Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ESTHER 4

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  4:1 Mardoheu, aflknd tot ce se petrecea, wi -a sfkwiat hainele, s`a kmbrqcat cu un sac wi s`a presqrat cu cenuwq. Apoi s`a dus kn mijlocul cetqyii, scoyknd cu putere strigqte amare,

  4:2 wi a mers pknq la poarta kmpqratului, a cqrei intrare era opritq oricui era kmbrqcat cu un sac.

  4:3 Kn fiecare yinut unde ajungea porunca kmpqratului wi hotqrkrea lui, a fost o mare jale printre Iudei; posteau, plkngeau wi se boceau, wi mulyi se culcau kn sac wi cenuwq.

  4:4 Slujnicele Esterei wi famenii ei au venit wi i-au spus lucrul acesta. Wi kmpqrqteasa a rqmas kngrozitq. A trimes haine lui Mardoheu ca sq -l kmbrace, wi sq ia sacul de pe el, dar el nu le -a primit.

  4:5 Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe cari -i pusese kmpqratul kn slujba ei, wi l -a knsqrcinat sq se ducq sq kntrebe pe Mardoheu ce knseamnq lucrul acesta wi de unde vine.

  4:6 Hatac s`a dus la Mardoheu kn locul deschis al cetqyii, knaintea poryii kmpqratului.

  4:7 Wi Mardoheu i -a istorisit tot ce i se kntkmplase, wi i -a spus suma de argint pe care fqgqduise Haman cq o va da vistieriei kmpqratului kn schimbul mqcelqririi Iudeilor.

  4:8 I -a dat wi cuprinsul poruncii vestite kn Susa kn vederea nimicirii lor, ca s`o arate Esterei wi sq -i spunq totul. Wi a poruncit ca Estera sq se ducq la kmpqrat sq -l roage wi sq stqruiascq de el pentru poporul squ.

  4:9 Hatac a venit wi a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu.

  4:10 Estera a knsqrcinat pe Hatac sq se ducq sq spunq lui Mardoheu:

  4:11 ,,Toyi slujitorii kmpqratului wi poporul din yinuturile kmpqratului wtiu cq este o lege care pedepsewte cu moartea pe oricine, fie bqrbat fie femeie, care intrq la kmpqrat, kn curtea dinlquntru, fqrq sq fie chemat. Numai acele scapq cu viayq, cqruia ki kntinde kmpqratul toiagul lui kmpqrqtesc de aur. Wi eu n`am fost chematq la kmpqrat de treizeci de zile.``

  4:12 Cknd s`au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu,

  4:13 Mardoheu a trimes urmqtorul rqspuns Esterei: ,,Sq nu-yi knchipui cq numai tu vei scqpa dintre toyi Iudeii, pentrucq ewti kn casa kmpqratului.

  4:14 Cqci, dacq vei tqcea acum, ajutorul wi izbqvirea vor veni din altq parte pentru Iudei, wi tu wi casa tatqlui tqu veyi peri. Wi cine wtie dacq nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la kmpqrqyie?``

  4:15 Estera a trimes sq spunq lui Mardoheu:

  4:16 ,,Du-te, strknge pe toyi Iudeii cari se aflq kn Susa, wi postiyi pentru mine, fqrq sq mkncayi nici sq beyi, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Wi eu voi posti odatq cu slujnicele mele; apoi voi intra la kmpqrat, kn ciuda legii; wi, dacq va fi sq per, voi peri.``

  4:17 Mardoheu a plecat, wi a fqcut tot ce -i poruncise Estera.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск