Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - DEUTERONOMY 5

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  5:1 Mojsije sazva sav Izrael te im ree: "uj, Izraele, naredbe i zapovijedi to ih danas izriem u tvoje ui! Nauite ih, drite i vrite.

  5:2 Jahve, Bog na, sklopio je s nama Savez na Horebu.

  5:3 Nije Jahve sklopio taj Savez s naim oevima, nego ba s nama svima koji smo danas ovdje ivi.

  5:4 Licem je u lice Jahve govorio s vama na brdu isred ognja.

  5:5 Ja sam u ono vrijeme stajao izmeu Jahve i vas da vam objavim Jahvine rijei, jer se vi, u strahu od ognja, niste htjeli peti na brdo. Rekao je:

  5:6 'Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kue ropstva.

  5:7 Nemoj imati drugih bogova uz mene!

  5:8 Ne pravi sebi lika ni oblija bilo ega to je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom.

  5:9 Ne klanjaj im se niti im slui. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kanjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do treeg i etvrtog koljena,

  5:10 a iskazujem milosre tisuama koji me ljube i vre moje zapovijedi.

  5:11 Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprata onome koji uzalud izgovara ime njegovo.

  5:12 Dan subotnji obdravaj i svetkuj, kako ti je naredio Jahve, Bog tvoj.

  5:13 est dana radi i obavljaj sav svoj posao.

  5:14 A sedmoga je dana subota, poinak posveen Jahvi, Bogu tvome. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni ki tvoja, ni sluga tvoj, ni slukinja tvoja, ni vol tvoj, ni magarac tvoj, niti ikakvo ivine tvoje, niti doljak koji je unutar tvojih vrata; tako da mogne otpoinuti i sluga tvoj, i slukinja tvoja kao i ti.

  5:15 Sjeti se da si i ti bio rob u zemlji egipatskoj i da te odande izbavio Jahve, Bog tvoj, rukom jakom i ispruenom miicom. Zato ti je zapovjedio Jahve, Bog tvoj, da dri dan subotnji.

  5:16 Potuj oca svoga i majku svoju, kako ti je Jahve, Bog tvoj, zapovjedio, da dugo ivi i dobro ti bude na zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje.

  5:17 Ne ubij!

  5:18 Ne uini preljuba!

  5:19 Ne ukradi!

  5:20 Ne svjedoi lano na blinjega svoga!

  5:21 Ne poeli ene blinjega svoga! Ne poeli kue blinjega svoga, ni njive njegove, ni sluge njegova, ni slukinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti ita to je blinjega tvoga.'

  5:22 Te je rijei na brdu, isred ognja, oblaka i guste tmine, jakim glasom upravio Jahve svemu vaem zboru. Nita nije dodavao nego ih je ispisao na dvije kamene ploe te ih predao meni.

  5:23 A onda, kad uste glas iz tmine, dok je brdo plamtjelo u ognju, k meni pristupie svi vai plemenski glavari i vae starjeine

  5:24 pa rekoe: 'Jahve, Bog na, oitovao nam je, eto, svoju slavu i svoju veliajnost; uli smo njegov glas isred ognja; danas smo vidjeli da ovjek moe ostati na ivotu iako mu Bog govori.

  5:25 A sad, zato da umremo? Ovaj bi nas veliki oganj mogao prodrijeti; budemo li dalje sluali glas Jahve, Boga svoga, mogli bismo umrijeti.

  5:26 Jer, koji je smrtnik ikad sluao glas Boga ivoga kako govori isred ognja - kao mi - i ostao na ivotu?

  5:27 Ti se primakni i sluaj sve to e ti rei Jahve, Bog na. A onda ti nama kai sve to tebi Jahve, Bog na, rekne, i mi emo to posluati i izvriti.'

  5:28 Jahve je uo vae rijei kad ste mi govorili pa mi ree: 'uo sam rijei to ih je taj narod tebi upravio. Sve to su rekli dobro je.

  5:29 Kad bi samo njihova srca bila takva da me se uvijek boje i dre sve moje zapovijedi, da tako vazda budu sretni, oni i njihovo potomstvo!

  5:30 Hajde, reci im: Vratite se u svoje atore!

  5:31 A ti ostani ovdje kod mene; kazat u ti sve zapovijedi, zakone i uredbe kojima e ih pouiti i koje e oni vriti u zemlji to im je dajem u posjed.'

  5:32 Pazite, dakle, da radite kako vam je Jahve, Bog va, naloio! Ne skreite ni desno ni lijevo.

  5:33 Slijedite potpuno put koji vam je Jahve, Bog va, oznaio, da tako uzmognete ivjeti, imati sreu i dug ivot u zemlji koju ete zaposjesti.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .