Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DEUTERONOMY 33

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  33:1 Iatq binecuvkntarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuvkntat pe copiii lui Israel, knainte de moartea lui.

  33:2 El a zis: ,Domnul a venit din Sinai, Wi a rqsqrit peste ei din Seir, A strqlucit din muntele Paran, Wi a iewit din mijlocul zecilor de mii de sfinyi, Avknd kn dreapta Lui focul legii.

  33:3 Da, El iubewte popoarele; Toyi sfinyii sknt kn mkna Ta. Ei au stqtut la picioarele Tale, Au primit cuvintele Tale.

  33:4 Moise ne -a dat legea, Mowtenirea adunqrii lui Iacov.

  33:5 El era kmpqrat kn Israel, Cknd se adunau cqpeteniile poporului Wi seminyiile lui Israel.

  33:6 Trqiascq Ruben wi sq nu moarq, Wi bqrbayii lui sq fie mulyi la numqr!`

  33:7 Iatq ce a zis despre Iuda: ,Ascultq, Doamne, glasul lui Iuda, Wi adu -l la poporul lui. Puternice sq -i fie mknile, Wi sq -i fii kn ajutor kmpotriva vrqjmawilor lui!`

  33:8 Despre Levi a zis: ,Tumim wi urim au fost kncredinyayi bqrbatului sfknt, Pe care l-ai ispitit la Masa, Wi cu care Te-ai certat la apele Meriba.`

  33:9 Levi a zis despre tatql squ wi despre mama sa: ,Nu i-am vqzut!` Wi despre frayii lui: ,Nu vq cunosc!` Iar de copii n`a vrut sq mai wtie.`` Cqci ei pqzesc Cuvkntul Tqu, Wi yin legqmkntul Tqu;

  33:10 Ei knvayq pe Iacov poruncile Tale, Wi pe Israel legea Ta; Ei pun tqmkie subt nqrile Tale, Wi ardere de tot pe altarul Tqu.

  33:11 Binecuvinteazq tqria lui, Doamne! Primewte lucrarea mknilor lui! Frknge walele protivnicilor lui, Wi vrqjmawii lui sq nu se mai scoale!``

  33:12 Despre Beniamin a zis: ,,El este prea iubitul Domnului, El va locui la adqpost lkngq Dknsul. Domnul kl va ocroti totdeauna, Wi se va odihni kntre umerii Lui.``

  33:13 Despre Iosif a zis: ,,Yara lui va primi dela Domnul, ca semn de binecuvkntare, Cel mai bun dar al cerului, roua, Cele mai bune ape cari sknt jos,

  33:14 Cele mai bune roade ale soarelui, Cele mai bune roade ale fiecqrei luni,

  33:15 Cele mai bune roduri din munyii cei vechi, Cele mai bune roade de pe dealurile cele vecinice,

  33:16 Cele mai bune roade ale pqmkntului wi din tot ce cuprinde el. Bunqvoinya Celui ce S`a arqtat kn rug Sq vinq peste capul lui Iosif, Pe crewtetul capului domnului frayilor lui!

  33:17 El are frumuseya kntkiului nqscut al taurului; Coarnele lui sknt cum sknt coarnele bivolului; Cu ele va kmpunge pe toate popoarele, Pknq la marginile pqmkntului: Ele sknt zecile de mii ale lui Efraim, Ele sknt miile lui Manase.``

  33:18 Despre Zabulon a zis: ,,Bucurq-te, Zabuloane, de alergqrile tale, Wi tu, Isahar, de corturile tale!

  33:19 Ei vor chema popoarele pe munte; Acolo, vor aduce jertfe de dreptate, Cqci vor suge bogqyia mqrii, Wi comorile ascunse kn nisip.``

  33:20 Despre Gad a zis: ,,Binecuvkntat sq fie cine lqrgewte pe Gad: Gad se odihnewte ca un leu, wi sfkwie la braye wi capete.

  33:21 El a ales cea dintki parte a yqrii, Cqci acolo stq ascunsq mowtenirea legiuitorului; El a mers cu fruntawii poporului, A adus la kndeplinire dreptatea Domnului, Wi poruncile Lui fayq de Israel.``

  33:22 Despre Dan a zis: ,,Dan este un pui de leu, Care s`aruncq din Basan.``

  33:23 Despre Neftali a zis: ,,Neftali, sqtul de bunqvoinyq, Wi coplewit cu binecuvkntqri dela Domnul, Ia kn stqpknire partea de apus wi miazqzi!``

  33:24 Despre Awer a zis: ,,Binecuvkntat sq fie Awer kntre copiii lui Israel! Plqcut sq fie frayilor lui, Wi sq-wi moaie piciorul kn untdelemn!

  33:25 Zqvoarele tale sq fie de fer wi de aramq, Wi puterea ta sq yinq ckt zilele tale!``

  33:26 Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, El trece pe ceruri ca sq-yi vinq kn ajutor, Trece cu mqreyie pe nori.

  33:27 Dumnezeul cel vecinic este un loc de adqpost, Wi subt brayele Lui cele vecinice este un loc de scqpare. El a izgonit pe vrqjmaw dinaintea ta, Wi a zis: ,,Nimicewte -l.``

  33:28 Israel este fqrq fricq kn locuinya lui, Isvorul lui Iacov este deoparte Kntr`o yarq plinq de grku wi de must, Wi cerul lui picurq roua.

  33:29 Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine, Un popor mkntuit de Domnul, Scutul care kyi dq ajutor, Wi sabia care te face slqvit? Vrqjmawii tqi vor face pe prietenii knaintea ta, Wi tu vei cqlca peste knqlyimile lor.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск