Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 15

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  15:1 Pibliovali se pak k nmu vickni publikni a hnci, aby ho slyeli.

  15:2 I reptali farizeov a zkonci, kouce: Tento hnky pijm a j s nimi.

  15:3 I povdl jim podobenstv toto, ka:

  15:4 Kdyby nkdo z vs ml sto ovec, a ztratil by jednu z nich, zdali by nenechal devadesti devti na pouti, a neel k t, kter zahynula, a by i nalezl ji?

  15:5 A nalezna, jist by ji vloil na ramena sv s radost.

  15:6 A pijda dom, svolal by ptely a sousedy, ka jim: Spolu radujte se se mnou, neb jsem nalezl ovci svou, kter byla zahynula.

  15:7 Pravm vm, e tak jest radost v nebi nad jednm hnkem pokn incm vt, neli nad devadesti devti spravedlivmi, kte nepotebuj pokn.

  15:8 Aneb ena nkter majc gro deset, ztratila-li by jeden gro, zdali nezae svce, a nemete domu, a nehled piln, dokud nenalezne?

  15:9 A kdy nalezne, svol ptelkyn a sousedy, kuci: Spolu radujte se se mnou, neb jsem nalezla gro, kter jsem byla ztratila.

  15:10 Tak pravm vm, e jest radost ped andly Bomi nad jednm hnkem pokn incm.

  15:11 ekl tak Je: lovk jeden ml dva syny.

  15:12 Z nich mlad ekl otci: Ote, dej mi dl statku, kter mn nle. I rozdlil jim statek.

  15:13 A po nemnohch dnech, shromdiv sob vecko mlad syn, odel do dalek krajiny, a tam rozmrhal statek svj, iv jsa prostopn.

  15:14 A kdy vecko utratil, stal se hlad velik v krajin t, a on poal nouzi trpti.

  15:15 I ved, pdrel se jednoho mtnna krajiny t; a on jej poslal do vsi sv, aby psl vepe.

  15:16 I dal nasytiti bicho sv mltem, kter svin jedly, a dn nedval jemu.

  15:17 On pak pied sm k sob, ekl: Aj, jak mnoz elednov u otce mho hojnost maj chleba, a j tuto hladem mru!

  15:18 Vstana, pjdu k otci svmu, a dm jemu: Ote, zheil jsem proti nebi a ped tebou,

  15:19 A ji vce nejsem hoden slouti syn tvj. Ale ui mne jako jednoho z eledn svch.

  15:20 I vstav, el k otci svmu. A kdy jet opodl byl, uzel jej otec jeho, a milosrdenstvm hnut jsa, pibh, padl na ji jeho, a polbil ho.

  15:21 I ekl jemu syn: Ote, zheil jsem proti nebi a ped tebou, a ji nejsem hoden slouti syn tvj.

  15:22 I ekl otec sluebnkm svm: Pineste roucho to prvn, a oblecte jej, a dejte prsten na ruku jeho a obuv na nohy.

  15:23 A pivedouce tele tun, zabijte, a hodujce, bume veseli.

  15:24 Nebo tento syn mj byl umel, a zase oil; byl zahynul, a nalezen jest. I poali veseli bti.

  15:25 Byl pak syn jeho star na poli. A jda, kdy se piblioval k domu, uslyel zpvn a hluk veselcch se.

  15:26 I povolav jednoho z sluebnk svch, otzal se ho, co by to bylo.

  15:27 A on ekl jemu: Bratr tvj piel, i zabil otec tvj tun tele, e ho zdravho pijal.

  15:28 I rozhnval se on, a nechtl tam vjti. Otec pak jeho vyed, prosil ho.

  15:29 A on odpovdv, ekl otci: Aj, tolik let sloum tob, a nikdy jsem pikzn tvho nepestoupil, avak nikdy jsi mi nedal ani kozelce, abych tak s pteli svmi vesel pobyl.

  15:30 Ale kdy syn tvj tento, kter proral statek tvj s nevstkami, piel, zabils jemu tele tun.

  15:31 A on ekl mu: Synu, ty vdycky se mnou jsi, a vecky vci m jsou tv.

  15:32 Ale hodovati a radovati se nleelo. Nebo bratr tvj tento byl umel, a zase oil; zahynul byl, a nalezen jest.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .