Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1 10

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  10:1 Nechci pak, abyste nevdli, brat, e otcov nai vickni pod oblakem byli, a vickni moe peli,

  10:2 A vickni v Moje poktni jsou v oblace a v moi,

  10:3 A vickni t pokrm duchovn jedli,

  10:4 A vickni t npoj duchovn pili. Pili zajist z duchovn skly, kter za nimi la; a ta skla byl Kristus.

  10:5 Ale ne ve mnohch z nich zalbilo se Bohu, nebo zhynuli na pouti.

  10:6 Ty pak vci za pklad nm bti maj k tomu, abychom nebyli dostivi zlho, jako i oni dali.

  10:7 Proto nebute modli, jako nkte z nich, jako psno jest: Posadil se lid, aby jedl a pil, a vstali, aby hrali.

  10:8 Ani smilnme, jako nkte z nich smilnili, a padlo jich jeden den timectma tisc.

  10:9 Ani pokouejme Krista, jako nkte z nich pokoueli, a od had zhynuli.

  10:10 Ani repcete, jako i nkte z nich reptali, a zhynuli od zhubce.

  10:11 Toto pak vecko u figue dlo se jim, a napsno jest k napomenut naemu, kte jsme ji na konci svta.

  10:12 A proto kdo se domnv, e stoj, hledi, aby nepadl.

  10:13 Pokuen vs nezachvtilo, ne lidsk. Ale vrn jest Bh, kter nedopust vs pokoueti nad vai monost, ale zpsob s pokuenm tak i vysvobozen, abyste mohli snsti.

  10:14 Proto, moji mil brat, utkejte modlstv.

  10:15 Jakoto opatrnm mluvm. Vy sute, co pravm.

  10:16 Kalich dobroeen, ktermu dobroeme, zdali nen spolenost krve Kristovy? A chlb, kter lmeme, zdali nen spolenost tla Kristova?

  10:17 Nebo jeden chlb, jedno tlo mnoz jsme; vickni zajist z jednoho chleba jme.

  10:18 Pohlete na Izraele podle tla. Zdali ti, kte jed obti, nejsou astnci olte?

  10:19 Co pak tedy dm? e modla jest nco? Anebo e modlm obtovan nco jest? Nikoli.

  10:20 Ale toto pravm, e, co obtuj pohan, blm obtuj, a ne Bohu. Nechtl bych pak, abyste vy byli astnci bl.

  10:21 Nebo nemete kalicha Pn pti a kalicha bl; nemete astnci bti stolu Pn a stolu bl.

  10:22 ili k hnvu popouzme Pna? Zdali silnj jsme neli on?

  10:23 Vecko mi slu, ale ne vecko jest uiten; vecko mi slu, ale ne vecko vzdlv.

  10:24 dn nehledej svch vc, ale jeden kad toho, co jest blinho.

  10:25 Vecko, co se v masnch krmch prodv, jezte, nic se nevyptvajce pro svdom.

  10:26 Nebo Pn jest zem i plnost jej.

  10:27 Pozval-li by vs pak kdo z nevcch k stolu, a chcete jti, ve, cokoli bylo by vm pedloeno, jezte, nic se nevyptvajce pro svdom.

  10:28 Pakli by vm nkdo ekl: Toto jest modlm obtovan, nejezte pro toho, jen oznmil, a pro svdom. Pn zajist jest zem i plnost jej.

  10:29 Svdom pak pravm ne tv, ale toho druhho. Nebo pro by mla svoboda m potupena bti od cizho svdom?

  10:30 A ponvad j s dk innm povm, pro mi se rouhaj pinou toho, z eho j dky inm?

  10:31 Proto buto e jte, nebo pijete, anebo cokoli inte, vecko k slv Bo ite.

  10:32 Bez razu bute i idm i ekm i crkvi Bo,

  10:33 Jako i j ve vem lbm se vechnm, nehledaje v tom svho uitku, ale mnohch, aby spaseni byli.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .