Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ESTHER 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Dupq aceste lucruri, cknd s`a potolit mknia kmpqratului Ahawverow, s`a gkndit la Vasti, la ce fqcuse ea, wi la hotqrkrea luatq cu privire la ea.

  2:2 Atunci cei ce slujeau kmpqratului au zis: ,,Sq se caute pentru kmpqrat niwte fete, fecioare wi frumoase.

  2:3 Kmpqratul sq punq kn toate yinuturile din kmpqrqyia lui dregqtori knsqrcinayi sq strkngq pe toate fetele, fecioare wi frumoase, kn capitala Susa, kn casa femeilor, supt privegherea lui Hegai, famenul kmpqratului wi pqzitorul femeilor, care sq le dea cele trebuincioase pentru gqtit.

  2:4 Wi fata care -i va plqcea kmpqratului, sq fie kmpqrqteasq kn locul Vastii.`` Pqrerea aceasta a fost primitq de kmpqrat, wi awa a fqcut.

  2:5 Kn capitala Susa era un Iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Wimei, fiul lui Chis, bqrbat din Beniamin,

  2:6 care fusese luat din Ierusalim printre robii strqmutayi kmpreunq cu Ieconia, kmpqratul lui Iuda, de Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului.

  2:7 El crewtea pe Hadasa, adicq Estera, fata unchiului squ; cqci ea n`avea nici tatq nici mamq. Fata era frumoasq la staturq wi plqcutq la vedere. Dupq moartea tatqlui wi a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet.

  2:8 Cknd s`a auzit porunca kmpqratului wi hotqrkrea lui, au fost strknse un mare numqr de fete kn capitala Susa, supt privegherea lui Hegai. Odatq cu ele a fost luatq wi Estera wi adusq kn casa kmpqratului, subt privegherea lui Hegai, pqzitorul femeilor.

  2:9 Fata i -a plqcut, wi a cqpqtat trecere knaintea lui. El s`a grqbit sq -i dea cele de trebuinyq pentru gqtealq wi hranq, i -a dat wapte slujnice alese din casa kmpqratului, wi a pus -o kmpreunq cu slujnicile ei kn cea mai bunq kncqpere din casa femeilor.

  2:10 Estera nu wi -a fqcut cunoscut nici poporul, nici nawterea, cqci Mardoheu o oprise sq vorbeascq despre aceste lucruri.

  2:11 Wi kn fiecare zi Mardoheu se ducea wi venea knaintea curyii casei femeilor, ca sq afle cum ki merge Esterei wi ce se face cu ea.

  2:12 Fiecare fatq se ducea la rkndul ei la kmpqratul Ahawverow, dupq ce timp de douqsprezece luni kmplinea ce era poruncit femeilor. Kn timpul acesta, aveau grijq sq se gqteascq, ungkndu-se wase luni cu untdelemn de mirt, wi wase luni cu miresme de mirozne femeiewti.

  2:13 Awa se ducea fiecare fatq la kmpqrat. Wi, cknd trecea din casa femeilor kn casa kmpqratului, o lqsau sq ia cu ea tot ce voia.

  2:14 Se ducea seara; wi a doua zi dimineaya trecea kn a doua casq a femeilor, supt privegherea lui Waawgaz, famenul kmpqratului wi pqzitorul yiitoarelor kmpqratului. Nu se mai kntorcea la kmpqrat, deckt cknd ar fi dorit kmpqratul wi ar fi chemat -o pe nume.

  2:15 Cknd i -a venit rkndul sq se ducq la kmpqrat, Estera, fata lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o knfiase, n`a cerut deckt ce a fost rknduit de Hegai, famenul kmpqratului wi pqzitorul femeilor. Estera cqpqta trecere knaintea tuturor celor ce o vedeau.

  2:16 Estera a fost dusq la kmpqratul Ahawverow, kn casa kmpqrqteascq, kn luna zecea, adicq luna Tebet, kn al waptelea an al domniei lui.

  2:17 Kmpqratul a iubit pe Estera mai mult deckt pe toate celelalte femei, wi ea a cqpqtat trecere wi iubire knaintea lui mai mult deckt toate celelalte fete. I -a pus cununa kmpqrqteascq pe cap, wi a fqcut -o kmpqrqteasq kn locul Vastii.

  2:18 Kmpqratul a dat un mare ospqy tuturor domnitorilor wi slujitorilor lui, un ospqy kn cinstea Esterei. Cu prilejul acesta a uwurat sarcinile yinuturilor, wi a kmpqryit daruri cu o dqrnicie kmpqrqteascq.

  2:19 A doua oarq, cknd s`au strkns fetele, Mardoheu wedea la poarta kmpqratuluui.

  2:20 Estera nu-wi spusese nici nawterea nici poporul, cqci o oprise Mardoheu. Wi ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atkta scumpqtate ca atunci cknd o crewtea el.

  2:21 Kn acelaw timp, pe cknd Mardoheu stqtea la poarta kmpqratului, Bigtan wi Terew, doi fameni ai kmpqratului, pqzitorii pragului, s`au lqsat biruiyi de o supqrare wi au vrut sq kntindq mkna kmpotriva kmpqratului Ahawverow.

  2:22 Mardoheu a avut cunowtinyq de lucrul acesta, wi a dat de wtire kmpqrqtesei Estera, care l -a spus kmpqratului din partea lui Mardoheu.

  2:23 Faptul fiind cercetat wi gqsit kntocmai, cei doi fameni au fost spknzurayi de un lemn. Wi lucrul acesta a fost scris kn cartea Cronicilor kn faya kmpqratului.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск