Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NUMBERS 25

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  25:1 Israel locuia kn Sitim; wi poporul a knceput sq se dea la curvie cu fetele lui Moab.

  25:2 Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor; wi poporul a mkncat, wi s`a knchinat pknq la pqmknt knaintea dumnezeilor lor.

  25:3 Israel s`a alipit de Baal-Peor, wi Domnul S`a aprins de mknie kmpotriva lui Israel.

  25:4 Domnul a zis lui Moise: ,,Strknge pe toate cqpeteniile poporului, wi spknzurq pe cei vinovayi knaintea Domnului kn faya soarelui, pentru ca sq se kntoarcq dela Israel mknia aprinsq a Domnului.``

  25:5 Moise a zis judecqtorilor lui Israel: ,,Fiecare din voi sq ucidq pe aceia dintre ai lui cari s`au lipit de Baal-Peor.``

  25:6 Wi iatq cq un bqrbat dintre copiii lui Israel a venit wi a adus la frayii lui pe o Madianitq, subt ochii lui Moise wi subt ochii kntregii adunqri a copiilor lui Israel, pe cknd plkngeau la uwa cortului kntklnirii.

  25:7 La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s`a sculat din mijlocul adunqrii, wi a luat o suliyq kn mknq.

  25:8 S`a luat dupq omul acela din Israel pknq kn cortul lui, i -a strqpuns prin pkntece pe amkndoi: atkt pe bqrbatul acela din Israel, ckt wi pe femeea aceea. Wi a kncetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel.

  25:9 Douqzeci wi patru de mii au murit loviyi de urgia aceea.

  25:10 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  25:11 ,,Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abqtut mknia Mea dela copiii lui Israel, prin rkvna pe care a avut -o pentru Mine kn mijlocul lor; wi n`am nimicit, kn mknia Mea, pe copiii lui Israel.

  25:12 De aceea sq spui cq knchei cu el un legqmknt de pace.

  25:13 Acesta va fi pentru el wi pentru sqmknya lui dupq el legqmkntul unei preoyii vecinice, pentrucq a fost plin de rkvnq pentru Dumnezeul lui wi a fqcut ispqwire pentru copiii lui Israel.``

  25:14 Bqrbatul acela din Israel, care a fost ucis kmpreunq cu Madianita, se numea Zimri, fiul lui Salu; el era cqpetenia unei case pqrintewti a Simeoniyilor.

  25:15 Femeia care a fost ucisq, se numea Cozbi, fata lui Yur, cqpetenia seminyiilor iewite dintr`o casq pqrinteascq din Madian.

  25:16 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  25:17 ,,Priviyi pe Madianiyi ca vrqjmawi, wi ucideyi -i;

  25:18 cqci wi ei vi s`au arqtat vrqjmawi, amqgindu-vq prin viclewugurile lor, kn fapta lui Peor, wi kn fapta Cozbiei, fata unei cqpetenii a lui Madian, sora lor, ucisq kn ziua urgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск