Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NEHEMIAH 12

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  12:1 Iatq preoyii wi Leviyii cari s`au kntors cu Zorobabel, fiul lui Wealtiel, wi cu Iosua: Seraia, Ieremia, Ezra,

  12:2 Amaria, Maluc, Hatuw,

  12:3 Wecania, Rehum, Meremot,

  12:4 Ido, Ghinetoi, Abia,

  12:5 Miiamin, Maadia, Bilga,

  12:6 Wemaia, Ioiarib, Iedaia,

  12:7 Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Acewtia au fost cqpeteniile preoyilor wi a frayilor lor, pe vremea lui Iosua. -

  12:8 Leviyi: Iosua, Binui, Cadmiel, Werebia, Iuda, Matania, care ckrmuia kmpreunq cu frayii sqi ckntarea laudelor;

  12:9 Bacbuchia wi Uni, cari kwi kmplineau slujbele lkngq frayii lor.

  12:10 Iosua a nqscut pe Ioiachim, Ioiachim a nqscut pe Eliawib, Eliawib a nqscut pe Ioiada,

  12:11 Ioiada a nqscut pe Ionatan, wi Ionatan a nqscut pe Iadua.

  12:12 Iatq, cari erau pe vremea lui Ioiachim, preoyii, capi de familii: pentru Seraia, Meraia; pentru Ieremia, Hanania;

  12:13 pentru Ezra, Mewulam; pentru Amaria, Iohanan;

  12:14 pentru Meluchi, Ionatan, pentru Webania, Iosif;

  12:15 pentru Harim, Adna; pentru Meraioat, Helcai;

  12:16 pentru Ido, Zaharia, pentru Ghineton, Mewulam;

  12:17 pentru Abia, Zicri; pentru Miniamin wi Moadia, Piltai;

  12:18 pentru Bilga, Wamua; pentru Wemaia, Ionatan;

  12:19 pentru Ioiarib, Matnai; pentru Iedaia, Uzi;

  12:20 pentru Salai, Calai; pentru Amoc, Eber;

  12:21 pentru Hilchia, Hawabia; pentru Iedaia, Netaneel.

  12:22 Pe vremea lui Eliawib, lui Ioiada, lui Iohanan wi lui Iadua, Leviyii, capi de familii, wi preoyii, au fost scriwi, supt domnia lui Dariu, Persanul.

  12:23 Fiii lui Levi, capi de familii, au fost scriwi kn cartea Cronicilor pknq pe vremea lui Iohanan, fiul lui Eliawib.

  12:24 Cqpeteniile Leviyilor, Hawabia, Werebia, wi Iosua, fiul lui Cadmiel, wi frayii lor kmpreunq cu ei, stknd unii kn faya altora, erau knsqrcinayi sq mqreascq wi sq laude pe Domnul, dupq rknduiala lui David, omul lui Dumnezeu.

  12:25 Matania, Bacbuchia, Obadia, Mewulam, Talmon wi Acub, uwieri, fqceau de strajq la cqmqrile dela poryi.

  12:26 Ei trqiau pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioyadac, wi pe vremea lui Neemia, dregqtorul, wi pe vremea preotului wi cqrturarului Ezra.

  12:27 La sfinyirea zidurilor Ierusalimului, au chemat pe Leviyi din toate locurile kn cari locuiau, wi i-au adus la Ierusalim, ca sq prqznuiascq sfinyirea wi sqrbqtoarea cu laude wi ckntqri, kn sunet de chimvale, alqute wi arfe.

  12:28 Fiii ckntqreyilor s`au strkns din kmprejurimile Ierusalimului, din satele slujitorilor Templului,

  12:29 din Bet-Ghilgal, wi din yinutul Ghebei wi din Azmavet; cqci ckntqreyii kwi zidiserq sate kmprejurul Ierusalimului.

  12:30 Preoyii wi Leviyii s`au curqyit, wi au curqyit wi pe popor, poryile wi zidul.

  12:31 Am suit pe zid pe cqpeteniile lui Iuda, wi am fqcut douq coruri mari. Cel dintki a pornit pe partea dreaptq a zidului, spre poarta gunoiului.

  12:32 Kn urma acestui cor mergeau Hosea wi jumqtate din cqpeteniile lui Iuda,

  12:33 Azaria, Ezra, Mewulam,

  12:34 Iuda, Beniamin, Wemaia, wi Ieremia,

  12:35 unii din fiii preoyilor cu trkmbiye, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Wemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf,

  12:36 wi frayii sqi, Wemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel, Iuda wi Hanani, cu instrumentele de muzicq ale lui David, omul lui Dumnezeu. Cqrturarul Ezra era kn fruntea lor.

  12:37 La poarta izvorului, s`au suit drept knainte pe treptele cetqyii lui David pe ridicqtura zidului, deasupra casei lui David, pknq la poarta apelor, spre rqsqrit.

  12:38 Al doilea cor a pornit spre stknga. Kn urma lui veneam eu cu cealaltq jumqtate din popor, pe zid. Trecknd pe deasupra turnului cuptoarelor, au mers pknq la zidul cel lat;

  12:39 apoi pe deasupra poryii lui Efraim, pedeasupra poryii celei vechi, pe deasupra poryii pewtilor, pe deasupra turnului lui Hananeel wi pe deasupra turnului Mea, pknq la poarta oilor. Wi s`au oprit la poarta temniyei.

  12:40 Cele douq coruri s`au oprit kn Casa lui Dumnezeu; wi tot awa wi eu wi dregqtorii cari erau cu mine,

  12:41 wi preoyii Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania, cu trkmbiye,

  12:42 wi Maaseia, Wemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam wi Ezer. Ckntqreyii wi-au knqlyat glasul, ckrmuiyi de Izrahia.

  12:43 Kn ziua aceea s`au adus multe jertfe, wi a fost mare bucurie, cqci Dumnezeu dqduse poporului o mare pricinq de bucurie. Se bucurau wi femeile wi copiii, wi strigqtele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau pknq departe.

  12:44 Kn ziua aceea, s`au rknduit oameni cari sq privegheze asupra odqilor cari slujeau de cqmqri pentru darurile de mkncare, cele dintki roade wi zeciuieli. Ei au fost knsqrcinayi sq adune kn ele, din yinutul cetqyilor, pqryile hotqrkte de Lege preoyilor wi Leviyilor. Cqci Iuda se bucura cq preoyii wi Leviyii erau la locul lor,

  12:45 pqzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu wi a curqyirilor. Ckntqreyii wi uwierii kwi kmplineau wi ei slujbele, dupq rknduiala lui David wi a fiului squ Solomon.

  12:46 Cqci odinioarq, pe vremea lui David wi lui Asaf, erau cqpetenii peste ckntqreyi wi ckntqri de laudq wi de mulyqmire kn cinstea lui Dumnezeu.

  12:47 Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel wi Neemia, pqryile cuvenite ckntqreyilor wi uwierilor, zi de zi; au dat Leviyilor lucrurile sfinyite, iar Leviyii au dat fiilor lui Aaron lucrurile sfinyite cuvenite lor.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск