Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NEHEMIAH 11

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  11:1 Cqpeteniile poporului s`au awezat la Ierusalim. Cealaltq parte a poporului a tras la sory, pentruca unul din zece sq vinq sq locuiascq la Ierusalim kn cetatea sfkntq, iar ceilalyi sq locuiascq kn cetqyi.

  11:2 Poporul a binecuvkntat pe toyi cei ce au primit de bunq voie sq locuiascq la Ierusalim.

  11:3 Iatq cqpeteniile yinutului cari s`au awezat la Ierusalim. Kn cetqyile lui Iuda, fiecare s`a awezat kn mowia lui, kn cetatea lui Israel, preoyii wi Leviyii, slujitorii Templului, wi fiii robilor lui Solomon.

  11:4 La Ierusalim s`au awezat unii din fiii lui Iuda wi din fiii lui Beniamin. -Din fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Wefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui Perey,

  11:5 wi Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Wiloni.

  11:6 Toyi fiii lui Perey cari s`au awezat la Ierusalim, au fost patru sute wasezeci wi opt de oameni viteji. -

  11:7 Iatq fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Mewulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia,

  11:8 wi dupq el, Gabai wi Salai, nouqsute douqzeci wi opt.

  11:9 Ioel, fiul lui Zieri, era cqpetenia lor; wi Iuda, fiul lui Senua, era a doua cqpetenie a cetqyii.

  11:10 Din preoyi: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin,

  11:11 Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Mewulam, fiul lui Yadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul Casei lui Dumnezeu,

  11:12 wi frayii lor cari fqceau slujba Casei, opt sute douqzeci wi doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amyi, fiul lui Zaharia, fiul lui Pawhur, fiul lui Malchia,

  11:13 wi frayii sqi, capii caselor pqrintewti, douq sute patruzeci wi doi; wi Amawai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Mewilemot, fiul lui Imer,

  11:14 wi frayii lor, oameni viteji, o sutq douqzeci wi opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era cqpetenia lor.

  11:15 Din Leviyi: Wemaia, fiul lui Hawub, fiul lui Azricam, fiul lui Hawabia, fiul lui Buni,

  11:16 Wabetai wi Iozabad, knsqrcinayi cu treburile de afarq ale Casei lui Dumnezeu, wi fqcknd parte din cqpeteniile Leviyilor;

  11:17 Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, cqpetenia care cknta lauda la rugqciune, wi Bacbuchia, al doilea din frayii sqi, wi Abda, fiul lui Wamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.

  11:18 Toyi Leviyii din cetatea sfkntq erau douq sute optzeci wi patru.

  11:19 Wi uwierii: Acub, Talmon, wi frayii lor, pqzitorii poryilor, o sutq wapte zeci wi doi.

  11:20 Cealaltq parte din Israel, din preoyi, wi din Leviyi, s`au awezat kn toate cetqyile lui Iuda, fiecare kn mowia lui.

  11:21 Slujitorii Templului s`au awezat pe deal, wi aveau de cqpetenii pe Yiha wi Ghiwpa.

  11:22 Cqpetenia Leviyilor la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hawabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, ckntqreyii knsqrcinayi cu slujba Casei lui Dumnezeu;

  11:23 cqci era o poruncq a kmpqratului cu privire la ckntqreyi, wi li se dqdea o parte hotqrktq pe fiecare zi.

  11:24 Petahia, fiul lui Mewezabeel, din fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era dregqtorul kmpqratului pentru toate treburile poporului.

  11:25 Ckt despre sate wi ckmpiile lor, unii din fiii lui Iuda s`au awezat la Chiriat-Arba wi kn locurile cari yin de el, la Dibon wi kn locurile cari yin de el, Iecabyeel wi kn satele cari yin de el,

  11:26 la Iewua, la Molada, la Bet-Palet,

  11:27 La Hayar-Wual, la Beer-Weba wi kn locurile cari yin de ea,

  11:28 la Yiclag, la Mecona wi kn locurile cari yin de ea,

  11:29 la En-Rimon, la Yorea, la Iarmut,

  11:30 la Zanoah, la Adulam, wi kn satele cari yin de el, la Lachis wi kn yinutul lui, la Azeca wi kn locurile cari yin de el. S`au awezat astfel dela Beer-Weba pknq la valea lui Hinom.

  11:31 Fiii lui Beniamin s`au awezat, dela Gheba la Micmaw, la Aia, la Betel wi kn locurile cari yin de el,

  11:32 la Anatot, la Nob, la Hanania,

  11:33 la Hayor, la Rama, la Ghitaim,

  11:34 la Hadid, la Yeboim, la Nebalat,

  11:35 la Lod, wi la Ono, valea lucrqtorilor.

  11:36 Au fost unii Leviyi cari s`au unit cu Beniamin, mqcar cq fqceau parte din cetele lui Iuda.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск