Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 16

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  16:1 Pravil pak i k uedlnkm svm: lovk jeden byl bohat, kter ml afe; a ten obalovn jest ped nm, jako by mrhal statek jeho.

  16:2 I povolav ho, ekl jemu: Co to slym o tob? Vydej poet z vladastv svho, neb ji nebude moci dle vldnouti.

  16:3 I d vlada sm v sob: Co uinm? Te pn mj odjm ode mne vladastv. Kopati nemohu, ebrati se stydm.

  16:4 Vm, co uinm, aby, kdy budu zbaven vladastv, pijali mne do svch dom.

  16:5 I zavolav jednoho kadho dlunka pna svho, ekl prvnmu: Jaks mnoho dluen pnu mmu?

  16:6 A on ekl: Sto tun oleje. I ekl mu: Vezmi rejistra sv, a sedna rychle, napi padest.

  16:7 Potom druhmu ekl: Ty pak jaks mnoho dluen? Kter ekl: Sto korc penice. I d mu: Vezmi rejistra sv, a napi osmdest.

  16:8 I pochvlil pn vladae nepravho, e sob opatrn uinil. Nebo synov tohoto svta opatrnj jsou, neli synov svtla v svch vcech.

  16:9 I j pravm vm: ite sob ptely z mamony nepravosti, aby, kdy byste zhynuli, pijali vs do vnch stan.

  16:10 Kdo jest vrn v mle, i ve mnoze vrn bude. A kdo v mle jest neprav, i ve mnoze neprav jest.

  16:11 Ponvad tedy v mamon neprav vrn jste nebyli, spravedlivho zbo kdo vm sv?

  16:12 A kdy jste v cizm vrn nebyli, co vaeho jest, kdo vm d?

  16:13 Nidn sluebnk nem dvma pnm slouiti. Neb zajist jednoho nenvidti bude, a druhho milovati, aneb jednoho pdreti se bude, a druhm pohrdne. Nemte Bohu slouiti a mamon.

  16:14 Slyeli pak toto vecko i farizeov, kte byli lakom, a posmvali se jemu.

  16:15 I d jim: Vy jste, jeto se sami spravedliv inte ped lidmi, ale Bh zn srdce vae; nebo co jest u lid vysokho, ohavnost jest ped Bohem.

  16:16 Zkon a Proroci a do Jana, a od t chvle krlovstv Bo zvstuje se, a kad se do nho nsiln tiskne.

  16:17 Snze jest zajist nebi a zemi pominouti, neli v Zkon jednomu tytlku zahynouti.

  16:18 Kad, kdo propust manelku svou, a jinou pojm, cizolo; a kdo proputnou od mue pojm, cizolo.

  16:19 Byl pak lovk jeden bohat, a oblel se v arlat a v kment, a hodoval na kad den stkvostn.

  16:20 A byl tak jeden ebrk, jmnem Lazar, kterto leel u vrat jeho vedovit,

  16:21 daje nasycen bti z drobt, kte padali z stolu bohatce. Ale i psi pichzejce, lzali vedy jeho.

  16:22 I stalo se, e ten ebrk umel, a nesen jest od andl do lna Abrahamova. Umel pak i bohatec, a pohben jest.

  16:23 Potom v pekle pozdvih o svch, v mukch jsa, uzel Abrahama zdaleka, a Lazara v lnu jeho.

  16:24 I zvolav bohatec, ekl: Ote Abrahame, smiluj se nade mnou, a poli Lazara, a omo konec prstu svho v vod, a svla jazyk mj; nebo se mum v tomto plameni.

  16:25 I ekl mu Abraham: Synu, rozpome se, es ty ji vzal dobr vci sv v ivot svm, a Lazar t zl. Nyn pak tento se ji t, ale ty se mu.

  16:26 A nadto nade vecko mezi nmi a vmi propast velik utvrzena jest, aby ti, kte cht odsud k vm jti, nemohli, ani odonud k nm pijti.

  16:27 I ekl: Ale prosm tebe, Ote, abys ho poslal do domu otce mho.

  16:28 Nebo mm pt bratr. A jim svd, aby i oni nepili do tohoto msta muk.

  16:29 I ekl jemu Abraham: Maj Moje a Proroky, nech jich poslouchaj.

  16:30 A on ekl: Nic, ote Abrahame, ale kdyby kdo z mrtvch el k nim, budou pokn initi.

  16:31 I ekl mu: Ponvad Moje a Prorok neposlouchaj, ani by kdo z mrtvch vstal, uv jemu.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .