Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2 10

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  10:1 Tedy odel Robom do Sichem; nebo tam seel se byl vecken Izrael, aby ho ustanovili za krle.

  10:2 Stalo se pak, kdy o tom uslyel Jerobom syn Nebatv, jsa v Egypt, kam byl utekl ped krlem alomounem, navrtil se Jerobom z Egypta.

  10:3 Nebo poslali a povolali ho. Tedy pied Jerobom i vecken Izrael, mluvili k Robomovi, kouce:

  10:4 Otec tvj stil jho nae, proto nyn poleh sluby otce svho tvrd a bemene jeho tkho, kter vloil na ns, a budeme tob slouiti.

  10:5 Kter ekl jim: Po tech dnech navrate se ke mn. I odel lid.

  10:6 V tom radil se krl Robom s starci, kte stvali ped alomounem otcem jeho, jet za ivota jeho, ka: Kterak vy radte, jakou odpovd mm dti lidu tomu?

  10:7 I odpovdli jemu, kouce: Jestlie se dobrotiv uke lidu tomuto a povol jim, a mluviti bude pvtiv, budou sluebnci tvoji po vecky dny.

  10:8 Ale on opustil radu starc, kterou dali jemu, a radil se s mldenci, kte odrostli s nm, a stvali ped nm.

  10:9 A ekl jim: Co vy radte, jakou mme dti odpovd lidu tomuto, kte mluvili ke mn, kouce: Poleh bemene, kter vloil otec tvj na ns?

  10:10 Jemu odpovdli mldenci, kte zrostli s nm, kouce: Takto odpov lidu tomu, kte mluvili k tob a ekli: Otec tvj stil jho nae, ty pak poleh nm, takto d jim: Nejmen prst mj tlust jest, neli bedra otce mho.

  10:11 Nyn tedy, otec mj tk bm vzloil na vs, j pak pidm bemene vaeho; otec mj trestal vs biky, ale j bii uzlovatmi.

  10:12 Potom piel Jerobom i vecken lid k Robomovi dne tetho, jak byl vykl krl, ka: Navrate se ke mn dne tetho.

  10:13 I odpovdl jim krl tvrd. Nebo opustil krl Robom radu starc,

  10:14 A mluvil k nim vedl rady mldenc, ka: Otec mj stil jho vae, j pak k nmu pidm; otec mj trestal vs biky, ale j bii uzlovatmi.

  10:15 A tak neuposlechl krl lidu. (Pina zajist byla od Boha, aby naplnil Hospodin e svou, kterou mluvil skrze Achie Silonskho k Jerobomovi synu Nebatovu.)

  10:16 Proto vida vecken Izrael, e by je krl oslyel, odpovdl lid krli, kouce: Jak mme dl v Davidovi? Ani ddictv nemme v synu Izai. Jeden kad k stanm svm, Izraeli! Nyn opat dm svj, Davide. Odel tedy vecken Izrael k stanm svm,

  10:17 Tak e nad syny Izraelskmi toliko, kte bydlili v mstech Judskch, kraloval Robom.

  10:18 A kdy poslal krl Robom Adurama, kter byl nad platy, uhzeli ho synov Izraelt kamenm a do smrti, m krl Robom pinucen byl, aby vsedna na vz, utekl do Jeruzalma.

  10:19 A tak odstoupili synov Izraelt od domu Davidova a do dnenho dne.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .