Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - GENESIS 10

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  10:1 Iatq spiya neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham wi Iafet. Dupq potop li s`au nqscut fii.

  10:2 Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Mewec wi Tiras.

  10:3 Fiii lui Gomer: Awchenaz, Rifat wi Togarma.

  10:4 Fiii lui Iavan: Eliwa, Tarwiw, Chitim, wi Dodanim.

  10:5 Dela ei se trag popoarele din yqrile neamurilor de pe malul mqrii, dupq yinuturile lor, dupq limba fiecqruia, dupq familiile lor, dupq seminyiile lor.

  10:6 Fiii lui Ham au fost: Cuw, Miyraim, Put wi Canaan. -

  10:7 Fiii lui Cuw: Seba, Havila, Sabta, Raema wi Sabteca. Fiii lui Raema: Weba wi Dedan.

  10:8 Cuw a nqscut wi pe Nimrod: el este acela care a knceput sq fie puternic pe pqmknt.

  10:9 El a fost un viteaz vknqtor knaintea Domnului; iatq de ce se zice: ,,Ca Nimrod, viteaz vknqtor knaintea Domnului.``

  10:10 El a domnit la knceput peste Babel, Erec, Acad wi Calne, kn yara Winear.

  10:11 Din yara aceasta a intrat kn Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah

  10:12 wi Resen kntre Ninive wi Calah; aceasta este cetatea cea mare. -

  10:13 Miyraim a nqscut pe Ludimi, Anamimi, Lehabimi, Naftuhimi,

  10:14 Patrusimi, Casluhimi, (din cari au iewit Filistenii) wi pe Caftorimi.

  10:15 Canaan a nqscut pe Sidon, kntkiul lui nqscut, wi pe Het;

  10:16 wi pe Iebusiyi, pe Amoriyi, pe Ghirgasiyi,

  10:17 pe Heviyi, pe Archiyi, pe Siniyi,

  10:18 pe Arvadiyi, pe Yemariyi, pe Hamatiyi. Kn urmq, familiile Cananiyilor s`au kmprqwtiat.

  10:19 Hotarele Cananiyilor se kntindeau dela Sidon, cum mergi spre Gherar, pknq la Gaza, wi cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma wi Yeboim, pknq la Lewa.

  10:20 Acewtia sknt fiii lui Ham, dupq familiile lor, dupq limbile lor, dupq yqrile lor, dupq neamurile lor.

  10:21 Wi lui Sem, tatql tuturor fiilor lui Eber, wi fratele cel mai mare al lui Iafet, i s`au nqscut fii.

  10:22 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacwad, Lud wi Aram.

  10:23 Fii lui Aram: Uy, Hul, Gheter wi Maw.

  10:24 Arpacwad a nqscut pe Welah; wi Welah a nqscut pe Eber.

  10:25 Lui Eber i s`au nqscut doi fii: numele unuia era Peleg, numit awa pentru cq pe vremea lui s`a kmpqryit pqmkntul; iar numele fratelui squ era Ioctan.

  10:26 Ioctan a nqscut pe Almodad, pe Welef, pe Ayarmavet, pe Ierah,

  10:27 pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla,

  10:28 pe Obal, pe Abimael, pe Seba,

  10:29 pe Ofir, pe Havila, wi pe Iobab. Toyi acewtia au fost fiii lui Ioctan.

  10:30 Ei au locuit dela Mewa, cum mergi spre Sefar, pknq la muntele rqsqritului.

  10:31 Acewtia sknt fiii lui Sem, dupq familiile lor, dupq limbile lor, dupq yqrile lor, dupq neamurile lor.

  10:32 Acestea sknt familiile fiilor lui Noe, dupq spiya neamului lor, dupq neamurile lor. Wi din ei au iewit neamurile cari s`au rqspkndit pe pqmknt dupq potop.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск