Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JEREMIAH 31

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  31:1 "U ono vrijeme - rije je Jahvina - bit u Bog svim plemenima Izraelovim i oni e biti narod moj."

  31:2 Ovako govori Jahve: "Nae milost u pustinji narod koji utee mau: Izrael ide u svoje prebivalite.

  31:3 Iz daljine mu se Jahve ukaza: Ljubavlju vjenom ljubim te, zato ti sauvah milost.

  31:4 Opet u te sazdati, i bit e sazdana, djevice Izraelova. Opet e se resit' bubnjiima, u veselo kolo hvatati.

  31:5 Opet e saditi vinograde na brdima Samarije: koji nasade posade, oni e i trgati.

  31:6 Jer dolazi dan te e straari vikati na brdu efrajimskom: 'Na noge! Na Sion se popnimo, k Jahvi, Bogu svojemu!'"

  31:7 Jer ovako govori Jahve: "Kliite od radosti Jakovu, pozdravite burno prvaka naroda! Neka se ori va glas! Objavite slavopojkom: Jahve spasi narod svoj, Ostatak Izraelov!

  31:8 Evo, ja ih vodim iz zemlje sjeverne, skupljam ih s krajeva zemlje: s njima su slijepi i hromi, trudnice i rodilje: vraa se velika zajednica.

  31:9 Evo, u suzama pooe, utjeene sad ih vraam! Vodit u ih kraj potonih voda, putem ravnim kojim nee posrnuti, jer ja sam otac Izraelu, Efrajim je moj prvenac."

  31:10 ujte, o narodi, rije Jahvinu, objavite je irom dalekih otoka: "Onaj to raspri Izraela, opet ga sabire i uva ga k'o pastir stado svoje!"

  31:11 Jer Jahve oslobodi Jakova, izbavi ga iz ruku jaeg od njega.

  31:12 I oni e, radosno kliui, na vis sionski da se nauiju dobara Jahvinih: ita, ulja, mladog vina, jagnjadi i teladi, dua e im biti kao vrt navodnjen, nikad vie nee ginuti.

  31:13 Djevojke e se veselit' u kolu, mlado i staro zajedno, jer u im tugu u radost pretvoriti, utjeit u ih i razveselit' nakon alosti.

  31:14 Pretilinom u im okrijepiti sveenstvo i narod svoj nasititi dobrima" - rije je Jahvina.

  31:15 Ovako govori Jahve: "uj! U Rami se kukanje uje i gorak pla: Rahela oplakuje sinove svoje, i nee da se utjei za djecom, jer njih vie nema."

  31:16 Ovako govori Jahve: "Prestani kukati, otari suze u oima! Patnje e tvoje biti nagraene: oni e se vratiti iz zemlje neprijateljske.

  31:17 Ima nade za tvoje potomstvo - rije je Jahvina - sinovi tvoji vratit e se u svoj kraj.

  31:18 Dobro ujem Efrajimov jecaj: 'Ti me pokara, i ja se popravih kao june jo neukroeno. Obrati me, da se obratim, jer ti si, Jahve, Bog moj.

  31:19 Odvratih se od tebe, ali se pokajah, uvijek, i sad se u slabine tuem. Stidim se i crvenim, jer nosim sramotu mladosti svoje!'"

  31:20 "Zar mi je Efrajim sin toliko drag, dijete najmilije? Jer koliko god mu prijetim, bez prestanka ivo na njega mislim i srce mi dre za njega od njene samilosti" - rije je Jahvina.

  31:21 "Postavi putokaze, podigni stupove! Sjeti se ceste, puta kojim si prola. I vrati se, djevice Izraelova, vrati se u gradove svoje!

  31:22 Dokle e jo oklijevati, keri odmetnice? Jer Jahve stvori neto novo na zemlji: ena e okruiti Mua."

  31:23 Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: "U zemlji Judinoj, kad promijenim njezinu sudbinu, u njezinim e se gradovima ovako govoriti: 'Blagoslovio te Jahve, prebivalite Pravednosti, Goro sveta!'"

  31:24 "I u njoj e se opet nastaniti Judeja sa svim svojim gradovima, ratari i oni to idu za stadima,

  31:25 jer ja u okrijepiti duu iscrpljenu, obilno nahraniti duu klonulu.

  31:26 Kao ono: 'im se probudih, pogledah: sladak li bijae sanak moj!'"

  31:27 "Evo dolaze dani - rije je Jahvina - kad u u domu Izraelovu i u domu Judinu posijati sjeme ovjeje i sjeme ivotinjsko.

  31:28 I kao to sam neko bdio da ih iupam, razvalim, istrijebim, zatrem i nesreu na njih svalim, tako u sada brino bdjeti da ih podignem i posadim.

  31:29 U one dane nee se vie govoriti: 'Oci jedoe kiselo groe, a sinovima zubi trnu.'

  31:30 Nego e svatko umrijeti zbog vlastite krivice. I onomu koji bude jeo kiselo groe zubi e trnuti."

  31:31 "Evo dolaze dani - rije je Jahvina - kad u s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti Novi savez.

  31:32 Ne Savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, Savez to ga oni razvrgoe premda sam ja gospodar njihov - rije je Jahvina.

  31:33 Nego, ovo je Savez to u ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana - rije je Jahvina: Zakon u svoj staviti u duu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit u Bog njihov, a oni narod moj.

  31:34 I nee vie uiti drug druga ni brat brata govorei: 'Spoznajte Jahvu!' nego e me svi poznavati, i malo i veliko - rije je Jahvina - jer u oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neu vie spominjati."

  31:35 Ovako govori Jahve, koji daje da sunce sjaje danju, a mjesec i zvijezde da svijetle nou, koji burka more da mu valovi bue - ime mu je Jahve nad Vojskama:

  31:36 "Ako se ikad ti zakoni poremete preda mnom - rije je Jahvina - onda e i potomstvo Izraelovo prestati da bude narod pred licem mojim zauvijek!

  31:37 Ako se mogu izmjeriti nebesa gore, i dolje istraiti temelji zemlje, onda u i ja odbaciti potomstvo Izraelovo zbog svega to poinie" - rije je Jahvina.

  31:38 "Evo dolaze dani - rije je Jahvina - kada e grad Jahvin biti opet sazidan, od Kule Hananelove do Vrata ugaonih.

  31:39 I jo e se dalje protegnuti mjerniko ue, pravo do breuljka Gareba, a onda okrenuti prema Goi.

  31:40 I sva dolina trupla i pepela, i sva polja do potoka Kidrona, do ugla Konjskih vrata na istoku, bit e svetinja Jahvina. I nee vie biti razaranja ni prokletstva."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .