Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 49

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  49:1 Asupra copiiilor lui Amon. Awa vorbewte Domnul: ,,N`are Israel fii? Wi n`are mowtenitori? Atunci pentruce stqpknewte Malcom Gadul, wi locuiewte poporul lui kn cetqyile lui?

  49:2 De aceea, iatq cq vin zile, zice Domnul, cknd voi face sq rqsune strigqtul de rqzboi kmpotriva Rabei copiilor lui Amon. Ea va ajunge un morman de dqrkmqturi, wi satele sale vor fi arse de foc. Atunci Israel va izgoni, pe cei ce -l izgoniserq, zice Domnul.``

  49:3 ,,Gemi, Hesbonule, cqci Ai este pustiit! Strigayi, fiicele Rabei, kmbrqcayi-vq cu saci, wi bociyi-vq alergknd kncoace wi kncolo dealungul zidurilor! Cqci Malcom se duce kn robie, cu preoyii wi cqpeteniile sale!

  49:4 ,,Ce te lauzi cu vqile?`` ,,Valea ta se scurge, fiicq rqzvrqtitq, care te kncredeai kn vistieriile tale, wi ziceai: ,Cine va veni kmpotriva mea?``

  49:5 ,,Iatq, voi aduce groaza peste tine, zice Domnul, Dumnezeul owtirilor; ea va veni din toate kmprejurimile tale, fiecare din voi va fi izgonit drept knainte, wi nimeni nu va strknge pe fugari!

  49:6 Dar dupq aceea, voi aduce knapoi pe prinwii de rqzboi ai copiilor lui Amon, zice Domnul.``

  49:7 Asupra Edomului. Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,,Nu mai este knyelepciune kn Teman? A pierit chibzuinya dela oamenii pricepuyi? S`a dus knyelepciunea lor?``

  49:8 ,,Fugiyi, dayi dosul, plecayi kn pewteri, locuitori ai Dedanului! Cqci voi aduce nenorocirea peste Esau, la vremea cknd kl voi pedepsi.``

  49:9 ,,Oare, dacq ar veni niwte culegqtori de struguri la tine, nu yi-ar lqsa nimic de cules pe urma culegqtorilor?`` ,,Dacq ar veni niwte hoyi noaptea, n`ar pustii deckt pknq s`ar sqtura!

  49:10 Dar Eu knsumi voi despoia pe Esau, ki voi descoperi ascunzqtorile, wi nu va putea sq se ascundq. Copiii lui, frayii lui, vecinii lui, vor pieri, wi el nu va mai fi!

  49:11 Lasq pe orfanii tqi! Eu ki voi yinea kn viayq, wi vqduvele tale sq se kncreadq kn Mine!``

  49:12 Cqci awa vorbewte Domnul: ,,Iatq cq cei ce nu trebuiau sq bea potirul totuwi kl vor bea; wi tu sq rqmki nepedepsit? Nu, nu vei rqmknea nepedepsit, ci kl vei bea wi tu!

  49:13 Cqci pe Mine knsumi jur, zice Domnul, cq Boyra va fi datq pradq pustiirii, ocqrii, nimicirii wi blestemului, wi toate cetqyile ei se vor preface kn niwte dqrkmqturi vecinice.``

  49:14 Am auzit o veste dela Domnul, wi un sol a fost trimes printre neamuri: ,,Strkngeyi-vq, wi porniyi kmpotriva ei! Sculayi-vq pentru rqzboi!

  49:15 ,,Cqci iatq, te voi face mic printre neamuri, dispreyuit printre oameni.

  49:16 Knfumurarea ta, kngkmfarea inimii tale te -a rqtqcit, pe tine care locuiewti kn crqpqturile stkncilor, wi care stai pe vkrful dealurilor. Dar chiar dacq yi-ai aweza cuibul tot atkt de sus ca al vulturului, wi de acolo te voi prqbuwi, zice Domnul.``

  49:17 ,,Edomul va fi pustiit; toyi cei ce vor trece pe lkngq el se vor mira wi vor fluera pentru toate rqnile lui.

  49:18 Ca wi Sodoma wi Gomora wi cetqyile vecine, cari au fost nimicite, zice Domnul, nici el nu va mai fi locuit, wi nimeni nu se va mai aweza acolo...

  49:19 Iatq, vrqjmawul se suie ca un leu de pe malurile kngkmfate ale Iordanului kmpotriva locuinyei tale tari; deodatq voi face Edomul sq fugq de acolo wi voi pune peste el pe acela pe care l-am ales. Cqci cine este ca Mine? Cine-Mi va porunci? Cine-Mi va sta kmpotrivq?``

  49:20 ,,De aceea, ascultayi hotqrkrea pe care a luat -o Domnul kmpotriva Edomului, wi planurile, pe cari le -a fqcut kmpotriva locuitorilor din Teman: ,,Cu adevqrat, ki vor tkrk ca pe niwte oi slabe, cu adevqrat li se va pustii locuinya!

  49:21 De vuietul cqderii lor se cutremurq pqmkntul; strigqtul lor se aude pknq la marea Rowie...

  49:22 Iatq, ca vulturul knainteazq vrqjmawul wi sboarq, kwi kntinde aripile peste Boyra, wi kn ziua aceea inima vitejilor Edomului este ca inima unei femei kn durerile nawterii.``

  49:23 Asupra Damascului. Hatmanul wi Arpadul sknt rowi de ruwine, cqci au auzit o veste rea wi tremurq; frica lor este ca o mare knfuriatq, care nu se poate potoli.

  49:24 Damascul este topit, se kntoarce sq fugq, kl ia groaza, kl apucq neliniwtea wi durerile, ca pe o femeie kn durerile nawterii. -

  49:25 ,,Ah! cum nu este cruyatq cetatea slqvitq, cetatea bucuriei mele!`` -

  49:26 ,,De aceea tinerii ei vor cqdea pe uliye, wi toyi bqrbayii ei de rqzboi vor pieri kn ziua aceea, zice domnul owtirilor.``

  49:27 ,,Voi pune foc zidurilor Damascului, wi va mistui casele kmpqrqtewti din ben-Hadad.``

  49:28 Asupra Chedarului wi kmpqrqyiilor Hayorului, pe cari le -a bqtut Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului. Awa vorbewte Domnul: ,,Sculayi-vq, suiyi-vq kmpotriva Chedarului, wi nimiciyi pe fiii Rqsqritului!

  49:29 Le vor lua corturile wi turmele, le vor ridica pknzele, tot calabalkcul wi cqmilele, wi le vor striga: ,Spaimq, de jur kmprejur!`

  49:30 Fugiyi, fugiyi din toate puterile voastre, cqutqyi o locuinyq deoparte, locuitori ai Hayorului! zice Domnul: cqci Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, a luat o hotqrkre kmpotriva voastrq, a fqcut un plan kmpotriva voastrq.``

  49:31 ,,Sculayi-vq, suiyi-vq kmpotriva unui neam liniwtit, care locuiewte fqrq teamq, zice Domnul; n`are nici poryi, nici zqvoare, wi locuiewte singur.

  49:32 Cqmilele lor vor fi de jaf, wi mulyimea turmelor lor vor fi o pradq. Voi risipi kn toate vknturile pe ei cei ce-wi rad colyurile bqrbii, wi le voi aduce pieirea din toate pqryile, -zice Domnul. -

  49:33 Hayorul va fi astfel vizuina wacalilor, un pustiu pe vecie; nimeni nu va locui kn el, wi niciun om nu va wedea kn el.``

  49:34 Cuvkntul Domnului, care a fost spus proorocului Ieremia, asupra Elamului, la knceputul domniei lui Zedechia, kmpqratul lui Iuda, sunq astfel:

  49:35 ,,Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Iatq, voi sfqrkma arcul Elamului, puterea lui de cqpetenie.

  49:36 Voi aduce asupra Elamului cele patru vknturi dela cele patru margini ale cerului, ki voi risipi kn toate vknturile acestea, wi nu va fi niciun popor, la care sq n`ajungq fugari din Elam.

  49:37 Voi face ca locuitorii Elamului sq tremure knaintea vrqjmawilor lor, wi knaintea celor ce vor sq -i omoare. Voi aduce nenorociri peste ei, mknia Mea aprinsq, zice Domnul, wi -i voi urmqri cu sabia, pknq ce ki voi nimici.`

  49:38 Kmi voi aweza scaunul de domnie kn Elam, wi -i voi nimici kmpqratul wi cqpeteniile, zice Domnul.``

  49:39 ,,Dar kn zilele de apoi voi aduce knapoi pe prinwii de rqzboi ai Elamului, zice Domnul.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск