Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - MATTHEW 25

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  25:1 Atunci Kmpqrqyia cerurilor se va asemqna cu zece fecioare, cari wi-au luat candelele, wi au iewit kn kntkmpinarea mirelui.

  25:2 Cinci din ele erau nechibzuite, wi cinci knyelepte.

  25:3 Cele nechibzuite, cknd wi-au luat candelele, n`au luat cu ele untdelemn;

  25:4 dar cele knyelepte, kmpreunq cu candelele, au luat cu ele wi untdelemn kn vase.

  25:5 Fiindcq mirele zqbovea, au ayipit toate, wi au adormit.

  25:6 La miezul nopyii, s`a auzit o strigare: ,Iatq mirele, iewiyi -i kn kntkmpinare!`

  25:7 Atunci toate fecioarele acelea s`au sculat wi wi-au pregqtit candelele.

  25:8 Cele nechibzuite au zis celor knyelepte: ,Dayi-ne din untdelemnul vostru, cqci ni se sting candelele.`

  25:9 Cele knyelepte le-au rqspuns: ,Nu; ca nu cumva sq nu ne ajungq nici nouq nici vouq; ci mai bine duceyi-vq la cei ce vknd untdelemn wi cumpqrayi-vq.`

  25:10 Pe cknd se duceau ele sq cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el kn odaia de nuntq, wi s`a kncuiat uwa.

  25:11 Mai pe urmq, au venit wi celelalte fecioare, wi au zis: ,Doamne, Doamne, deschide-ne!`

  25:12 Dar el, drept rqspuns, le -a zis: ,Adevqrat vq spun, cq nu vq cunosc!`

  25:13 Veghiayi dar, cqci nu wtiyi ziua, nici ceasul kn care va veni Fiul omului.

  25:14 Atunci Kmpqrqyia cerurilor se va asemqna cu un om, care, cknd era sq plece kntr`o altq yarq, a chemat pe robii sqi, wi le -a kncredinyat avuyia sa.

  25:15 Unuia i -a dat cinci talanyi, altuia doi, wi altuia unul: fiecqruia dupq puterea lui; wi a plecat.

  25:16 Kndatq, cel ce primise cei cinci talanyi, s`a dus, i -a pus kn negoy, wi a ckwtigat cu ei alyi cinci talanyi.

  25:17 Tot awa, cel ce primise cei doi talanyi, a ckwtigat wi el alyi doi cu ei.

  25:18 Cel ce nu primise deckt un talant, s`a dus de a fqcut o groapq kn pqmknt wi a ascuns acolo banii stqpknului squ.

  25:19 Dupq multq vreme, stqpknul robilor acelora s`a kntors wi le -a cerut socoteala.

  25:20 Cel ce primise cei cinci talanyi, a venit, a adus alyi cinci talanyi, wi a zis: ,Doamne, mi-ai kncredinyat cinci talanyi; iatq cq am ckwtigat cu ei alyi cinci talanyi.`

  25:21 Stqpknul squ i -a zis: ,Bine, rob bun wi credincios; ai fost credincios kn puyine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intrq kn bucuria stqpknului tqu.`

  25:22 Cel ce primise cei doi talanyi, a venit wi el, wi a zis: ,Doamne, mi-ai kncredinyat doi talanyi; iatq cq am ckwtigat cu ei alyi doi talanyi.`

  25:23 Stqpknul squ i -a zis: ,Bine, rob bun wi credincios; ai fost credincios kn puyine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intrq kn bucuria stqpknului tqu!`

  25:24 Cel ce nu primise deckt un talant, a venit wi el, wi a zis: ,Doamne, am wtiut cq ewti om aspru, care seceri de unde n`ai sqmqnat, wi strkngi de unde n`ai vknturat:

  25:25 mi -a fost teamq, wi m`am dus de yi-am ascuns talantul kn pqmknt; iatq-yi ce este al tqu!`

  25:26 Stqpknul squ i -a rqspuns: ,Rob viclean wi lenew! Ai wtiut cq secer de unde n`am sqmqnat, wi cq strkng de unde n`am vknturat;

  25:27 prin urmare se cqdea ca tu sq-mi fi dat banii la zarafi, wi, la venirea mea, eu mi-aw fi luat knapoi cu dobkndq ce este al meu!

  25:28 Luayi -i dar talantul, wi dayi -l celui ce are zece talanyi.

  25:29 Pentrucq celui ce are, i se va da, wi va avea de prisos; dar dela cel ce n`are, se va lua wi ce are!

  25:30 Iar pe robul acela netrebnic, aruncayi -l kn kntunerecul de afarq: acolo va fi plknsul wi scrkwnirea dinyilor.

  25:31 ,,Cknd va veni Fiul omului kn slava Sa, cu toyi sfinyii kngeri, va wedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.

  25:32 Toate neamurile vor fi adunate knaintea Lui. El ki va despqryi pe unii de alyii cum desparte pqstorul oile de capre;

  25:33 wi va pune oile la dreapta, iar caprele la stknga Lui.

  25:34 Atunci Kmpqratul va zice celor dela dreapta Lui: ,Veniyi binecuvkntayii Tatqlui Meu de mowteniyi Kmpqrqyia, care v`a fost pregqtitq dela kntemeierea lumii.

  25:35 Cqci am fost flqmknd, wi Mi-ayi dat de mkncat; Mi -a fost sete, wi Mi-ayi dat de bqut; am fost strqin, wi M`ayi primit;

  25:36 am fost gol, wi M`ayi kmbrqcat; am fost bolnav, wi ayi venit sq Mq vedeyi; am fost kn temniyq, wi ayi venit pe la Mine.`

  25:37 Atunci cei neprihqniyi Ki vor rqspunde: ,Doamne, cknd Te-am vqzut noi flqmknd, wi Yi-am dat sq mqnknci? Sau fiindu-Yi sete, wi Yi-am dat de ai bqut?

  25:38 Cknd Te-am vqzut noi strqin, wi Te-am primit? Sau gol, wi Te-am kmbrqcat?

  25:39 Cknd Te-am vqzut noi bolnav sau kn temniyq, wi am venit pe la Tine?`

  25:40 Drept rqspuns, Kmpqratul le va zice: ,Adevqrat vq spun cq, orideckteori ayi fqcut aceste lucruri unuia din acewti foarte neknsemnayi frayi ai Mei, Mie mi le-ayi fqcut.`

  25:41 Apoi va zice celor dela stknga Lui: ,Duceyi-vq dela Mine, blestemayilor, kn focul cel vecinic, care a fost pregqtit diavolului wi kngerilor lui!

  25:42 Cqci am fost flqmknd, wi nu Mi-ayi dat sq mqnknc; Mi -a fost sete, wi nu Mi-ayi dat sq beau;

  25:43 am fost strqin, wi nu M`ayi primit; am fost gol, wi nu M`ayi kmbrqcat; am fost bolnav wi kn temniyq, wi n`ayi venit pela Mine.`

  25:44 Atunci Ki vor rqspunde wi ei: ,Doamne, cknd Te-am vqzut noi flqmknd sau fiindu-Yi sete, sau strqin, sau gol, sau bolnav, sau kn temniyq, wi nu Yi-am slujit?`

  25:45 Wi El, drept rqspuns, le va zice: ,Adevqrat vq spun cq, orideckteori n`ayi fqcut aceste lucruri unuia dintr`acewti foarte neknsemnayi frayi ai Mei, Mie nu Mi le-ayi fqcut.`

  25:46 Wi acewtia vor merge kn pedeapsa vecinicq, iar cei neprihqniyi vor merge kn viaya vecinicq.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск