Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ESTHER 3

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  3:1 Poslije tih dogaaja kralj Ahasver promaknu Hamana, Hamdatina sina, Agaanina: uzvisi ga i njegovo prijestolje postavi iznad svih ostalih dostojanstvenika koji su bili s njim.

  3:2 Svi slubenici kraljevi koji su se nalazili na kraljevim vratima prigibali bi koljena i padali niice pred Hamanom, jer je tako zapovjedio kralj. Ali Mordokaj ne bi prignuo koljeno niti bi pao niice.

  3:3 Slubenici kraljevi koji su se nalazili na vratima kraljevim rekoe Mordokaju: "Zato prestupa kraljevu zapovijed?"

  3:4 Iako su mu oni to ponavljali svaki dan, on ih ne poslua. Onda oni to dojavie Hamanu, da vide vrijedi li Mordokajevo opravdanje. Jer im bijae rekao da je idov.

  3:5 Kad Haman utvrdi da Mordokaj niti prigiba koljeno niti pada niice pred njim, jako se razljuti.

  3:6 A kad dozna kojemu narodu pripada, uini mu se premalo podii ruke na samog Mordokaja nego naumi s njim pobiti i sve idove koji su ivjeli u svem kraljevstvu Ahasverovu.

  3:7 U prvom mjesecu, to jest u mjesecu Nisanu, dvanaeste godine Ahasverova kraljevanja u nazonosti Hamana bacie "Pur", to jest drijeb, da utvrde dan i mjesec. drijeb pade na trinaesti dan dvanaestoga mjeseca, to jest na mjeseca Adara.

  3:8 I Haman kaza kralju Ahasveru: "U svim pokrajinama tvoga kraljevstva ima jedan narod razasut meu drugim narodima i od njih odvojen. Njegovi su zakoni drugaiji od zakona u svih ostalih naroda. Oni se ne dre kraljevskih odredaba. Kralj ih zato ne smije pustiti na miru.

  3:9 Ako je kralju po volji, neka se raspie da se oni zatru; a ja u izbrojiti deset tisua srebrnih talenata na ruke povjerenika da ih pohrane u kraljevsku riznicu."

  3:10 Nakon toga kralj skinu peatni prsten s ruke i preda ga Hamanu, sinu Hamdatinu, Agaaninu, neprijatelju idova,

  3:11 i kaza mu: "Neka ti bude novac i narod, pa uini s njim to bude dobro u tvojim oima."

  3:12 Trinaestoga dana prvoga mjeseca bijahu sazvani kraljevi pisari, pa o onome to je naloio Haman sastavie pisma i upravie ih kraljevskim namjesnicima, upraviteljima to stajahu na elu pojedinih pokrajina, knezovima svakoga pojedinog naroda, svakoj pokrajini njezinim pismom i svakom narodu njegovim jezikom. Pisma su napisana u kraljevo ime i na njima je udaren kraljev peat.

  3:13 Po skoroteama razaslane su svim kraljevim pokrajinama poslanice da se svi idovi, od djeaka do staraca, djeca i ene unite, pobiju, zatru, a njihova dobra da se zaplijene u jednom jedinom danu, i to trinaestog dana dvanaestog mjeseca, mjeseca Adara. [13a] Ovo je prijepis poslanice: "Veliki kralj Ahasver upraviteljima sto dvadeset i sedam pokrajina od Indije do Etiopije i njima podlonim mjesnim glavarima ovako pie: [13b]Budui da imam vlast nad mnogim narodima i gospodstvo nad svim svijetom, odluih, ne zanesen oholou moi nego u elji da uvijek blago i ovjeno vladam, dati podanicima spokojan ivot i pruiti kraljevstvu blagostanje i slobodu kretanja po njemu te uvrstiti mir za kojim svi ljudi ude. [13c] Poto sam zapitao savjetnike kako bi se moglo to ostvariti, Haman, koji se meu nama izdvaja razboritou i koji se istie prokuanom odanou i ustrajnom vjernou i zauzima drugo mjesto u kraljevstvu, [13d] prokazao je da se meu ostale narode svijeta zavukao jedan neprijateljski narod, svojim zakonima protivan svim pucima, narod koji vjeno prezire kraljeve odluke tako te se ne moe uvrstiti zajedniko carstvo kojim inae besprijekorno upravljamo. [13e] Ustanovili smo dakle da je samo taj narod neprekidno u sukobu sa svim ljudima, da se istie nainom ivota to odstupa od zakona, da zbog neslaganja s naim naumima poinja najgora nedjela tako te se kraljevstvo ne moe uvrstiti. [13f] Stoga nareujemo da se, zajedno sa enama i djecom, neprijateljskim maevima bez ikakva saaljenja i milosra potpuno iskorijene oni koji vam budu naznaeni u pismima Hamana, upravitelja javnih poslova i naega drugog oca, i to etrnaestoga dana dvanaestoga mjeseca, Adara, tekue godine. [13g] Tako e se, poto nekadanji i dananji neprijatelji u jednom danu budu silovito strovaljeni u Podzemlje, ubudue za sva vremena nai poslovi moi odvijati postojano i nesmetano."

  3:14 Sadraj ove naredbe, koja je imala postati zakonom u svakoj pokrajini, bio je objavljen svim narodima da bi bili spremni za taj dan.

  3:15 Skorotee urno potekoe s kraljevskom naredbom. Zakon bi objavljen i u tvravi Suze, pa dok su kralj i Haman sjedili i astili se, grad je Suza bio uznemiren.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .