Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 8

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  8:1 I ekl mi Hospodin: Vezmi sob knihu velikou, a napi na n psmem lidskm: K rychl koisti pospch loupenk.

  8:2 I vzal jsem sob za svdky vrn Urie knze, a Zacharie syna Jeberechiova.

  8:3 V tom pistoupil jsem k prorokyni, kter poala, a porodila syna. I ekl mi Hospodin: Dej mu jmno: K rychl koisti pospch loupenk.

  8:4 Nebo prv ne bude umti dt to volati: Ote mj, matko m, odejme zbo Damask a loupee Samask lid krle Assyrskho.

  8:5 I to jet mluvil Hospodin ke mn, ka:

  8:6 Ponvad pohrdl lid ten vodami Siloe tie tekoucmi, raduje se z Rezina a syna Romeliova,

  8:7 Proto aj, Pn uvede na n vody, eky nsiln a mnoh, toti krle Assyrskho, a vecku slvu jeho, tak e vystoup ze vech tok svch, a pjde nad vecky behy sv.

  8:8 Pjde i pes Judu, rozleje se a rozejde, a k hrdlu doshne, a roztaen kdla jeho napln irokost zem tv, Immanueli.

  8:9 Puntujte se lid, vak potni budete, (nbr pozorujte vickni v dalek zemi), pepate se, vak potni budete, pepate se, vak potni budete.

  8:10 Vejdte v radu, a zruena bude, mluvte slovo, a neostoj; nebo s nmi jest Bh siln.

  8:11 Tak zajist mluvil Hospodin ke mn, ujav mne za ruku, a dav mi vstrahu, abych nechodil cestou lidu tohoto, ka:

  8:12 Nekejte: Spuntovn, kdy lid ten prav: Spuntovn; ani se jako oni strachujte, nerci-li, abyste se dsiti mli.

  8:13 Hospodina zstup samho posvcujte; on budi bze vae i strach v.

  8:14 A bude vm i svatyn, kamenem pak urky a skalou pdu obma domm Izraelskm, osdlem a lkou i obyvatelm Jeruzalmskm.

  8:15 I uraz se o to mnoz, a padnou, a potni budou, aneb zapletouce se, popadeni budou.

  8:16 Zava osvden, zapee zkon mezi uedlnky mmi.

  8:17 Proe oekvati budu na Hospodina, kter skryl tv svou od domu Jkobova; na nj, pravm, ekati budu.

  8:18 Aj, j a dtky, kter mi dal Hospodin, na znamen a zzraky v Izraeli od Hospodina zstup, kter pebv na hoe Sion.

  8:19 Jestlie by vm pak ekli: Dotazujte se na hadach a v욝cch, kte epc a vehol, rcete: Nem-li se lid na Bohu svm dotazovati? K mrtvm-li msto ivch m se utkati?

  8:20 K zkonu a svdectv! Pakli necht, necha mluv vedl slova toho, v nm nen dn ze,

  8:21 A by kad toulati se musil, zbdovan jsa a hladovit. I stane se, e se bude, hladovit jsa, sm v sob zlobiti, a zloeiti krli svmu a Bohu svmu, bu e zhru pohled,

  8:22 Bu e na zemi popat, a aj, vudy ssouen a tma, mrkota, bda i ntisk v temnostech.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .