Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - LUKE 16

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  16:1 Isus a mai spus ucenicilor Sqi: ,,Un om bogat avea un ispravnic, care a fost pkrkt la el cq -i risipewte averea.

  16:2 El l -a chemat, wi i -a zis: ,Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dq-yi socoteala de isprqvnicia ta, pentrucq nu mai poyi fi ispravnic.`

  16:3 Ispravnicul wi -a zis: ,Ce am sq fac, dacq kmi ia stqpknul isprqvnicia? Sq sap, nu pot; sq cerwesc, mi -e ruwine.

  16:4 Wtiu ce am sq fac, pentruca, atunci cknd voi fi scos din isprqvnicie, ei sq mq primeascq kn casele lor.`

  16:5 A chemat pe fiecare din datornicii stqpknului squ, wi a zis celui dintki: ,Ckt ewti dator stqpknului meu?`

  16:6 ,O sutq de mqsuri de untdelemn`, a rqspuns el. Wi i -a zis: ,Ia-yi zapisul, wi wezi degrabq de scrie cincizeci.`

  16:7 Apoi a zis altuia: ,Dar tu, ckt ewti dator?` ,O sutq de mqsuri de grku`, a rqspuns el. Wi i -a zis: ,Ia-yi zapisul, wi scrie optzeci.`

  16:8 Stqpknul lui a lqudat pe ispravnicul nedrept, pentrucq lucrase knyelepyewte. Cqci fiii veacului acestuia, fayq de semenii lor, sknt mai knyelepyi deckt fiii luminii.

  16:9 Wi Eu vq zic: Faceyi-vq prieteni cu ajutorul bogqyiilor nedrepte, pentruca atunci cknd veyi muri, sq vq primeascq kn corturile vecinice.

  16:10 Cine este credincios kn cele mai mici lucruri, este credincios wi kn cele mari; wi cine este nedrept kn cele mai mici lucruri, este nedrept wi kn cele mari.

  16:11 Deci, dacq n`ayi fost credinciowi kn bogqyiile (Grecewte: Mamona.) nedrepte, cine vq va kncredinya adevqratele bogqyii?

  16:12 Wi dacq n`ayi fost credinciowi kn lucrul altuia, cine vq va da ce este al vostru?

  16:13 Nici o slugq nu poate sluji la doi stqpkni; cqci sau va urk pe unul wi va iubi pe celalt, sau va yinea numai la unul wi va nesocoti pe celalt. Nu puteyi sluji lui Dumnezeu wi lui Mamona.``

  16:14 Fariseii, cari erau iubitori de bani, ascultau wi ei toate lucrurile acestea, wi kwi bqteau joc de El.

  16:15 Isus le -a zis: ,,Voi cqutayi sq vq arqtayi neprihqniyi knaintea oamenilor, dar Dumnezeu vq cunoawte inimile; pentrucq ce este knqlyat kntre oameni, este o urkciune knaintea lui Dumnezeu.

  16:16 Legea wi proorocii au yinut pknq la Ioan; de atunci kncoace, Evanghelia Kmpqrqyiei lui Dumnezeu se propovqduiewte: wi fiecare, ca sq intre kn ea, dq nqvalq.

  16:17 Este mai lesne sq treacq cerul wi pqmkntul deckt sq cadq o singurq frknturq de slovq din Lege.

  16:18 Oricine kwi lasq nevasta wi ia pe alta de nevastq, preacurvewte; wi cine ia de nevastq pe cea lqsatq de bqrbatul ei, preacurvewte.

  16:19 ,,Era un om bogat, care se kmbrqca kn porfirq wi in supyire; wi kn fiecare zi ducea o viayq plinq de veselie wi strqlucire.

  16:20 La uwa lui, zqcea un sqrac, numit Lazqr, plin de bube.

  16:21 Wi dorea mult sq se sature cu fqrqmiturile, cari cqdeau de la masa bogatului; pknq wi cknii veneau wi -i lingeau bubele.

  16:22 Cu vremea sqracul a murit; wi a fost dus de kngeri kn sknul lui Avraam. A murit wi bogatul, wi l-au kngropat.

  16:23 Pe cknd era el kn Locuinya moryilor, kn chinuri, wi -a ridicat ochii kn sus, a vqzut de departe pe Avraam, wi pe Lazqr kn sknul lui,

  16:24 wi a strigat: ,Pqrinte Avraame, fie-yi milq de mine, wi trimete pe Lazqr sq-wi moaie vkrful degetului kn apq, wi sq-mi rqcoreascq limba; cqci grozav sknt chinuit kn vqpaia aceasta.`

  16:25 ,Fiule`, i -a rqspuns Avraam, ,adu-yi aminte cq, kn viaya ta, tu yi-ai luat lucrurile bune, wi Lazqr wi -a luat pe cele rele; acum aici, el este mkngkiat, iar tu ewti chinuit.

  16:26 Pe lkngq toate acestea, kntre noi wi kntre voi este o prqpastie mare, awa ca cei ce ar avea sq treacq de aici la voi, sau de acolo la noi, sq nu poatq.`

  16:27 Bogatul a zis: ,Rogu-te dar, pqrinte Avraame, sq trimeyi pe Lazqr kn casa tatqlui meu;

  16:28 cqci am cinci frayi, wi sq le adevereascq aceste lucruri, ca sq nu vinq wi ei kn acest loc de chin.`

  16:29 Avraam a rqspuns: ,Au pe Moise wi pe prooroci; sq asculte de ei.`

  16:30 ,Nu, pqrinte Avraame`, a zis el; ,ci dacq se va duce la ei cineva din moryi, se vor pocqi.`

  16:31 Wi Avraam i -a rqspuns: ,Dacq nu ascultq pe Moise wi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacq ar knvia cineva din moryi.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск