Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2 11

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  11:1 Kdy pak pijel Robom do Jeruzalma, shromdil dm Judv a Beniaminv, sto a osmdeste tisc vbornch bojovnk, aby bojovali proti Izraelovi, a aby zase obrceno bylo krlovstv k Robomovi.

  11:2 Tedy stala se e Hospodinova k Semaiovi, mui Bomu, kouc:

  11:3 Povz Robomovi synu alomounovu, krli Judskmu, a vemu lidu Izraelskmu, kter jest v pokolen Judov a Beniaminov, ka:

  11:4 Takto prav Hospodin: Nethnte a nebojujte proti bratm svm, navrate se jeden kad do domu svho; nebo ode mne stala se vc tato. I uposlechli rozkazu Hospodinova, a navrtili se, aby nethli proti Jerobomovi.

  11:5 I bydlil Robom v Jeruzalm, a vzdlal msta hrazen v Judstvu.

  11:6 A vzdlal Betlm, Etam. a Tekoe,

  11:7 Betsur, Socho a Adulam,

  11:8 Gt, Maresa a Zif,

  11:9 Adoraim, Lachis a Azeka,

  11:10 Zaraha, Aialon a Hebron, kter byla v pokolen Judov a Beniaminov msta hrazen.

  11:11 A kdy upevnil msta hrazen, osadil v nich knata, a zdlal pirny k potravm, k oleji a vnu.

  11:12 A v jednom kadm mst sloil tty a kop, a opatil ta msta velmi dobe, a tak kraloval nad Judou a Beniaminem.

  11:13 Kn tak a Levtov, kte byli ve vem Izraeli, postavili se k nmu ze vech konin svch.

  11:14 Opustili byli zajist Levtov pedmst sv i vldastv sv, a odebrali se do Judstva a do Jeruzalma, (proto, e je zavrhl Jerobom a synov jeho, aby v adu knskm neslouili Hospodinu.

  11:15 A nadil sob kn k slouen po vsostech blm a telatm, kterch byl nadlal).

  11:16 A za nimi ze vech pokolen Izraelskch ti, kte oddali srdce sv k hledn Hospodina Boha Izraelskho, pili do Jeruzalma, aby obtovali Hospodinu Bohu otc svch.

  11:17 A tak utvrdili krlovstv Judsk, a zsilili Roboma syna alomounova za ti lta, a po ta ti lta chodili po cest Davidov a alomounov.

  11:18 Potom pojal sob Robom enu, Mahalat, dceru Jerimota syna Davidova, a Abichail, dceru Eliaba syna Izai.

  11:19 Kter mu zplodila syny: Jeusa a Semarie a Zahama.

  11:20 A po t pojal Maachu dceru Absolonovu, kter mu porodila Abie, Attaie, Zizu a Selomita.

  11:21 Ale miloval Robom Maachu dceru Absolonovu, nade vecky eny i eniny sv; nebo byl pojal en osmnct, a enin edest, a zplodil dvadceti a osm syn a edeste dcer.

  11:22 Ustanovil pak Robom Abie syna Maachy za kne a vvodu mezi bratmi jeho; nebo myslil ho ustanoviti krlem.

  11:23 A opatrnosti uvaje, rozsadil vecky jin syny sv po vech krajch Judovch a Beniaminovch, ve vech mstech ohrazench, i dal jim potravy hojn, a nabral jim mnoho en.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .