Слово: WVEN

Произнесите: moo-tsak'

Стронга Номер: H4164

Использование: TWOT-1895c Noun Masculine

Греческий Стронга: G5010

    теснота, стеснение, притеснение.