Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 36

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  36:1 Stalo se pak trnctho lta kralovn Ezechiova, pithl Senacherib krl Assyrsk proti vechnm mstm Judskm hrazenm, a zdobval jich.

  36:2 I poslal krl Assyrsk Rabsaka z Lachis do Jeruzalma k krli Ezechiovi s vojskem velikm. Kter se postavil u struhy rybnka hoejho, pi silnici pole valchova.

  36:3 Tedy vyel k nmu Eliakim syn Helkiv, kter byl sprvce domu, a Sobna psa, a Joach syn Azafv, kancl.

  36:4 I mluvil k nim Rabsaces: Povzte medle Ezechiovi: Toto prav krl velik, krl Assyrsk: Jak jest to doufn, na kterm se zakld?

  36:5 ekl jsem: Jist e jest vc daremn; rady jest a sly k vlce poteb. A proto v koho douf, e mi se protiv?

  36:6 Aj, spolehl jsi na hl ttiny t nalomen, na Egypt, na ni zpodepel-li by se kdo, pronikne ruku jeho, a probodne ji. Takov jest Farao krl Egyptsk vechnm, kte v nm doufaj.

  36:7 Pakli mi d: V Hospodinu Bohu svm doufme: zdali on nen ten, jeho poboil Ezechi vsosti i olte, a pikzal Judovi a Jeruzalmu, ka: Ped tmto oltem klanti se budete?

  36:8 Ale nu, potkej se medle se pnem mm krlem Assyrskm. Pidm jet dva tisce kon, me-li jen mti, kdo by na nich jeli.

  36:9 Jak tedy odol jednomu kneti z nejmench sluebnk pna mho, akoli m doufn v Egyptu pro vozy a jezdce?

  36:10 Pesto, zdali jsem bez Hospodina pithl do zem tto, abych ji zkazil? Hospodin ekl mi: Thni na tu zemi, a zkaz ji.

  36:11 I ekl Eliakim a Sobna a Joach Rabsakovi: Mluv medle k sluebnkm svm Syrsky, vak rozumme, a nemluv k nm idovsky ped lidem tmto, kter jest na zdech.

  36:12 I odpovdl Rabsaces: Zdali ku pnu tvmu a k tob poslal mne pn mj, abych mluvil slova tato? Vak k mum tm, kte jsou na zdech, aby lejna sv jedli, a mo svj spolu s vmi pili.

  36:13 A tak stoje Rabsaces, volal hlasem velikm idovsky, a ekl: Slyte slova krle velikho, krle Assyrskho:

  36:14 Toto prav krl: Nech vs nesvod Ezechi, nebo nebude moci vyprostiti vs.

  36:15 A nech vm nevel Ezechi doufati v Hospodina, ka: Zajist vysvobod ns Hospodin, a nebude dno msto toto v ruku krle Assyrskho.

  36:16 Neposlouchejte Ezechie. Nebo takto prav krl Assyrsk: Uite mi to k lbosti, a vyjdte ke mn, i bude moci jsti jeden kad z vinice sv, a jeden kad z fku svho, a pti jeden kad vodu z isterny sv,

  36:17 Dokud nepijdu, a nepoberu vs do zem podobn zemi va, do zem rodn, zem chleba a vinic.

  36:18 Nech vs nesvod Ezechi, ka: Hospodin vysvobod ns. Zdali mohli vysvoboditi bohov nrod jeden kad zemi svou z ruky krle Assyrskho?

  36:19 Kde jsou bohov Emat a Arfad? Kde jsou bohov Sefarvaim? Zdali jsou vysvobodili i Sama z ruky m?

  36:20 Kte jsou mezi vemi bohy tch zem, jeto by vysvobodili zemi svou z ruky m? Aby pak Hospodin ml vysvoboditi Jeruzalm z ruky m?

  36:21 Oni pak mleli, a neodpovdli jemu slova. Nebo takov bylo rozkzan krlovo, kouc: Neodpovdejte jemu.

  36:22 I piel Eliakim syn Helkiv, kter byl sprvcm domu, a Sobna psa, a Joach syn Azafv, kancl, k Ezechiovi, majce roucha roztren, a oznmili jemu slova Rabsakova.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .