Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NEHEMIAH 5

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  5:1 Velika se vika digla meu ljudima i enama protiv njihove brae idova.

  5:2 Jedni su govorili: "Zalaemo svoje sinove i keri da bismo mogli nabaviti penice te jesti i ivjeti."

  5:3 Drugi su govorili: "Zalaemo svoja polja, vinograde svoje i kue svoje da bismo mogli nabaviti penice za vrijeme gladi."

  5:4 Drugi su opet govorili: "Moramo uzaimati novac na polja svoja i vinograde da bismo mogli isplatiti kraljeve namete.

  5:5 Tijelo je nae kao tijelo brae nae, sinovi su nai kao i njihovi, a mi moramo predavati u ropstvo svoje sinove i keri; meu naim kerima neke su ve robinje! A mi ne moemo nita jer polja naa i vinograde dre drugi."

  5:6 Razljutio sam se veoma kad sam uo njihovu viku i te rijei.

  5:7 Poto sam u sebi promislio, prekorio sam velikae i odlinike rijeima: "Vi nameete teret svojoj brai!" I sazvao sam protiv njih velik zbor.

  5:8 I rekao sam: "Mi smo, koliko smo mogli, otkupili svoju idovsku brau koja bijahu prodana poganima. A sada vi prodajete svoju brau da bismo ih otkupili!" Svi su utjeli i nitko nije odgovorio.

  5:9 Nastavio sam: "Nije dobro to to inite. Ne treba li da hodite u strahu Boga naega da se tako uklonimo ruglu neprijateljskih naroda?

  5:10 I ja, i moja braa, i moji momci davali smo im novaca i ita. Ali smo im dug oprostili.

  5:11 Vratite im i vi jo danas njihova polja, vinograde, maslinike i kue njihove i oprostite im postotak u novcu, u itu, u vinu, u ulju, to ste im ga nametnuli."

  5:12 A oni odgovorie: "Vratit emo; neemo od njih nita traiti. Uinit emo kako si rekao." Tada pozvah sveenike i naredih neka se zakunu da e uiniti kako su obeali.

  5:13 Zatim istresoh skute svoje odjee govorei: "Neka Bog ovako istrese iz vlastite kue i imanja svakog ovjeka koji se ne bude drao ovog obeanja! Tako bio istresen i ispranjen!" A sav zbor odgovori "Amen!" hvalei Jahvu. I narod je uinio prema ovom dogovoru.

  5:14 I od dana kad mi je kralj naredio da budem upravitelj u zemlji Judinoj, od dvadesete do trideset i druge godine kraljevanja Artakserksa, za dvanaest godina ja i moja braa nismo nikada jeli upraviteljskog kruha.

  5:15 Ali prijanji upravitelji, moji prethodnici, ugnjetavahu narod: svakoga su dana od njega uzimali etrdeset ekela srebra za kruh; i njihove su sluge ugnjetavale narod. A ja nisam nikada tako inio, zbog straha Bojega.

  5:16 ak sam se jednako drao posla oko zida i nisam kupio ni jedne njive! Svi su moji momci bili ondje okupljeni na poslu.

  5:17 Za mojim su stolom jeli idovi i odlinici, njih stotinu i pedeset na broju, osim onih koji su k nama dolazili iz okolnih naroda.

  5:18 Svakoga se dana o mom troku pripremalo jedno govee, est biranih ovaca i peradi; svakih deset dana donosilo se obilje vina za sve. A opet nisam nikada traio upraviteljskog poreza na kruh, jer je narod ve bio teko optereen.

  5:19 Spomeni se, Boe moj, za moje dobro svega to sam uinio ovome narodu!


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .