Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ESTHER 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Dupq aceste lucruri, kmpqratul Ahawverow a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul. L -a ridicat kn cinste, wi a pus scaunul lui mai pe sus de scaunele tuturor cqpeteniilor cari erau lkngq el.

  3:2 Toyi slujitorii kmpqratului, cari stqteau la poarta kmpqratului, plecau genunchiul wi se knchinau knaintea lui Haman, cqci awa era porunca kmpqratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-wi pleca genunchiul wi nu se knchina.

  3:3 Wi slujitorii kmpqratului, cari stqteau la poarta kmpqratului, au zis lui Mardoheu: ,,Pentru ce calci porunca kmpqratului?``

  3:4 Fiindcq ei ki spuneau kn fiecare zi lucrul acesta, wi el nu -i asculta, l-au spus lui Haman, ca sq vadq dacq Mardoheu are sq se yinq de hotqrkrea lui; cqci el spusese cq este Iudeu.

  3:5 Wi Haman a vqzut cq Mardoheu nu-wi pleca genunchiul wi nu se knchina knaintea lui. S`a umplut de mknie;

  3:6 dar a crezut prea puyin pentru el sq punq mkna numai pe Mardoheu, cqci i se spusese din ce popor era Mardoheu, wi a voit sq nimiceascq pe poporul lui Mardoheu, pe toyi Iudeii cari se aflau kn toatq kmpqrqyia lui Ahawverow.

  3:7 Kn luna kntki, adicq luna Nisan, kn al doisprezecelea an al kmpqratului Ahawverow, au aruncat Pur, adicq soryul, knaintea lui Haman, pentru fiecare zi wi pentru fiecare lunq, pknq kn luna a douqsprezecea, adicq luna Adar.

  3:8 Atunci Haman a zis kmpqratului Ahawverow: ,,Kn toate yinuturile kmpqrqyiei tale este risipit un popor deosebit kntre popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor wi nu yine legile kmpqratului. Nu este kn folosul kmpqratului sq -l lase liniwtit.

  3:9 Dacq kmpqratul gqsewte cu cale, sq se scrie o poruncq pentru ca ei sq fie nimiciyi, wi eu voi ckntqri zece mii de talanyi de argint kn mknile slujbawilor, ca sq -i ducq kn vistieria kmpqratului.``

  3:10 Kmpqratul wi -a scos inelul din deget, wi l -a dat lui Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul, vrqjmawul Iudeilor.

  3:11 Wi kmpqratul a zis lui Haman: ,,Kyi dqruiesc wi argintul wi pe poporul acesta; fq cu el ce vei voi.``

  3:12 Logofeyii kmpqratului au fost chemayi kn a treisprezecea zi a lunii kntki, wi au scris kn totul cum a poruncit Haman, mai marilor owtirii, dregqtorilor fiecqrui yinut wi cqpeteniilor fiecqrui popor, fiecqrui yinut dupq scrierea lui wi fiecqrui popor dupq limba lui. Au scris kn numele kmpqratului Ahawverow, wi au pecetluit scrisorile cu inelul kmpqratului.

  3:13 Scrisorile au fost trimese prin alergqtori kn toate yinuturile kmpqratului, ca sq nimiceascq, sq omoare wi sq peardq pe toyi Iudeii, tineri wi bqtrkni, prunci wi femei, wi anume kntr`o singurq zi, kn ziua a treisprezecea a lunii a douqsprezecea, adicq luna Adar, wi sq li se prade averile.

  3:14 Aceste scrisori cuprindeau porunca kmpqratului care trebuia vestitq kn fiecare yinut, wi kndemnau pe toate popoarele sq fie gata pentru ziua aceea.

  3:15 Alergqtorii au plecat kn grabq mare, dupq porunca kmpqratului. Porunca a fost vestitq wi kn capitala Susa. Wi pe cknd kmpqratul wi Haman stqteau wi beau, cetatea Susa era kngrozitq.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск