Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 19

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  19:1 Bm Egyptskch. Aj, Hospodin be se na oblaku lehkm, a pithne na Egypt. I pohnou se modly Egyptsk ped tv jeho, a srdce Egyptskch rozplyne se u prosted nho.

  19:2 Nebo spustm Egyptsk s Egyptskmi, tak e bojovati budou jeden kad proti bratru svmu, a ptel proti pteli svmu, msto proti mstu, krlovstv proti krlovstv.

  19:3 A na nic pijde duch Egyptskch u prosted nho, a radu jeho sehltm. I raditi se budou modl a kouzedlnk a zaklina a hada.

  19:4 Dm zajist Egypt v ruku pn ukrutnch, a krl psn panovati bude nad nimi, prav Pn, Hospodin zstup.

  19:5 A vymizej vody z moe, i eka oskne a vyschne.

  19:6 I vzdl se eky, opadnou a vyschnou potokov Egyptt, tt i rkos usvadne.

  19:7 Trva okolo potoka a pi pramenu potoka, i ve, co se seje pi potoku, uschne, zmiz a ztrat se.

  19:8 I budou alostiti rybi, a kvliti vickni, kte mec do potoka udici; a kte rozstraj sti na vody, na nouzi pijdou.

  19:9 Zahanbeni budou i ti, kte dlaj vci lnn a hedbvn, a kte tkaj kment.

  19:10 Nebo sti jeho budou zkaeny, i vickni dlajc rybnky pro ryby.

  19:11 Jist e jsou blzni knata Soan, moudrch rdc Faraonovch rada zhlupla. Jak kati mete Faraonovi: Syn moudrch j jsem, syn krl staroitnch?

  19:12 Kde jsou, kde ti moud tvoji? Necha oznm nyn tob, vd-li, co uloil Hospodin zstup o Egyptu.

  19:13 Zblznila se knata Soan, podvedena jsou knata Nof, svedli Egypt pednj v pokolen jeho.

  19:14 Hospodin pustil mezi n ducha zvrativho, i sprav to, e zbloud Egypt pi velikm pedsevzet svm, tak jako bloud oralec pi vvratku svm.

  19:15 Ani bude dlo v Egypt, kter by uinila hlava neb ocas, ratolest aneb st.

  19:16 V ten den bude Egypt podobn enm; nebo straiti se a dsiti bude ped zdvienm ruky Hospodina zstup, kterou on zdvihne proti nmu.

  19:17 A bude zem Judsk Egyptu k hrzi; kad, kdo zpomene na ni, straiti se bude, pro radu Hospodina zstup, kterou zavel o nm.

  19:18 V ten den bude pt mst v zemi Egyptsk, mluvcch jazykem Kananejskm, a pisahajcch skrze Hospodina zstup, jedno pak nazvno bude msto zputn.

  19:19 V ten den bude olt Hospodinv u prosted zem Egyptsk, a sloup pi pomez jejm Hospodinu;

  19:20 Bude, pravm, na znamen a na svdectv Hospodinu zstup v zemi Egyptsk. A kdy volati budou k Hospodinu pinou tch, kte by je ssuovali, tedy pole jim spasitele a kne, i vysvobod je.

  19:21 I bude znm Hospodin Egyptskm; nebo poznaj Egyptt Hospodina v ten den, a ctti jej budou obtmi a dary, a initi budou sliby Hospodinu, i plniti.

  19:22 A tak bti bude Hospodin Egypt, aby zbije, uzdravil jej; nebo obrt se k Hospodinu, a on je vysly a uzdrav.

  19:23 V ten den bude silnice z Egypta do Assyrie, i budou choditi Assyrt do Egypta, a Egyptt do Assyrie, a slouiti budou Egyptt s Assyrskmi Hospodinu.

  19:24 V ten den bude Izrael Egyptskm a Assyrskm jako tet z nich, i budou poehnan u prosted zem.

  19:25 Nebo poehn jim Hospodin zstup, ka: Poehnan lid mj Egyptsk, a dlo rukou mch Assur, i ddictv m Izrael.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .