Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DEUTERONOMY 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Ne-am kntors, wi ne-am suit pe drumul care duce la Basan. Og, kmpqratul Basanului, ne -a iewit knainte, cu tot poporul lui, ca sq lupte kmpotriva noastrq la Edrei.

  3:2 Domnul mi -a zis: ,,Nu te teme de el; cqci kl dau kn mknile tale, pe el wi tot poporul lui, wi yara lui; sq te poryi cu el cum te-ai purtat cu Sihon, kmpqratul Amoriyilor, care locuia la Hesbon.``

  3:3 Wi Domnul, Dumnezeul nostru, a mai dat kn mknile noastre wi pe Og, kmpqratul Basanului, cu tot poporul lui; l-am bqtut wi n`am lqsat sq scape niciunul din oamenii lui.

  3:4 I-am luat atunci toate cetqyile, wi n`a fost una care sq nu cadq kn stqpknirea noastrq: wasezeci de cetqyi, tot yinutul Argob, kmpqrqyia lui Og din Basan.

  3:5 Toate cetqyile acestea erau kntqrite, cu ziduri knalte, cu poryi wi zqvoare, afarq de cetqyile fqrq ziduri cari erau foarte multe la numqr.

  3:6 Lo-am nimicit cu desqvkrwire, cum fqcusem cu Sihon, kmpqratul Hesbonului; am nimicit cu desqvkrwire toate cetqyile kmpreunq cu bqrbayii, femeile wi pruncii.

  3:7 Iar toate vitele wi prada din cetqyi le-am luat pentru noi.

  3:8 Astfel kn vremea aceea am cucerit dela cei doi kmpqrayi ai Amoriyilor yara de dincoace de Iordan, dela pkrkul Arnon pknq la muntele Hermon,

  3:9 (Sidoniyii zic Hermonului Sirion, wi Amoriyii kl numesc Senir),

  3:10 toate cetqyile din ckmpie, tot Galaadul wi tot Basanul pknq la Salca wi Edrei, cetqyi din kmpqrqyia lui Og kn Basan.

  3:11 (Numai Og, kmpqratul Basanului, mai rqmqsese din neamul Refaimiyilor. Patul lui, un pat de fer, este la Raba, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de nouq coyi, wi lqyimea de patru coyi, dupq cotul unui om.)

  3:12 Atunci am luat kn stqpknire yara aceasta. Am dat Rubeniyilor wi Gadiyilor yinutul de la Aroer, care este pe pkrkul Arnon, wi jumqtatea muntelui Galaad cu cetqyile lui.

  3:13 Am dat la jumqtate din seminyia lui Manase ce mai rqmknea din Galaad wi toatq kmpqrqyia lui Og din Basan: tot yinutul Argob, cu tot Basanul, care purta numele de yara Refaimiyilor.

  3:14 Iair, fiul lui Manase, a luat tot yinutul Argob pknq la hotarul Ghewuriyilor wi Maacatiyilor, wi a pus numele lui tkrgurilor Basanului, numite wi azi tkrgurile lui Iair.

  3:15 Am dat Galaadul lui Machir.

  3:16 Rubeniyilor wi Gadiyilor le-am dat o parte din Galaad pknq la pkrkul Arnon, al cqrui mijloc slujewte ca hotar, wi pknq la pkrkul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon;

  3:17 le-am mai dat ckmpia, mqrginitq de Iordan, dela Chineret pknq la marea ckmpiei, Marea Sqratq, la picioarele muntelui Pisga spre rqsqrit.

  3:18 Kn vremea aceea, v`am dat porunca aceasta: ,,Domnul, Dumnezeul vostru, vq dq kn mknq yara aceasta ca s`o stqpkniyi. Voi toyi, cei buni de luptq, sq mergeyi knarmayi knaintea copiilor lui Israel.

  3:19 Numai femeile voastre, pruncii wi vitele voastre-wtiu cq aveyi multe vite-sq rqmknq kn cetqyile pe cari vi le-am dat,

  3:20 pknq ce Domnul va da odihnq frayilor vowtri ca wi vouq, wi vor lua wi ei kn stqpknire yara pe care le -o dq Domnul, Dumnezeul vostru, dincolo de Iordan. Dupq aceea vq veyi kntoarce fiecare kn mowtenirea pe care v`am dat -o.

  3:21 Kn vremea aceea, am poruncit lui Iosua, wi i-am zis: ,,Ochii tqi au vqzut tot ce a fqcut Domnul, Dumnezeul vostru, acestor doi kmpqrayi: awa va face Domnul tuturor kmpqrqyiilor kmpotriva cqrora vei merge.

  3:22 Nu te teme de ei; cqci Domnul, Dumnezeul vostru, va lupta El knsuw pentru voi.``

  3:23 Kn vremea aceea, m`am rugat Domnului, wi am zis:

  3:24 ,,Stqpkne Doamne! Tu ai knceput sq arqyi robului Tqu mqrirea Ta wi mkna Ta cea puternicq; cqci care este dumnezeul acela, kn cer wi pe pqmknt, care sq poatq face lucrqri ca ale Tale wi sq aibq o putere ca a Ta?

  3:25 Lasq-mq, Te rog, sq trec, wi sq vqd yara aceea bunq de dincolo de Iordan, munyii aceia frumowi wi Libanul!``

  3:26 Dar Domnul S`a mkniat pe mine, din pricina voastrq, wi nu m`a ascultat. Domnul mi -a zis: ,,Destul! Nu-Mi mai vorbi de lucrul acesta.

  3:27 Suie-te pe vkrful muntelui Pisga, uitq-te spre apus, spre miazq noapte, spre miazq zi wi spre rqsqrit, wi privewte -o doar cu ochii; cqci nu vei trece Iordanul acesta.

  3:28 Dq porunci lui Iosua, kntqrewte -l, wi kmbqrbqteazq -l; cqci el va merge knaintea poporului acestuia wi -l va pune kn stqpknirea yqrii pe care o vei vedea.``

  3:29 Wi am rqmas astfel kn vale, kndreptul Bet-Peorului.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск