Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ISAIAH 37

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  37:1 Cknd a auzit kmpqratul Ezechia cuvintele acestea, wi -a sfkwiat hainele, s`a acoperit cu un sac, wi s`a dus kn Casa Domnului.

  37:2 A trimes pe Eliachim, cqpetenia casei kmpqratului, pe Webna, logofqtul, wi pe cei mai bqtrkni dintre preoyi, acoperiyi cu saci, la proorocul Isaia, fiul lui Amoy.

  37:3 Wi i-au zis: ,,Awa vorbewte Ezechia: ,Ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsq wi de ocarq; cqci copiii sknt aproape sq iasq din pkntecele mamei lor, wi totuw mamele n`au putere sq nascq.

  37:4 Poate cq Domnul Dumnezeul tqu, a auzit cuvintele lui Rabwache, pe pe care l -a trimes kmpqratul Asiriei, stqpknul squ, sq batjocoreascq pe Dumnezeul cel viu, wi poate cq Domnul Dumnezeul tqu kl va pedepsi pentru cuvintele pe cari le -a auzit. Knalyq dar o rugqciune pentru rqmqwiya care a mai rqmas.``

  37:5 Slujitorii kmpqratului Ezechia s`au dus deci la Isaia.

  37:6 Wi Isaia le -a zis: ,,Iatq ce veyi spune stqpknului vostru: ,Awa vorbewte Domnul: ,Nu te spqimknta de cuvintele pe cari le-ai auzit wi prin cari M`au batjocorit slujitorii kmpqratului Asiriei.

  37:7 Cqci voi pune kn el un duh de awa fel knckt, la o veste pe care o va primi, se va kntoarce kn yara lui; wi -l voi face sq cadq ucis de sabie kn yara lui.``

  37:8 Rabwache, la kntoarcere, a gqsit pe kmpqratul Asiriei luptknd kmpotriva Libnei, cqci aflase de plecarea lui din Lachis.

  37:9 Atunci kmpqratul Asiriei a primit o veste despre Tirhaca, kmpqratul Etiopiei, prin care i se spunea: ,,El a pornit sq-yi facq rqzboi.`` Cum a auzit lucrul acesta, a trimes soli la Ezechia, zickndu-le:

  37:10 ,,Awa sq vorbiyi lui Ezechia, kmpqratul lui Iuda: ,Nu te lqsa amqgit de Dumnezeul tqu, kn care te kncrezi, wi zici: ,Ierusalimul nu va fi dat kn mknile kmpqratului Asiriei.`

  37:11 Cqci ai auzit ce au fqcut kmpqrayii Asiriei tuturor yqrilor, wi cum le-au nimicit cu desqvkrwire; wi tu, sq fii izbqvit?

  37:12 Oare dumnezeii neamurilor, pe cari le-au nimicit pqrinyii mei, le-au izbqvit ei, wi anume: Gozanul, Haranul, Reyef, wi fiii lui Eden cari sknt la Telasar?

  37:13 Unde este kmpqratul Hamatului, kmpqratul Arpadului, wi kmpqratul cetqyii Sefarvaim, Hena wi Iva?``

  37:14 Ezechia a luat scrisoarea din mkna solilor, wi a citit -o. Apoi s`a suit la Casa Domnului, a kntins -o knaintea Domnului,

  37:15 wi i -a fqcut urmqtoarea rugqciune:

  37:16 ,,Doamne al owtirilor, Dumnezeul lui Israel, care wezi pe heruvimi! Tu ewti singurul Dumnezeu al tuturor kmpqrqyiilor pqmkntului! Tu ai fqcut cerurile wi pqmkntul!

  37:17 Doamne, pleacq-Yi urechea, wi ascultq! Doamne, deschide-Yi ochii, wi privewte! Auzi toate cuvintele pe cari le -a trimes Sanherib ca sq batjocoreascq pe Dumnezeul cel viu!

  37:18 Este adevqrat, Doamne, cq kmpqrayii Asiriei au pustiit toate yqrile wi yqrile lor;

  37:19 wi cq au aruncat kn foc pe dumnezeii lor; dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucrqri fqcute de mknile omului, de lemn wi de piatrq. De aceea i-au nimicit.

  37:20 Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbqvewte-ne din mkna lui Sanherib, ca toate kmpqrqyiile pqmkntului sq wtie cq numai Tu, Doamne, ewti Dumnezeu!``

  37:21 Atunci Isaia, fiul lui Amoy, a trimes sq spunq lui Ezechia: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Am auzit rugqciunea pe care Mi-ai fqcut -o cu privire la Sanherib, kmpqratul Asiriei.

  37:22 Iatq cuvkntul pe care l -a rostit Domnul kmpotriva lui: ,Fecioara, fiica Sionului, te dispreyuiewte wi kwi bate joc de tine; fata Ierusalimului dq din cap dupq tine.

  37:23 Pe cine ai batjocorit wi ai ocqrkt tu? Kmpotriva cui yi-ai ridicat glasul, wi yi-ai kndreptat ochii? Kmpotriva Sfkntului lui Israel;

  37:24 prin slujitorii tqi tu ai batjocorit pe Domnul, wi ai zis: ,Cu mulyimea carqlor mele, m`am suit pe vkrful munyilor, pe coastele Libanului, wi voi tqia cedrii lui cei mai knalyi, cei mai frumowi chiparowi ai lui, wi voi ajunge pe culmea cea mai knaltq, kn pqdurea lui care este ca un pomqt.

  37:25 Am sqpat izvoare, wi am bqut din apele lor, wi cu talpa picioarelor mele voi seca toate rkurile Egiptului.``

  37:26 ,,Dar n`ai auzit cq am pregqtit aceste lucruri de demult, wi cq le-am hotqrkt din vremuri strqvechi? Acum knsq am dat voie sq se kmplineascq, pentru ca sq prefaci cetqyi tari kn niwte mormane de dqrkmqturi.

  37:27 Wi locuitorii lor sknt neputinciowi, spqimkntayi wi uluiyi: sknt ca iarba de pe ckmp wi verdeaya fragedq, ca iarba de pe acoperiwuri, wi ca grkul care se usucq knainte de a da kn spic.

  37:28 Dar Eu wtiu cknd stai jos, cknd iewi afarq, cknd intri, wi cknd ewti mknios kmpotriva Mea.

  37:29 Deci pentrucq ewti mknios kmpotriva Mea, wi mkndria ta a ajuns pknq la urechile Mele, voi pune veriga Mea kn nqrile tale wi zqbala Mea kntre buzele tale, wi te voi face sq te kntorci pe drumul pe care ai venit.``

  37:30 ,,Wi acesta sq-yi fie semnul, Ezechia: anul acesta veyi mknca ce va crewte singur dela sine, wi kn al doilea an ce va rqsqri din aceasta; dar kn al treilea an, veyi sqmqna, veyi secera, veyi sqdi vii wi veyi mknca din rodul lor.

  37:31 Wi ce va mai scqpa din casa lui Iuda, wi ce va mai rqmknea iarqw va prinde rqdqcini de desupt, wi va aduce rod deasupra.

  37:32 Cqci din Ierusalim va iewi o rqmqwiyq, wi din muntele Sionului cei izbqviyi. Iatq ce va face rkvna Domnului owtirilor.

  37:33 Deaceea awa vorbewte Domnul despre kmpqratul Asiriei: ,El nu va intra kn cetatea aceasta, nu va arunca sqgeyi kn ea, nu -i va sta knainte cu scuturi, wi nu va ridica kntqrituri de wanyuri kmpotriva ei.

  37:34 Ci se va kntoarce pe drumul pe care a venit, wi nu va intra kn cetatea aceasta, zice Domnul,

  37:35 cqci Eu voi ocroti cetatea aceasta ca s`o scap, din pricina Mea, wi din pricina robului Meu David!.``

  37:36 Kngerul Domnului a iewit, wi a ucis kn tabqra Asirienilor o sutq optzeci wi cinci de mii de oameni. Wi cknd s`au sculat dimineaya, iatq cq toyi acewtia erau niwte trupuri moarte.

  37:37 Atunci Sanherib, kmpqratul Asiriei, wi -a ridicat tabqra, a plecat wi s`a kntors; wi a rqmas la Ninive.

  37:38 Wi, pe cknd stqtea cu faya la pqmknt rugkndu-se kn casa lui Nisroc, dumnezeul squ, fiii sqi Adramalec wi Wareyer l-au lovit cu sabia, wi au fugit kn yara Ararat. Wi kn locul lui a domnit fiul squ Esar-Hadon.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск