King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 CHRONICLES 4
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Ch 4:1
ויעשׂ מזבח נחשׁת עשׂרים אמה ארכו ועשׂרים אמה רחבו ועשׂר אמות קומתו׃
2Ch 4:2
ויעשׂ את הים מוצק עשׂר באמה משׂפתו אל שׂפתו עגול סביב וחמשׁ באמה קומתו וקו שׁלשׁים באמה יסב אתו סביב׃
2Ch 4:3
ודמות בקרים תחת לו  סביב  סביב  סובבים אתו עשׂר באמה מקיפים את הים סביב שׁנים טורים הבקר יצוקים במצקתו׃
2Ch 4:4
עומד על שׁנים עשׂר בקר שׁלשׁה פנים צפונה ושׁלושׁה פנים ימה ושׁלשׁה פנים נגבה ושׁלשׁה פנים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל אחריהם ביתה׃
2Ch 4:5
ועביו טפח ושׂפתו כמעשׂה שׂפת כוס פרח שׁושׁנה מחזיק בתים שׁלשׁת אלפים יכיל׃
2Ch 4:6
ויעשׂ כיורים עשׂרה ויתן חמשׁה מימין וחמשׁה משׂמאול לרחצה בהם  את  מעשׂה  העולה  ידיחו  בם  והים לרחצה לכהנים׃
2Ch 4:7
ויעשׂ את מנרות הזהב עשׂר כמשׁפטם ויתן בהיכל חמשׁ מימין וחמשׁ משׂמאול׃
2Ch 4:8
ויעשׂ שׁלחנות עשׂרה וינח בהיכל חמשׁה מימין וחמשׁה משׂמאול ויעשׂ מזרקי זהב מאה׃
2Ch 4:9
ויעשׂ חצר הכהנים והעזרה הגדולה ודלתות לעזרה ודלתותיהם צפה נחשׁת׃
2Ch 4:10
ואת הים נתן מכתף הימנית קדמה ממול נגבה׃
2Ch 4:11
ויעשׂ חורם את הסירות ואת היעים ואת המזרקות ויכל חירם לעשׂות את המלאכה אשׁר עשׂה למלך שׁלמה בבית האלהים׃
2Ch 4:12
עמודים שׁנים והגלות והכתרות על ראשׁ העמודים שׁתים והשׂבכות שׁתים לכסות את שׁתי גלות הכתרות אשׁר על ראשׁ העמודים׃
2Ch 4:13
ואת הרמונים ארבע מאות לשׁתי השׂבכות שׁנים טורים רמונים לשׂבכה האחת לכסות את שׁתי גלות הכתרות אשׁר על פני העמודים׃
2Ch 4:14
ואת המכנות עשׂה ואת הכירות עשׂה על המכנות׃
2Ch 4:15
את הים אחד ואת הבקר שׁנים עשׂר תחתיו׃
2Ch 4:16
ואת הסירות ואת היעים ואת המזלגות ואת כל כליהם עשׂה חורם אביו  למלך  שׁלמה  לבית  יהוה  נחשׁת  מרוק׃  
2Ch 4:17
בככר הירדן יצקם המלך בעבי האדמה בין סכות ובין צרדתה׃
2Ch 4:18
ויעשׂ שׁלמה כל הכלים האלה לרב מאד כי לא נחקר משׁקל הנחשׁת׃
2Ch 4:19
ויעשׂ שׁלמה את כל הכלים אשׁר בית האלהים ואת מזבח הזהב ואת השׁלחנות ועליהם לחם הפנים׃
2Ch 4:20
ואת המנרות ונרתיהם לבערם כמשׁפט לפני הדביר זהב סגור׃
2Ch 4:21
והפרח והנרות והמלקחים זהב הוא מכלות זהב׃
2Ch 4:22
והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור ופתח הבית דלתותיו הפנימיות לקדשׁ הקדשׁים ודלתי הבית להיכל זהב׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.