Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - MATTHEW 21

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  21:1 И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и рече им:

  21:2 Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете ги и докарайте Ми ги.

  21:3 И ако някой ви рече нещо, кажете: на Господа трябват; и веднага ще ги изпрати.

  21:4 А това стана за да се сбъдне реченото от пророка, който казва:

  21:5 “Речете на Сионовата дъщеря: Ето, твоят Цар иде при тебе, кротък и възседнал на осел и на осле, рожба на ослица”.

  21:6 И тъй учениците отидоха и сториха както им заръча Исус;

  21:7 докараха ослицата и ослето, и намятаха на тях дрехите си; и Той възседна върху тях.

  21:8 А по-голямата част от множеството напостлаха дрехите си по пътя; други пък сечеха клони от дърветата и постилаха ги по пътя.

  21:9 А множествата, които вървяха пред Него, и които идеха изподире, викаха казвайки: Осана на Давидовия Син! Благословен, който иде в Господното име! Осана във висините!

  21:10 И когато влезе в Ерусалим целият град се раздвижи; и казваха: Кой е тоя?

  21:11 А народът казваше: Той е пророкът Исус, Който е от Назарет Галилейски.

  21:12 А Исус влезе в Божия храм, и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите, и столовете на ония, които продаваха гълъбите, и каза им:

  21:13 Писано е: “Домът ми ще се нарече молитвен дом” а вие го правите разбойнически вертеп.

  21:14 И някои слепи и куци дойдоха при Него в храма; и Той ги изцели.

  21:15 А главните свещеници и книжници, като видяха чудесните дела, които стори и децата, които викаха в храма, казвайки: Осана на Давидовия Син! възнегодуваха и рекоха Му:

  21:16 Чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: Чувам. Не сте ли никога чели тая дума: — “Из устата на младенците и сучещите Приготвил си хвала?”

  21:17 И когато ги остави, излезе вън от града до Витания, гдето и пренощува.

  21:18 А на сутринта, когато се връщаше в града, огладня.

  21:19 И като видя една смоковница край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа; и рече й: Отсега нататък да няма плод от тебе до века. И смоковницата изсъхна на часа.

  21:20 И учениците, които видяха това, почудиха се и рекоха: Как на часа изсъхна смоковницата?

  21:21 А Исус в отговор им рече: Истина ви казвам: Ако имате вяра, и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смоковницата, но даже, ако речете на тоя хълм: Дигни се и хвърли се в морето, ще стане.

  21:22 И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.

  21:23 И когато дойде в храма, главните свещеници и народните старейшини дойдоха при Него, като поучаваше, и казаха: С каква власт правиш тия неща? И кой Ти е дал тая власт?

  21:24 А Исус в отговор им каза: Ще ви задам и Аз един въпрос, на който, ако ми отговорите, то и Аз ще ви кажа с каква власт правя тия неща.

  21:25 Йоановото кръщение от къде беше? От небето или от човеците? И те разискваха помежду си, думайки: Ако речем: От небето, Той ще ни каже: Тогава защо не го повярвахте:

  21:26 Но ако речем: От човеците, боим се от народа; защото всички имат Йоана за пророк.

  21:27 И тъй, в отговор на Исуса, казаха: Не знаем. Рече им и Той: Нито Аз ви казвам с каква власт правя тия неща.

  21:28 Но как ви се вижда? Един човек имаше два сина; дойде при първия и му рече: Синко, иди работи днес на лозето.

  21:29 А той в отговор каза: Не искам; но после се разкая и отиде.

  21:30 Дойде и при втория, комуто каза същото. И той в отговор каза: Аз ще ида, господине! Но не отиде.

  21:31 Кой от двамата изпълни бащината си воля? Казват: Първият. Исус им рече: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство.

  21:32 Защото Йоан дойде при вас в пътя на правдата, и не го повярвахте; бирниците обаче и блудниците го повярваха; а вие, като видяхте това, даже не се разкаяхте отпосле да го вярвате.

  21:33 Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, и съгради кула; и като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина.

  21:34 И когато наближи времето на плодовете изпрати слугите си до земеделците да приберат плодовете му.

  21:35 А земеделците хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни замериха.

  21:36 Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите; и на тях сториха същото.

  21:37 Най-после изпрати при тях сина си, като думаше: Ще почетат сина ми.

  21:38 Но земеделците, като видяха сина, рекоха помежду си: Той е наследникът; елате да го убием и да присвоим наследството му.

  21:39 И като го хванаха, изхвърлиха го вън от лозето и го убиха.

  21:40 И тъй, когато си дойде стопанинът на лозето, какво ще стори на тия земеделци?

  21:41 Казват Му: Злосторниците люто ще погуби, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето им.

  21:42 Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията тая дума: “Камъкът, който отхвърлиха зидарите Той стана глава на ъгъла; От Господа е това. И чудно е в нашите очи”?

  21:43 Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася плодовете му.

  21:44 И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху когото падне, ще се пръсне.

  21:45 И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите Му, разбраха, че за тях говори;

  21:46 но, когато поискаха да Го хванат, побояха се от народа понеже Го считаше за пророк.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск