Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 25

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  25:1 V tom, kdy pobyl Izrael v Setim, poal lid smilniti s dcerami Mobskmi.

  25:2 Kter pozvaly lidu k obtem boh svch; i jedl lid, a klanli se bohm jejich.

  25:3 I pipojil se lid Izraelsk k modle Belfegor, a popudila se prchlivost Hospodinova proti Izraelovi.

  25:4 I ekl Hospodin Mojovi: Vezmi vecka knata lidu, a zvej ty nelechetnky Hospodinu ped sluncem, aby se odvrtila prchlivost Hospodinova od Izraele.

  25:5 I ekl Moj soudcm Izraelskm: Zab jeden kad z svch velikho, kter se pipojil k modle Belfegor.

  25:6 A aj, jeden z syn Izraelskch piel, a pivedl k bratm svm enu Madianku, na odivu Mojovi i vemu mnostv syn Izraelskch; oni pak plakali u dve stnku mluvy.

  25:7 To kdy uzel Fnes, syn Eleazara, syna Aronova, knze, vyvstal z prostedku mnostv toho, a vzal kop do ruky sv.

  25:8 A ved za muem Izraelskm do stanu, probodl je oba dva, mue Izraelskho, i enu tu skrze bicho jej; i odvrcena jest rna od syn Izraelskch.

  25:9 Zhynulo jich pak od t rny dvadceti tyi tisce.

  25:10 Tedy mluvil Hospodin k Mojovi, ka:

  25:11 Fnes, syn Eleazara knze, syna Aronova, odvrtil prchlivost mou od syn Izraelskch, kdyto horlil horlivost mou u prosted nich, tak abych neshladil syn Izraelskch v horlivosti sv.

  25:12 Proto d: Aj, j dm jemu smlouvu svou pokoje.

  25:13 I bude mti on i sm jeho po nm smlouvu knstv vnho, proto e horlil pro Boha svho, a oistil syny Izraelsk.

  25:14 A bylo jmno mue Izraelskho zabitho, kter byl zabit s Madiankou, Zamri, syn Slv, kne domu otce svho z pokolen Simeonova.

  25:15 Jmno pak eny Madianky zabit, Kozbi, dcera Sur, kter byl pedn v nrodu svm, v dom otce svho mezi Madianskmi.

  25:16 I mluvil Hospodin k Mojovi, ka:

  25:17 Neptelsky zachzejte s tmi Madianskmi, a zbte je.

  25:18 Nebo i oni neptelsky a lstiv chovali se k vm, a oklamali vs skrze modlu Fegor, a skrze Kozbu, dceru knete Madianskho, sestru svou, kter zabita jest v den pomsty pil z piny Fegor.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .