Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2JOHN 1

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  1:1 Presbiterul (Sau: bqtrknul.) cqtre aleasa Doamnq wi cqtre copiii ei, pe cari -i iubesc kn adevqr-wi nu numai eu, ci toyi cei ce cunosc adevqrul, -

  1:2 pentru adevqrul acesta care rqmkne kn noi, wi care va fi cu noi kn veac:

  1:3 Harul, kndurarea wi pacea sq fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatql, wi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatqlui, kn adevqr wi kn dragoste!

  1:4 M`am bucurat foarte mult cknd am aflat pe unii din copiii tqi umblknd kn adevqr, dupq porunca pe care am primit -o dela Tatql.

  1:5 Wi acum, te rog, Doamnq, nu ca wi cum yi-aw scrie o poruncq nouq, ci cea, pe care am avut -o dela knceput: sq ne iubim unii pe alyii!

  1:6 Wi dragostea stq kn vieyuirea dupq poruncile Lui. Aceasta este porunca kn care trebuie sq umblayi, dupq cum ayi auzit dela knceput.

  1:7 Cqci kn lume s`au rqspkndit mulyi amqgitori, cari nu mqrturisesc cq Isus Hristos vine kn trup. Iatq amqgitorul, iatq Antihristul!

  1:8 Pqziyi-vq bine sq nu perdeyi rodul muncii voastre, ci sq primiyi o rqsplatq deplinq.

  1:9 Oricine o ia knainte, wi nu rqmkne kn knvqyqtura lui Hristos, n`are pe Dumnezeu. Cine rqmkne kn knvqyqtura aceasta, are pe Tatql wi pe Fiul.

  1:10 Dacq vine cineva la voi, wi nu vq aduce knvqyqtura aceasta, sq nu -l primiyi kn casq, wi sq nu -i ziceyi: ,,Bun venit!``

  1:11 Cqci cine -i zice: ,,Bun venit!`` se face pqrtaw faptelor lui rele.

  1:12 Aw vrea sq vq spun multe lucruri; dar nu voiesc sq vi le scriu pe hkrtie wi cu cernealq; ci nqdejduiesc sq vin la voi, wi sq vq vorbesc gurq cqtre gurq, pentruca bucuria noastrq sq fie deplinq.

  1:13 Copiii surorei tale alese kyi trimet sqnqtate. Amin


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск