Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1CORINTHIANS 10

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  10:1 Frayilor, nu vreau sq nu wtiyi cq pqrinyii nowtri toyi au fost supt nor, toyi au trecut prin mare,

  10:2 toyi au fost botezayi kn nor wi kn mare, pentru Moise;

  10:3 toyi au mkncat aceeaw mkncare duhovniceascq,

  10:4 wi toyi au bqut aceeaw bquturq duhovniceascq, pentrucq beau dintr`o stkncq duhovniceascq ce venea dupq ei; wi stknca era Hristos.

  10:5 Totuw cei mai mulyi dintre ei, n`au fost plqcuyi lui Dumnezeu, cqci au pierit kn pustie.

  10:6 Wi aceste lucruri s`au kntkmplat ca sq ne slujeascq nouq drept pilde, pentruca sq nu poftim dupq lucruri rele, cum au poftit ei.

  10:7 Sq nu fiyi knchinqtori la idoli, ca unii dintre ei, dupq cum este scris: ,,Poporul a wezut sq mqnknce wi sq bea; wi s`au sculat sq joace.``

  10:8 Sq nu curvim, cum au fqcut unii din ei, awa cq kntr -o singurq zi au cqzut douqzeci wi trei de mii.

  10:9 Sq nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii din ei, cari au pierit prin werpi.

  10:10 Sq nu ckrtiyi, cum au ckrtit unii din ei, cari au fost nimiciyi de Nimicitorul.

  10:11 Aceste lucruri li s`au kntkmplat ca sq ne slujeascq drept pilde, wi au fost scrise pentru knvqyqtura noastrq, peste cari au venit sfkrwiturile veacurilor.

  10:12 Astfel dar, cine crede cq stq kn picioare, sq ia seama sq nu cadq.

  10:13 Nu v`a ajuns nici o ispitq, care sq nu fi fost potrivitq cu puterea omeneascq. Wi Dumnezeu, care este credincios, nu va kngqdui sq fiyi ispitiyi peste puterile voastre; ci, kmpreunq cu ispita, a pregqtit wi mijlocul sq iewiyi din ea, ca s`o puteyi rqbda.

  10:14 De aceea, prea iubiyii mei, fugiyi de knchinarea la idoli.

  10:15 Vq vorbesc ca unor oameni cu judecatq: judecayi voi singuri ce spun.

  10:16 Paharul binecuvkntat, pe care -l binecuvkntqm, nu este el kmpqrtqwirea cu skngele lui Hristos? Pknea, pe care o frkngem, nu este ea kmpqrtqwirea cu trupul lui Hristos?

  10:17 Avknd kn vedere cq este o pkne, noi, cari skntem mulyi, skntem un trup; cqci toyi luqm o parte din aceeaw pkne.

  10:18 Uitayi-vq la Israelul dupq trup: cei ce mqnkncq jertfele, nu sknt ei kn kmpqrtqwire cu altarul?

  10:19 Deci ce zic eu? Cq un lucru jertfit idolilor, este ceva? Sau cq un idol este ceva?

  10:20 Dimpotrivq, eu zic cq ce jerfesc Neamurile, jertfesc dracilor, wi nu lui Dumnezeu. Wi eu nu vreau ca voi sq fiyi kn kmpqrtqwire cu dracii.

  10:21 Nu puteyi bea paharul Domnului wi paharul dracilor; nu puteyi lua parte la masa Domnului wi la masa dracilor.

  10:22 Sau vrem sq kntqrktqm pe Domnul la gelozie? Skntem noi mai tari deckt El?

  10:23 Toate lucrurile sknt kngqduite, dar nu toate sknt de folos. Toate lucrurile sknt kngqduite, dar nu toate zidesc.

  10:24 Nimeni sq nu-wi caute folosul lui, ci fiecare sq caute folosul altuia.

  10:25 Sq mkncayi din tot ce se vinde pe piayq, fqrq sq cercetayi ceva din pricina cugetului.

  10:26 Cqci ,,al Domnului este pqmkntul wi tot ce cuprinde el.``

  10:27 Dacq vq poftewte un necredincios la o masq, wi voiyi sq vq duceyi, sq mkncayi din tot ce vq pune knainte, fqrq sq cercetayi ceva din pricina cugetului.

  10:28 Dar dacq vq spune cineva: ,,Lucrul acesta a fost jertfit idolilor``, sq nu mkncayi, din pricina celui ce v`a knwtiinyat wi din pricina cugetului; cqci ,,al Domnului este pqmkntul wi tot ce cuprinde el.``

  10:29 Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Cqci dece sq fie judecatq slobozenia mea de cugetul altuia?

  10:30 Dacq mqnknc, aducknd mulyqmiri, de ce sq fiu vorbit de rqu pentru un lucru, pentru care mulyqmesc?

  10:31 Deci, fie cq mkncayi, fie cq beyi, fie cq faceyi altceva: sq faceyi totul pentru slava lui Dumnezeu.

  10:32 Sq nu fiyi pricinq de pqcqtuire nici pentru Iudei, nici pentru Greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu.

  10:33 Dupq cum mq silesc wi eu kn toate lucrurile sq plac tuturor, cqutknd nu folosul meu, ci al celor mai mulyi, ca sq fie mkntuiyi.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск