Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 4

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  4:1 Pravm pak, e pokud ddic malik jest, nic nen rozdln od sluebnka, jsa pnem veho,

  4:2 Ale pod ochrncemi a sprvcemi jest a do asu uloenho od otce.

  4:3 Tak i my, kdy jsme byli malic, pod ivly svta byli jsme v slubu podrobeni.

  4:4 Ale kdy pila plnost asu, poslal Bh Syna svho uinnho z eny, uinnho pod Zkonem,

  4:5 Aby ty, kte pod Zkonem byli, vykoupil, abychom prvo syn pijali.

  4:6 A e jste synov, proto poslal Bh Ducha Syna svho v srdce vae, volajcho: Abba, toti Ote.

  4:7 A tak ji nejsi slouha, ale syn, a ponvad syn, tedy i ddic Bo skrze Krista.

  4:8 Ale tehd, nemve znmosti Boha, slouili jste tm, kte z pirozen nejsou bohov.

  4:9 Nyn pak, znajce Boha, nbr poznni jsouce od Boha, kterak se zptkem zase obracte k mdlm a bdnm ivlm, jim opt znovu chcete slouiti?

  4:10 Dn ette, a msc, a as, i let.

  4:11 Bojm se za vs, abych snad nadarmo nepracoval mezi vmi.

  4:12 Bute jako j, neb i j jsem jako vy, brat, prosm vs. Nic jste mi neublili.

  4:13 Neb vte, e s mdlobou tla kzal jsem vm evangelium ponejprve.

  4:14 A pokuen m, pil na tlo m, nebylo u vs mlo veno, ani jste pohrdli, ale jako andla Boho pijali jste mne, jako Krista Jee.

  4:15 Jak tehdy bylo blahoslavenstv vae? Svdectv vm zajist dvm, e, kdyby to mon bylo, oi vae vyloupce, byli byste mi dali.

  4:16 Co tedy uinn jsem vam neptelem, pravdu vm prav?

  4:17 Miluj vs nkte nedobe, nbr odstriti vs chtj, abyste vy je milovali.

  4:18 Slun jest pak horliv milovati v dobrm vdycky, a ne jen toliko tehd, kdy jsem ptomen vm.

  4:19 Synkov moji, (kter opt rodm, a by Kristus zformovn byl v vs),

  4:20 Chtl bych pak ptomen vm bti nyn a promniti hlas svj; nebo v pochybnosti jsem o vs.

  4:21 Povzte mi, kte pod Zkonem chcete bti, nepozorujete-li Zkona?

  4:22 Nebo psno jest: e Abraham ml dva syny, jednoho z sluebnice, a druhho z svobodn.

  4:23 Ale ten z sluebnice podle tla se narodil, tento pak z svobodn podle zaslben.

  4:24 Kterto vci u figue se staly. Nebo to jsou ti dva Zkonov, jeden s hory Sinai, k manstv zplozujc, a ten jest jako Agar.

  4:25 Agar zajist jest hora Sinai v Arabii. Dobe se pak k n trefuje nynj Jeruzalm, nebo v slubu podroben jest s syny svmi.

  4:26 Ale ten svrchn Jeruzalm svobodn jest, kter jest matka vech ns.

  4:27 Nebo psno jest: Vesel se neplodn, kter nerod, vykikni a zvolej, kter nepracuje ku porodu; nebo ta oputn mnoho m syn, vce neli ta, kter m mue.

  4:28 My jsme tedy, brat, tak jako Izk, synov zaslben.

  4:29 Ale jako tehd ten podle tla zplozen protivil se tomu, kter byl zplozen podle Ducha, tak se dje i nyn.

  4:30 Ne co prav Psmo? Vyvrz sluebnici i syna jejho; nebo nebude ddicem syn sluebnice s synem svobodn.

  4:31 A tak, brat, nejsme synov sluebnice, ale svobodn.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .