Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 6

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  6:1 Stalo se pak, kdy se poali mnoiti lid na zemi, a dcery se jim zrodily,

  6:2 e vidouce synov Bo dcery lidsk, any krsn jsou, brali sob eny ze vech, kter oblibovali.

  6:3 Proe ekl Hospodin: Nebude se nesnaditi duch mj s lovkem na vky, proto e tak tlo jest, a bude dn jeho sto a dvadceti let.

  6:4 Obrov pak byli na zemi v tch dnech; ano i potom, kdy vchzeli synov Bo k dcerm lidskm, ony rodily jim. To jsou ti mocn, kte zdvna byli, mui na slovo vzat.

  6:5 Ale kdy vidl Hospodin, an se rozmnouje zlost lidsk na zemi, a e by velik mylen srdce jejich nebylo ne zl po vecken as,

  6:6 Litoval Hospodin, e uinil lovka na zemi, a bolest ml v srdci svm.

  6:7 Tedy ekl Hospodin: Vyhladm z zem lovka, kterho jsem stvoil, od lovka a do hovada, a do zemplazu, a i do ptactva nebeskho; nebo lto mi, e jsem je uinil.

  6:8 Ale No nael milost ped Hospodinem.

  6:9 Tito jsou pbhov No: No mu spravedliv, dokonal byl za svho vku, s Bohem ustavin chodil No.

  6:10 (Zplodil pak No ti syny: Sema, Chama a Jfeta.)

  6:11 Ale zem byla poruena ped Bohem, a naplnna byla zem nepravost.

  6:12 Vidl tedy Bh zemi, a aj, poruena byla, nebo bylo poruilo velik tlo cestu svou na zemi.

  6:13 Proto ekl Bh k No: Konec velikho tla pichz pede mne, nebo naplnna jest zem nepravost od nich; z t piny, hle, ji zkazm je s zem.

  6:14 Ui sob korb z dv gofer; phrady zdl v tom korbu, a oklejuje jej vnit i zevnit klm.

  6:15 A na tento zpsob udl jej: T set lokt bude dlouhost toho korbu, padesti lokt irokost jeho a tidceti lokt vysokost jeho.

  6:16 Okno udl v korbu, a svrchkem na loket vysokm zave jej; dve tak korbu v boku jeho postav, a pokoje spodn, druh i tet zdl v nm.

  6:17 J pak, aj, j uvedu potopu vod na zemi, aby zkaeno bylo velik tlo, v nm jest duch ivota pod nebem. Cokoli bude na zemi, ume.

  6:18 S tebou vak uinm smlouvu svou; a vejde do korbu, ty i synov tvoji, ena tv i eny syn tvch s tebou.

  6:19 A ze vech ivoich velikho tla, po dvm z kadho uvede do korbu, abys je iv zachoval s sebou; samec a samice budou.

  6:20 Z ptactva podl pokolen jeho, a z hovad podl pokolen jejich, ze velikho tak zemplazu podl pokolen jeho, po dvm z kadho vejdou k tob, aby ivi zstali.

  6:21 Ty pak nabe s sebou velik potravy, kter se jsti me, a shroma sob, aby byla tob i jim ku pokrmu.

  6:22 I uinil No podl veho, jak mu rozkzal Bh, tak uinil.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .