Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EXODUS 28

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  28:1 "A onda dovedi k sebi izmeu Izraelaca svoga brata Arona zajedno s njegovim sinovima: Nadabom, Abihuom, Eleazarom i Itamarom da mi slue kao sveenici.

  28:2 Napravi svome bratu Aronu sveto ruho na ast i ukras.

  28:3 Obrati se svim vjetacima koje sam obdario mudrou neka naprave haljine Aronu da bi se posvetio i vrio sveeniku slubu u moju ast.

  28:4 Neka ovu odjeu naprave: naprsnik, opleak, ogrta, koulju resama obrubljenu, mitru i pas; neka naprave svetu odjeu za tvoga brata Arona i njegove sinove da mi slue kao sveenici.

  28:5 Stoga neka oni primaju zlato, ljubiasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan."

  28:6 "Opleak neka naprave od zlata, od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana - vjeto izraen.

  28:7 Neka na njemu budu dvije poramenice, privrene za njegove krajeve.

  28:8 Tkanica to bude na njemu neka je napravljena kao i on: od zlata, od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana, a neka s njim sainjava jedan komad.

  28:9 Zatim uzmi dva draga kamena oniksa i u njih urei imena Izraelovih sinova:

  28:10 est njihovih imena na jednome dragom kamenu, a preostalih est imena na drugome dragom kamenu, prema njihovu roenju.

  28:11 Kao to rezbar dragulja urezuje peate na prstene, tako ti urei imena Izraelovih sinova. Oko njih navezi zlatan obrub,

  28:12 pa privrsti oba draga kamena za poramenice opleka da budu spomen-dragulji na Izraelove sinove. Tako neka Aron nosi njihova imena o svoja dva ramena pred Jahvom da ih se sjea.

  28:13 Naini zlatne okvire

  28:14 i dva lania od istoga zlata. Naini ih kao zasukane uzice i onda zasukane lanie privrsti za okvire."

  28:15 "Naprsnik za presuivanje izradi umjetniki; izvedi to kao i posao na opleku: od zlata, od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana.

  28:16 Neka bude etvorinast i dvostruk; jedan pedalj neka mu je duljina, a pedalj irina.

  28:17 Na njemu poredaj etiri reda dragulja. U prvome redu neka bude: rubin, topaz i alem;

  28:18 u drugome redu: smaragd, safir i ametist;

  28:19 u treem redu: hijacint, ahat i ledac;

  28:20 a u etvrtom redu: krizolit, oniks i jaspis. Neka budu ukovani u zlatne okvire.

  28:21 Tih dragulja neka bude dvanaest, koliko i imena Izraelovih sinova. Neka budu urezani kao i peati na prstenju, svaki s imenom jednoga od dvanaest plemena.

  28:22 Napravi za naprsnik lanie od istoga zlata, zasukane kao uzice.

  28:23 Zatim napravi za naprsnik dva kolutia od zlata i privrsti ih na dva gornja ugla naprsnika.

  28:24 Onda privei dvije zlatne uzice za ta dva kolutia koja budu privrena za uglove naprsnika.

  28:25 Druga dva kraja uzica privei za dva okvira. Sad ih tako privrsti za poramenice opleka sprijeda.

  28:26 Napravi dva kolutia od zlata pa ih privrsti za dva donja ugla naprsnika, uz rub iznutra koji je okrenut prema opleku.

  28:27 Napravi jo dva kolutia od zlata i privrsti ih za donji, prednji kraj poramenice opleka, uz njegov av povrh tkanice opleka.

  28:28 Neka se naprsnik svee za svoje kolutie s kolutiima opleka vrpcom od modroga grimiza, tako da naprsnik stoji iznad tkanice i da se ne moe odvajati od opleka.

  28:29 Neka tako Aron, kada god ulazi u Svetite, na svome srcu nosi imena sinova Izraelovih na naprsniku za presuivanje da ih uvijek doziva u sjeanje pred Jahvom.

  28:30 U naprsnik za presuivanje neka se stave i 'Urim' i 'Tumim' da i oni budu na Aronovu srcu kad bude dolazio pred Jahvu. Tako neka Aron uvijek na svom srcu pred Jahvom nosi presudu sinova Izraelovih."

  28:31 "Ogrta za opleak sav napravi od ljubiastog prediva.

  28:32 Prorez za glavu na njemu neka bude na sredini. Rub naokolo proreza neka bude opiven kao ovratnik na oklopu, tako da se ogrta ne podere.

  28:33 Na njegovu rubu sve naokolo naini ipke od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva, a izmeu njih zvonca od zlata naokolo;

  28:34 zlatno zvonce pa ipak, zlatno zvonce pa ipak naokolo ogrtaa uz rub.

  28:35 Neka budu na Aronu dok vri slubu, da se uje kad ulazi u Svetite pred Jahvu i kad izlazi; tako nee umrijeti."

  28:36 "Napravi potom jednu plou od istoga zlata i na njoj urei, kao to se urezuje na peatnom prstenu: 'Jahvi posveen'.

  28:37 Za mitru je privei modrom vrpcom da stoji s proelja mitre.

  28:38 Neka stoji na Aronovu elu. Tako neka Aron na se preuzme nedostatke koji bi mogli okaljati sve svete prinose to ih Izraelci posveuju. Neka uvijek stoji na njegovu elu da za njih stjee blagonaklonost Jahvinu.

  28:39 Koulju s resama napravi od lana, od lana napravi i mitru, a pas vezom izvezi.

  28:40 I za Aronove sinove napravi haljine, pasove i turbane, njima na ast i ukras.

  28:41 U njih odjeni svoga brata Arona i njegove sinove; onda ih pomai, ispuni im ruke vlau i posveti ih da mi slue kao sveenici.

  28:42 Napravi za njih gaice od lana da im pokriju golo tijelo. Neka seu od bedara do stegna.

  28:43 Neka ih nosi Aron i njegovi sinovi kad ulaze u ator sastanka ili kad se primiu rtveniku za slubu u Svetitu da ne navuku na se krivnju i umru. To neka bude vjena naredba za nj i za njegovo potomstvo poslije njega."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .