Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 24

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  24:1 Vida pak Balm, e by se lbilo Hospodinu, aby dobroeil Izraelovi, ji vce neel jako prv, jednou i po druh, k rm svm, ale obrtil tv svou proti pouti.

  24:2 A pozdvih o svch, vidl Izraele bydlcho v stanch po svch pokolench, a byl nad nm duch Bo.

  24:3 I vzav podobenstv sv, d: ekl Balm, syn Beorv, ekl mu majc oteven oi,

  24:4 ekl slyc vmluvnosti Boha silnho, kter vidn vemohoucho vid, kter kdy padne, oteven m oi:

  24:5 Jak velmi krsn jsou stnkov tvoji, Jkobe, pbytkov tvoji, Izraeli!

  24:6 Tak jako se potokov roziuj, jako zahrady vedl eky, jako stromov aloes, kter tpil Hospodin, jako cedrov podl vod.

  24:7 Potee voda z okovu jeho, a sm jeho u vodch mnohch. A krl jeho vyven bude vce ne Agag, a vyzdvihne se krlovstv jeho.

  24:8 Bh siln vyvedl jej z Egypta, jako udatnost jednorocova jest jemu; sere nrody protivn sob, a kosti jich pote a stelami svmi prostl.

  24:9 Sloil se a leel jako lve, a jako lev ziv; kdo jej zbud? Kdo by poehnn dval tob, poehnan bude, a kdo by zloeil, bude zloeen.

  24:10 Tedy zapliv se hnvem Balk proti Balmovi, tleskl rukama svma a ekl Balmovi: Abys zloeil neptelm mm, povolal jsem tebe, a aj, ustavin dobroeil jsi jim ji po tikrt.

  24:11 Proto nyn navra se radji k mstu svmu. Byl jsem ekl: Velikou ct t ctti chci, a hle, Hospodin zbavil t cti.

  24:12 Jemu odpovdl Balm: Vak hned poslm tvm, kter jsi poslal ke mn, mluvil jsem, ka:

  24:13 By mi dal Balk pln dm svj stbra a zlata, nebudu moci pestoupiti ei Hospodinovy, abych inil dobr neb zl sm od sebe; co mi Hospodin oznm, to mluviti budu,

  24:14 (Ale vak jet j, ji odchzeje k lidu svmu, pokej, poradm tob,) co uin lid ten lidu tvmu v poslednch dnech.

  24:15 Tedy vzav podobenstv sv, d: ekl Balm, syn Beorv, ekl mu majc oi oteven,

  24:16 ekl slyc vmluvnosti Boha silnho, kter zn nauen nejvyho, a vidn vemohoucho vid, kter kdy padne, oteven m oi:

  24:17 Uzm jej, ale ne nyn, pohledm na nj, ale ne z blzka. Vyjde hvzda z Jkoba, a povstane berla z Izraele, kter polme knata Mobsk, a zkaz vecky syny Set.

  24:18 I bude Edom podmann, a Seir v vldast pijde neptelm svm; nebo Izrael zmuile sob ponati bude.

  24:19 Panovati bude pol z Jkoba, a zahlad ostatky z kadho msta.

  24:20 A kdy uzel Amalecha, vzav podobenstv sv, ekl: Jako potek nrod Amalech, tak konec jeho do gruntu zahyne.

  24:21 Uzev pak Cinea, vzav podobenstv sv, ekl: Pevn jest pbytek tvj, a na skle zaloils hnzdo sv;

  24:22 Ale vak vyhnn bude Cineus, Assur zajatho jej povede.

  24:23 Opt vzav podobenstv sv, ekl: Ach, kdo bude iv, kdy toto uin Bh siln?

  24:24 A brky z zem Citim piplynou a ssou Assyrsk, ssou tak idy, ale i ten lid do konce zahyne.

  24:25 Potom vstav Balm, odel a navrtil se na msto sv; Balk tak odel cestou svou.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .