Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2 12

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  12:1 I stalo se, kdy utvrdil krlovstv Robom a zmocnil je, opustil zkon Hospodinv, i vecken Izrael s nm.

  12:2 Stalo se, pravm, lta ptho krlovstv Robomova, e vythl Sesk krl Egyptsk proti Jeruzalmu, (nebo byli zheili proti Hospodinu),

  12:3 S tiscem a dvma sty voz, a s edesti tisci jzdnch, a nebylo potu lidu, kter pithl s nm z Egypta, Lubimskch, Sukkimskch a Chussimskch.

  12:4 A pobral msta hrazen, kter byla v Judstvu, a pithl a k Jeruzalmu.

  12:5 Tedy Semai prorok piel k Robomovi a k knatm Judskm, kte se byli sebrali do Jeruzalma, bojce se Seska, a ekl jim: Toto prav Hospodin: Vy jste mne opustili, i j tak opoutm vs v rukou Seskovch.

  12:6 I ponili se knata Izraelsk i krl, a ekli: Spravedliv jest Hospodin.

  12:7 A kdy vidl Hospodin, e se ponili, stalo se slovo Hospodinovo k Semaiovi, kouc: Ponili jsou se, neshladm jich, ale dm jim tud vysvobozen, ani se vyleje prchlivost m na Jeruzalm skrze Seska.

  12:8 A vak slouiti jemu budou, aby zkusili, co jest to mn slouiti, a slouiti krlm zemskm.

  12:9 A tak vstoupiv Sesk krl Egytsk do Jeruzalma, pobral poklady domu Hospodinova, i poklady domu krlovskho, vecko to pobral. Vzal i pavzy zlat, kterch byl nadlal alomoun.

  12:10 I nadlal krl Robom msto nich pavz mdnch, a poruil je ednkm nad drabanty, kte osthali brny domu krlovskho.

  12:11 A kdy krl chodval do domu Hospodinova, pichzvali drabanti a nosili je; potom t zase pineli je do pokoje drabant.

  12:12 Kdy se pak ponil, odvrtila se od nho prchlivost Hospodinova, a neshladil ho do cela, tak jako se k Judovi v dobrch vcech ohlaoval.

  12:13 Tedy zmocnil se krl Robom v Jeruzalm a kraloval; nebo ve tyidcti a v jednom lt byl Robom, kdy poal kralovati, a sedmncte let kraloval v Jeruzalm, mst, kter vyvolil Hospodin ze vech pokolen Izraelskch, aby tam pebvalo jmno jeho. Jmno matky jeho bylo Naama Ammonitsk.

  12:14 Kter inil zl vci; nebo neustavil srdce svho, aby hledal Hospodina.

  12:15 Vci pak Robomovy, prvn i posledn, zda zapsny nejsou v knihch Semaie proroka, a Iddo proroka, kde se vyt podek rod, ano i vlky mezi Robomem a Jerobomem, po vecky dny?

  12:16 I usnul Robom s otci svmi, a pochovn jest v mst Davidov, a kraloval Abi syn jeho msto nho.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .