Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1 5

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  5:1 O asch pak a chvlech, brat, nepotebujete, aby vm psno bylo.

  5:2 Nebo vy sami vborn vte, e ten den Pn jako zlodj v noci, tak pijde.

  5:3 Neb kdy dj: Pokoj a bezpenost, tedy rychle pijde na n zahynut, jako bolest en thotn, a neujdou toho.

  5:4 Ale vy, brat, nejste ve tm, aby vs ten den jako zlodj zachvtil.

  5:5 Vickni vy synov svtla jste a synov dne; nejsme synov noci, ani tmy.

  5:6 Nespme tedy, jako i jin, ale bdme a stzliv bume.

  5:7 Nebo kte sp, v noci sp, a kte se opjej, v noci opil jsou.

  5:8 Ale my, synov dne jsouce, stzliv bume, obleeni jsouce v panc vry a lsky, a v lebku, jen jest nadje spasen.

  5:9 Nebo nepostavil ns Bh k hnvu, ale k nabyt spasen, skrze Pna naeho Jezukrista,

  5:10 Kter umel za ns, abychom, buto e bdme, buto e spme, spolu s nm ivi byli.

  5:11 Proto napomnejte se vespolek, a vzdlvejte jeden druhho, jako i inte.

  5:12 A prosme vs, brat, znejte ty, kte pracuj mezi vmi, a pedloeni jsou vm v Pnu, a napomnaj vs,

  5:13 A velice je milujte pro prci jejich. A mjte se k sob vespolek pokojn.

  5:14 A prosme vs, brat, napomnejte z du vystupujcch, potujte choulostivch, snejte mdl, trpliv se mjte ke vechnm.

  5:15 Vizte, aby nkdo zlho za zl neodplacoval, ale vdycky innosti dokazujte, i k sob vespolek i ke vechnm.

  5:16 Vdycky se radujte,

  5:17 Bez pestn se modlte,

  5:18 Ze veho dky ite; nebo ta jest vle Bo v Kristu Jei, aby se tak dlo od vs.

  5:19 Ducha neuhaujte,

  5:20 Proroctvm nepohrdejte,

  5:21 Veho zkuste; co dobrho jest, toho se drte.

  5:22 Od velik zl tvrnosti se varujte.

  5:23 On pak Bh pokoje posvti vs ve vem, a cel v duch i due i tlo bez hony ku pt Pna naeho Jezukrista zachovno budi.

  5:24 Vrn jest ten, jen povolal vs, kter tak i uin to.

  5:25 Brat, modlte se za ns.

  5:26 Pozdravte vech brat v polbenm svatm.

  5:27 Zavazuji vs skrze Pna, aby ten byl list tento vechnm bratm svatm.

  5:28 Milost Pna naeho Jezukrista budi s vmi. Amen. List prvn k Tessalonicenskm psn jest v Atnch.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .