Слово: JQ

Произнесите: soke

Стронга Номер: H5520

Использование: TWOT-1492d Noun Masculine

Греческий Стронга: G2646 G2798 G4633 G4638 G5413

    1. шатёр, шалаш, хижина;

    2. чаща, заросли, логовище.