Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 15

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  15:1 Tedy odpovdaje Elifaz Temansk, ekl:

  15:2 Zdali moudr vyneti m umn povtrn, aneb naplovati vchodnm vtrem bicho sv,

  15:3 Hdaje se slovy neprospnmi, aneb emi neuitenmi?

  15:4 Anobr vyprazduje i bze Bo, a modliteb k Bohu initi se zbrauje.

  15:5 Osvduj zajist nepravost tvou sta tv, a jsi koli sob zvolil jazyk chytrch.

  15:6 Potupuj t sta tv, a ne j, a rtov tvoji svd proti tob.

  15:7 Zdali ty nejprv z lid zplozen jsi, aneb prv ne pahrbkov sformovn?

  15:8 Zdali jsi tajemstv Bo slyel, e u sebe zavr moudrost?

  15:9 Co v, eho bychom nevdli? emu rozum, aby toho pi ns nebylo?

  15:10 I ediv i staec mezi nmi jest, ano i star vkem ne otec tvj.

  15:11 Zdali mal jsou tob potovn Boha silnho, ili nco je zastuje tob?

  15:12 Tak-li t jalo srdce tv, a tak-li blkaj oi tv,

  15:13 e sm odpovdati Bohu silnmu tak pyn, a vypoutti z st svch ty ei?

  15:14 Nebo co jest lovk, aby se mohl oistiti, aneb spravedliv bti narozen z eny?

  15:15 An pi svatch jeho nen dokonalosti, a nebesa nejsou ist ped oima jeho,

  15:16 Nadto ohavn a neuiten lovk, kter pije nepravost jako vodu.

  15:17 J oznmm tob, posly mne; to zajist, co jsem vidl, vypravovati budu,

  15:18 Co moud vynesli a nezatajili, slchave od pedk svch.

  15:19 Jim samm dna byla zem, ani pejti mohl ciz prostedkem jejich.

  15:20 Po vecky sv dny bezbon sm se bolest trp, po vecka, pravm lta, skryt ped ukrutnkem.

  15:21 Zvuk strachu jest v uch jeho, e i v as pokoje zhoubce pipadne na nj.

  15:22 Nev, by se ml navrtiti z temnost, ustavin oekvaje na sebe mee.

  15:23 Bv i tulkem, chleba hledaje, kde by byl, ct, e pro nj nastrojen jest den temnost.

  15:24 Ds jej ntisk a ssouen, kter se sil proti nmu, jako krl s vojskem sikovanm.

  15:25 Nebo vzthl proti Bohu silnmu ruku svou, a proti Vemohoucmu postavil se.

  15:26 tok uinil na nj, na ji jeho s mnostvm zdviench tt svch.

  15:27 Nebo piodl tv svou tukem svm, tak e se mu nadlalo fald na slabinch.

  15:28 A bydlil v mstech zkaench, a v domch, v nich dn nebydlil, kter v hromady rumu obrcena byla.

  15:29 Avak nezbohatne, ani stane moc jeho, ani se roz na zemi dokonalost takovch.

  15:30 Nevyjde z temnost, mladistvou ratolest jeho usu plamen, a tak zahyne od ducha st svch.

  15:31 Ale nev, e v marnosti jest ten, jen bloud, a e marnost bude smna jeho.

  15:32 Ped asem svm vyat bude, a ratolest jeho nebude se zelenati.

  15:33 Zma, jako vinn kmen nezral hrozen svj, a svre kvt svj jako oliva.

  15:34 Nebo shromdn pokrytce spustne, a ohe spl stany oslepench dary.

  15:35 Kteto kdy poali ssuovn, a porodili nepravost, hned bicho jejich stroj jinou lest.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .