Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 30

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  30:1 Iatq Cuvkntul rostit lui Ieremia din partea Domnului:

  30:2 ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Scrie kntr`o carte toate cuvintele pe cari yi le-am spus.

  30:3 Iatq, vin zile, zice Domnul, cknd voi aduce knapoi prinwii de rqzboi ai poporului Meu Israel wi Iuda, zice Domnul; ki voi aduce knapoi kn yara, pe care am dat -o pqrinyilor lor, wi o vor stqpkni.``

  30:4 Iatq knsq cuvintele pe cari le -a rostit Domnul asupra lui Israel wi asupra lui Iuda.

  30:5 ,,Awa vorbewte Domnul: ,Auzim strigqte de groazq; e spaimq, nu este pace!

  30:6 Kntrebayi wi vedeyi dacq nu cumva nawte vreun bqrbat! Pentru ce vqd pe toyi bqrbayii cu mkinile pe coapse, ca o femeie la facere? Pentru ce s`au kngqlbenit toate feyele?

  30:7 Vai! cqci ziua aceea este mare; nici una n`a fost ca ea? Este o vreme de necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi izbqvit din ea.

  30:8 Kn ziua aceea, zice Domnul owtirilor, voi sfqrkma jugul de pe grumazul lui, ki voi rupe legqturile wi strqinii nu -l vor mai supune.

  30:9 Ci vor sluji Domnului, Dumnezeului lor, wi kmpqratului lor David, pe care li -l voi scula.

  30:10 De aceea, nu te teme, robul Meu Iacov, zice Domnul; wi nu te speria, Israele! Cqci te voi izbqvi din yara cea depqrtatq, wi kyi voi izbqvi sqmknya din yara kn care este roabq; Iacov se va kntoarce iarqw, va avea odihnq wi liniwte; wi nu -l va mai tulbura nimeni.

  30:11 Cqci Eu sknt cu tine, zice Domnul, ca sq te izbqvesc; voi nimici pe toate neamurile printre cari te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici; te voi pedepsi cu dreptate, nu pot sq te las nepedepsit.``

  30:12 ,,Awa vorbewte Domnul: ,Lovitura ta este de nevindecat, wi rana ta este usturqtoare.

  30:13 Niciunul nu-yi apqrq pricina, ca sq-yi lege rana; nu -i niciun leac, niciun mijloc de vindecare!

  30:14 Toyi cei ce te iubeau te uitq, niciunuia nu -i pasq de tine; cqci te-am lovit cum lovesc pe un vrqjmaw, te-am pedepsit cu putere, din pricina mulyimii nelegiuirilor tale, wi al marelui numqr al pqcatelor tale.

  30:15 De ce te plkngi de rana ta, de durerea, pe care yi -o pricinuiewte boala ta? Pentru mulyimea nelegiuirilor tale, pentru marele numqr al pqcatelor tale, te-am fqcut sq suferi aceste lucruri!

  30:16 Totuw, toyi cei ce te mqnkncq vor fi mkncayi, wi toyi vrqjmawii tqi, toyi, vor merge kn robie; cei ce te jqfuiesc vor fi jqfuiyi, wi voi da pradq pe toyi cei ce te prqdeazq.

  30:17 Dar te voi vindeca, wi kyi voi lega rqnile, zice Domnul. Cqci ei te numesc: ,Cel izgonit,` ,Sionul acela de care nimqnui nu -i pasq.``

  30:18 ,,Awa vorbewte Domnul: ,Iatq, aduc knapoi pe prinwii de rqzboi ai corturilor lui Iacov, wi Mi -e milq de locawurile lui; cetatea va fi ziditq iarqw pe dealurile ei, wi casa kmpqrqteascq va fi locuitq iarqw cum era.

  30:19 Din mijlocul lor se vor knqlya mulyqmiri wi strigqte de bucurie; Ki voi knmulyi, wi nu se vor kmpuyina; ki voi cinsti, wi nu vor fi dispreyuiyi.

  30:20 Fiii lui vor fi ca altqdatq, adunarea lui va rqmknea knaintea Mea, wi voi pedepsi pe toyi asupritorii lui.

  30:21 Cqpetenia lui va fi din mijlocul lui, wi stqpknitorul lui va iewi din mijlocul lui; kl voi apropia, wi va veni la Mine; cqci cine ar kndrqzni sq se apropie din capul lui de Mine? zice Domnul.``

  30:22 ,,Voi veyi fi poporul Meu, wi Eu voi fi Dumnezeul vostru.``

  30:23 ,,Iatq, furtuna Domnului, urgia izbucnewte, se nqpustewte vijelia wi cade peste capul celor rqi!

  30:24 Mknia aprinsq a Domnului nu se va potoli, pknq ce va kmplini wi va knfqptui gkndurile inimii Lui. Veyi knyelege kn totul lucrul acesta kn cursul vremilor.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск