Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 5

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  5:1 Byl pak pokik velik lidu i en jejich na brat jich idy.

  5:2 Nebo nkte pravili: Syn a dcer mme tak mnoho, e za n obil jednme, abychom jsti a ivi bti mohli.

  5:3 Jin opt pravili: Pole sv i vinice sv, a domy sv zzastavovati musme, abychom obil jednati mohli v hladu tomto.

  5:4 Jin jet pravili: Musme vypjiti penz, abychom dali plat krli, na sv pole i vinice sv,

  5:5 Jeto aj, jako tlo brat naich, tak tla nae, jako synov jejich, tak i synov nai. A vak my musme podrobovati syny sv a dcery sv v slubu, a nkter ji ze dcer naich podrobeny jsou, a nememe s nic bti, ponvad pole nae a vinice nae dr jin.

  5:6 Proto rozhnval jsem se velmi, kdy jsem slyel kik jejich a slova takov.

  5:7 I uloil jsem v srdci svm, abych domlouval pednjm a knatm, ka jim: Vy jste ti, jen obtujete jeden kad bratra svho. I svolal jsem proti nim shromdn velik.

  5:8 A ekl jsem jim: My vyplacujeme brat sv idy, kte prodni byli pohanm, podl monosti na. Co vy zase prodvati mte brat vae, anobr co je sob prodvati budete? Kteto umlkli a nenalezli odpovdi.

  5:9 ekl jsem dle: Nen to dobe, co dlte. Zdali v bzni Boha naeho nemte choditi radji ne v pohann pohan, neptel naich?

  5:10 I j tak s bratmi svmi a s sluebnky svmi mohl bych brti od nich penze aneb obil, a vak odpusme jim medle ten dluh.

  5:11 Navrate jim, prosm, jet dnes pole jejich, vinice jejich, zahrady olivov jejich i domy jejich, i ten st dl penz, obil, vna i oleje, kter od nich bete.

  5:12 Odpovdli: Navrtme, ani eho od nich vyhledvati budeme; tak uinme, jak ty prav. Tedy svolav kn, zavzal jsem je psahou, aby tak uinili.

  5:13 Vytsl jsem tak podolek svj, a ekl jsem: Tak vytes Bh kadho mue, kdo by nenaplnil slova tohoto, z domu jeho, z sil jeho, a tak bu vytesen a przdn. I eklo vecko shromdn: Amen, a chvlili Hospodina. I uinil lid tak.

  5:14 Anobr tak ode dne, v nm jsem postaven, abych byl vvodou jejich v zemi Judsk, od lta dvadctho a do lta tidctho druhho Artaxerxa krle, za dvancte let, ani j ani brat moji pokrmu knecho jsme nejedli,

  5:15 Jeto vvodov prvnj, kte byli pede mnou, obtovali lid, berouce od nich chlb a vno mimo tyidceti lot stbra. Nadto i sluebnci jejich ssuovali lid, eho jsem j neinil, boje se Boha.

  5:16 Alebr tak i pi opravovn zdi pracoval jsem, ani jsme skupovali rol, ano i vickni sluebnci moji byli tu shromdni k dlu.

  5:17 Pesto id a knat pl druhho sta osob, a kte pichzeli k nm z nrod okolnch, jdali u stolu mho.

  5:18 Proe strojvalo se toho na kad den jeden vl, est ovec vbornch, t i ptci byli mi strojeni, a v jednom z desti dn velijakho vna dvalo se dosti. Vak s tm se vm pokrmu knecho nedal jsem, nebo tk poroba vzloena byla na lid ten.

  5:19 Budi pamtliv na mne, Boe mj, k dobrmu, co jsem pak koli inil pi lidu tomto.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .