Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 23

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  23:1 A ekl Balm Balkovi: Udlej mi tuto sedm olt, a piprav mi tak sedm volk a sedm skopc.

  23:2 I udlal Balk, jak mluvil Balm. Tedy obtoval Balk a Balm volka a na kadm olti.

  23:3 ekl pak Balm Balkovi: Postj pi obti sv zpaln, a pjdu, zdali by se potkal se mnou Hospodin, a co by koli mn ukzal, povm tob. I odel sm.

  23:4 I potkal se Bh s Balmem, a ekl jemu Balm: Sedm olt zpodal jsem, a obtoval jsem volka a skopce na kadm olti.

  23:5 Vloil pak Hospodin slovo v sta Balmova a ekl: Navra se k Balkovi a tak mluv.

  23:6 I navrtil se k nmu, a nalezl jej, an stoj pi obti sv zpaln, i vecka knata Mobsk.

  23:7 Tedy vzav ped sebe pslov sv, ekl: Z Aram pivedl mne Balk krl Mobsk, z hor vchodnch, ka: Po, zloe mi k vli Jkoba, a po, vydej klatbu na Izraele.

  23:8 Pro bych zloeil, komu Bh siln nezloe? A pro bych klel, koho Hospodin neprokln?

  23:9 Kdy s vrchu skal hledm na nj, a s pahrbk spatuji jej, aj, lid ten sm bydl, a k jinm nrodm se nepimuje.

  23:10 Kdo sete prach Jkobv? a kdo poet? Kdo sete tvrt dl Izraelskho lidu? bych j umel smrt spravedlivch, a dokonn m by bylo jako i jeho!

  23:11 I ekl Balk Balmovi: Co mi to dl? Abys zloeil neptelm mm, povolal jsem t, a ty pak ustavin dobroe jim.

  23:12 Kter odpovdaje, ekl: Zdali toho, co Hospodin vloil v sta m, nemm etiti, abych tak mluvil?

  23:13 I ekl jemu Balk: Po, prosm, se mnou na jin msto, odkud bys vidl jej, (toliko zadn dl jeho vidti bude, a veho nebude vidti), a prokl mi jej odtud.

  23:14 I pojav jej, vyvedl ho na rovinu Zofim, na vrch jednoho pahrbku, a udlav sedm olt, obtoval volka a skopce na kadm olti.

  23:15 ekl pak Balkovi: Postj tuto pi zpaln obti sv, a j pjdu tamto vstc Hospodinu.

  23:16 I potkal se Hospodin s Balmem, a vloiv slovo v sta jeho, ekl: Navra se k Balkovi a mluv tak.

  23:17 Piel tedy k nmu, a hle, on stl pi zpaln obti sv, a knata Mobsk s nm. Jemuto ekl Balk: Co mluvil Hospodin?

  23:18 A on vzav pslov sv, ekl: Povsta Balku a sly, pozoruj mne, synu Seforv.

  23:19 Bh siln nen jako lovk, aby klamal, a jako syn lovka, aby se mnil. Co by ekl, zdali neuin? Co by promluvil, zdali neutvrd toho?

  23:20 Hle, abych dobroeil, pijal jsem to na sebe; nebo dobroeil jest, a j toho neodvolm.

  23:21 Nepat na nepravosti v Jkobovi, ani hled na pestoupen v Izraeli; Hospodin Bh jeho jesti s nm, a zvuk krle vtzcho v nm.

  23:22 Bh siln vyvedl je z Egypta, jako silou jednorocovou byv jim.

  23:23 Nebo nen kouzl proti Jkobovi, ani zaklnn proti Izraelovi; ji od toho asu vypravovno bude o Jkobovi a Izraelovi, co uinil s nm Bh siln.

  23:24 Aj, lid jakoto siln lev povstane, a jakoto lve vzchop se; nepolo se, dokud by nejedl loupee, a dokud by nevypil krve zbitch.

  23:25 I ekl Balk Balmovi: Ani mu ji zloe vce, ani dobroe.

  23:26 Jemu odpovdl Balm, ka: Zdali jsem nepravil, e, co by mi koli mluvil Hospodin, to uinm?

  23:27 I ekl Balk Balmovi: Po, prosm, povedu t na jin msto, odkud snad lbiti se bude Bohu, abys mi je proklel.

  23:28 A pojav Balk Balma, uvedl jej na vrch hory Fegor, kter le naproti pouti.

  23:29 Tedy ekl Balm Balkovi: Udlej mi tuto sedm olt, a piprav mi tak sedm volk a sedm skopc.

  23:30 I uinil Balk, jak ekl Balm, a obtoval volka a skopce na kadm olti.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .