Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 3

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  3:1 nemoud Galatt, kdo jest vs tak zmmil, abyste nebyli povolni pravd, kterm ped oima Je Kristus prve byl vypsn a mezi vmi ukiovn?

  3:2 Toto bych jen rd chtl zvdti od vs, z skutk-li Zkona Ducha svatho jste pijali, ili z slyen vry?

  3:3 Tak nemoud jste? Poave Duchem, ji nyn tlem konte?

  3:4 Tak mnoho trpli jste nadarmo? A jet nadarmo-li.

  3:5 Ten tedy, kter vm dv Ducha svatho a in divy mezi vmi, z skutk-li Zkona to in, ili z slyen vry?

  3:6 Jako Abraham uvil Bohu, a poteno jemu to k spravedlnosti.

  3:7 A tak vidte, e ti, kte jsou z vry, ti jsou synov Abrahamovi.

  3:8 Pedzvdvi pak Psmo, e z vry ospravedluje pohany Bh, pedpovdlo Abrahamovi: e v tob budou poehnni vickni nrodov.

  3:9 A tak ti, kte jsou z vry, dochzej poehnn s vrnm Abrahamem.

  3:10 Kte pak koli z skutk Zkona jsou, pod zloeenstvm jsou. Nebo psno jest: Zloeen kad, kdo nezstv ve vem, co jest psno v knihch Zkona, aby to plnil.

  3:11 A e z Zkona nebv dn ospravedlnn ped Bohem, zjevn jest, nebo spravedliv z vry iv bude.

  3:12 Zkon pak nen z vry, ale ten lovk, kter by plnil ta pikzn, iv bude v nich.

  3:13 Ale vykoupil jest ns Kristus z zloeenstv Zkona, uinn byv pro ns zloeenstvm, (nebo psno jest: Zloeen kad, kdo vis na dev),

  3:14 Aby na pohany poehnn Abrahamovo pilo v Kristu Jei a abychom zaslben Ducha svatho pijali skrze vru.

  3:15 Brat, po lidsku pravm: Vak utvrzen nkterho lovka smlouvy dn neru, ani k n kdo nco pidv.

  3:16 Abrahamovi pak uinna jsou zaslben, i semeni jeho. Ned: A semenm, jako by o mnohch mluvil, ale jako o jednom: A semenu tvmu, jen jest Kristus.

  3:17 Toto pak pravm: e smlouvy prve od Boha stvrzen, vztahujc se k Kristu, Zkon, kter po tyech stech a po tidcti letech zaal se, nevyprazduje, tak aby slib Bo v nic obrtil.

  3:18 Nebo jestlie z Zkona pochz ddictv, tedy ji ne z zaslben. Ale Abrahamovi skrze zaslben daroval jest Bh ddictv.

  3:19 Co pak Zkon? Pro pestupovn ustanoven jest, dokud by nepilo to sm, jemu se stalo zaslben, zpsoben skrze andly v ruce prostednka.

  3:20 Ale prostednk nen jednoho, Bh pak jeden jest.

  3:21 Tedy Zkon jest proti slibm Bom? Odstup to. Nebo kdyby byl Zkon dn, kter by mohl obiviti, jist z Zkona byla by spravedlnost.

  3:22 Ale zavelo Psmo vecky pod hch, aby zaslben z vry Jezukristovy dno bylo vcm.

  3:23 Prve pak, neli pila vra, pod Zkonem byli jsme osthni, zavni jsouce k t ve, kter potom mla zjevena bti.

  3:24 A tak Zkon pstounem nam byl k Kristu, abychom z vry ospravedlnni byli.

  3:25 Ale kdy pila vra, ji nejsme pod pstounem.

  3:26 Vickni zajist vy synov Bo jste v Kristu Jei skrze vru.

  3:27 Nebo ktekoli v Krista poktni jste, Krista jste oblkli.

  3:28 Nen ani id, ani ek, ani slouha, ani svobodn, ani mu, ani ena. Nebo vickni vy jedno jste v Kristu Jei.

  3:29 A kdy Kristovi jste, tedy sm Abrahamovo jste, a podle zaslben ddicov.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .