Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - GALATIANS 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 O, Galateni nechibzuiyi! Cine v`a fermecat, pe voi, knaintea ochilor cqrora a fost zugrqvit Isus Hristos ca rqstignit?

  3:2 Iatq numai ce voiesc sq wtiu dela voi: prin faptele Legii ayi primit voi Duhul, ori prin auzirea credinyei?

  3:3 Sknteyi awa de nechibzuiyi? Dupq ce ayi knceput prin Duhul, vreyi acum sq sfkrwiyi prin firea pqmknteascq?

  3:4 Kn zqdar ayi suferit voi atkt de mult? Dacq, kn adevqr, e kn zqdar!

  3:5 Cel ce vq dq Duhul wi face minuni printre voi, le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinyei?

  3:6 Tot awa wi ,,Avraam a crezut pe Dumnezeu, wi credinya aceasta i -a fost socotitq ca neprihqnire.``

  3:7 Knyelegeyi wi voi dar, cq fii ai lui Avraam sknt cei ce au credinyq.

  3:8 Scriptura, de asemenea, fiindcq prevedea cq Dumnezeu va socoti neprihqnite pe Neamuri, prin credinyq, a vestit mai dinainte lui Avraam aceastq veste bunq: ,,Toate neamurile vor fi binecuvkntate kn tine.``

  3:9 Awa cq cei ce se bizuiesc pe credinyq, sknt binecuvkntayi kmpreunq cu Avraam cel credincios.

  3:10 Cqci toyi cei ce se bizuiesc pe faptele Legii, sknt supt blestem; pentrucq este scris: ,,Blestemat este oricine nu stqruiewte kn toate lucrurile scrise kn cartea Legii, ca sq le facq.``

  3:11 Wi cq nimeni nu este socotit neprhqnit knaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este knvederat, cqci ,,cel neprihqnit prin credinyq va trqi.``

  3:12 Knsq Legea nu se kntemeiazq pe credinyq; ci ea zice: ,,Cine va face aceste lucruri, va trqi prin ele``.

  3:13 Hristos ne -a rqscumpqrat din blestemul Legii, fqckndu-Se blestem pentru noi, -fiindcq este scris: ,,Blestemat e oricine este atkrnat pe lemn`` -

  3:14 pentruca binecuvkntarea vestitq lui Avraam sq vinq peste Neamuri, kn Hristos Isus, awa ca, prin credinyq, noi sq primim Duhul fqgqduit.

  3:15 Frayilor, (vorbesc kn felul oamenilor), un testament, chiar al unui om, odatq kntqrit, totuw nimeni nu -l desfiinyeazq, nici nu -i mai adaugq ceva.

  3:16 Acum, fqgqduinyele au fost fqcute ,,lui Avraam wi seminyei lui``. Nu zice: ,,Wi seminyelor`` (ca wi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca wi cum ar fi vorba numai de una: ,,Wi seminyei tale``, adicq Hristos.

  3:17 Iatq ce vreau sq zic: un testament, pe care l -a kntqrit Dumnezeu mai knainte, nu poate fi desfiinyat, awa ca fqgqduinya sq fie nimicitq, de Legea venitq dupq patru sute trei zeci de ani.

  3:18 Cqci dacq mowtenirea ar veni din Lege, nu mai vine din fqgqduinyq; wi Dumnezeu printr`o fqgqduinyq a dat -o lui Avraam.

  3:19 Atunci pentruce este Legea? Ea a fost adqugatq din pricina cqlcqrilor de lege, pknq cknd avea sq vinq ,,Sqmknya``, cqreia ki fusese fqcutq fqgqduinya; wi a fost datq prin kngeri, prin mkna unui mijlocitor.

  3:20 Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure pqryi, pe cknd Dumnezeu, este unul singur.

  3:21 Atunci oare Legea este kmpotriva fqgqduinyelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacq s`ar fi dat o Lege care sq poatq da viaya, kntr`adevqr, neprihqnirea ar veni din Lege.

  3:22 Dar Scriptura a knchis totul supt pqcat, pentruca fqgqduinya sq fie datq celor ce cred, prin credinya kn Isus Hristos.

  3:23 Knainte de venirea credinyei, noi eram supt paza Legii, knchiwi pentru credinya care trebuia sq fie descoperitq.

  3:24 Astfel, Legea ne -a fost un kndrumqtor spre Hristos, ca sq fim socotiyi neprihqniyi prin credinyq.

  3:25 Dupq ce a venit credinya, nu mai skntem supt kndrumqtorul acesta.

  3:26 Cqci toyi sknteyi fii ai lui Dumnezeu, prin credinya kn Hristos Isus.

  3:27 Toyi cari ayi fost botezayi pentru Hristos, v`ayi kmbrqcat cu Hristos.

  3:28 Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bqrbqteascq, nici parte femeiascq, fiindcq toyi sknteyi una kn Hristos Isus.

  3:29 Wi dacq sknteyi ai lui Hristos, sknteyi ,,sqmknya`` lui Avraam, mowtenitori prin fqgqduinyq.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск