Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 4

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  4:1 I stalo se, kdy uslyel Sanballat, e stavme zed, rozplil se hnvem, a rozzlobiv se velmi, posmval se idm.

  4:2 Nebo mluvil ped bratmi svmi a ped vojskem Samaskm, ka: Co ti bdn id berou ped sebe? Tak-li maj bti zanechni? Co budou obtovati? Za jeden-li den to dodlati maj? Tak-li i kamen z hromad rumu ksiti budou, kter spleno jest?

  4:3 Tobi pak Ammonitsk podl nho ekl: Necha stavj, vak lika pibhna, proraz zed jejich kamennou.

  4:4 Sly, Boe n, e jsme v pohrdn, a obra pohann jejich na hlavu jejich, a dej je v loupe v zemi, do n by zajati byli.

  4:5 A nepikrvej nepravosti jejich, a hch jejich od tvi tv a nen shlazen, proto e jsou t popouzeli v stavitelch.

  4:6 A tak stavli jsme tu zed, a spojili vecku a do polu, a ml lid srdce k tomu dlu.

  4:7 Co kdy uslyel Sanballat, a Tobi a Arabt, Ammonitt i Azott, e by na dl pibvalo zdi Jeruzalmsk, a e se ji byly poaly mezery zavrati, rozplili se hnvem velice.

  4:8 Proto spuntovali se vickni spolen, aby thli k boji proti Jeruzalmu a aby jemu pekku uinili.

  4:9 (My pak modlili jsem se Bohu svmu, a postavili jsme str proti nim ve dne i v noci, bojce se jich.

  4:10 Nebo ekli Judt: Zemdlela jest sla nosi, a rumu jet mnoho jest, neodolali bychom jim, stavjce zed.)

  4:11 Anobr i ekli neptel nai: Nezvd, ani spat, a vpadneme mezi n, a pomordujeme je, aneb zastavme to dlo.

  4:12 Kdy pak pili id, kte s nimi bydlili, a pravili nm na desetkrt: Mjte pozor na vecka msta, kudy se chod k nm:

  4:13 Tedy postavil jsem na dolnch mstech za zd, i na mstech pkrch, a osadil jsem lidem po eledech s mei, s kopmi a luiti jejich.

  4:14 A kdy jsem to spatil, vstana, ekl jsem k pednjm a knatm i k jinmu lidu: Nebojte se jich, ale na Pna velikho a hroznho pamatujte, a bojujte za brat sv, za syny sv a dcery sv, za manelky sv a domy sv.

  4:15 I stalo se, kdy uslyeli neptel nai, e jest nm to oznmeno, to Bh rozptlil radu jejich, a my navrtili jsme se vickni ke zdem, kad k dlu svmu.

  4:16 Ale vak od toho dne polovice sluebnk mch dlali, a polovice jich drela kop, pavzy a luit, a pance, a knata stla za v eled Judskou.

  4:17 Ti tak, kte dlali na zdi, i nosii bemen, i nakladai, kad jednou rukou dlal, a v druh drel bra.

  4:18 Z tch pak, kte stavli, ml jeden kad me svj pipsan na bedrch svch, a tak stavli, a truba stl podl mne.

  4:19 Nebo jsem ekl k pednjm a knatm i k jinmu lidu: Dlo velik a irok jest, a my porznu jsme na zdi, podl jeden od druhho.

  4:20 Na kterm byste koli mst uslyeli hlas trouby, tu se shromate k nm. Bh n bude bojovati za ns.

  4:21 A tak my dlali jsme dlo, a polovice jich drela kop od svitn a do soumraku.

  4:22 Tehd tak ekl jsem lidu: Kad s sluebnkem svm nocuj u prosted Jeruzalma, a je mme k stri v noci, a ve dne k dlu.

  4:23 Proe i j, i brat moji, i sluebnci moji, i strn, kte chod za mnou, nebudeme svleti odvu svho. dn ho neslo, le u vody.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .