Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 34

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  34:1 Davidv, kdy promnil oblej svj ped Abimelechem; proe jsa od nho vyhnn, odel.

  34:2 Dobroeiti budu Hospodinu kadho asu, vdycky chvla jeho v stech mch.

  34:3 V Hospodinu chlubiti se bude due m, co uslyc ti, budou se veseliti.

  34:4 Zvelebujte se mnou Hospodina, a jmno jeho spolen vyvyujme.

  34:5 Hledal jsem Hospodina, a vyslyel mne, a ze vech pstrach mch vytrhl mne.

  34:6 Proe k nmu patiti budou, a sbhati se, a nebudou zahanbeny tvi jejich, ale kou:

  34:7 Tento chud volal a Hospodin vyslyel, i ze vech zkost jeho vysvobodil jej.

  34:8 Vojensky se klade andl Hospodinv okolo tch, kte se ho boj, a zastv jich.

  34:9 Okuste a vizte, jak dobr jest Hospodin. Blahoslaven lovk, kter douf v nho.

  34:10 Bojte se Hospodina svat jeho; nebo nemvaj nedostatku ti, kdo se ho boj.

  34:11 Lvtka nedostatek a hlad trpvaj, ale ti, kte hledaj Hospodina, nemvaj nedostatku ve vem dobrm.

  34:12 Pote, dtky, poslouchejte mne, bzni Hospodinov vyuovati vs budu.

  34:13 Kter lovk dostiv jest ivota, a miluje dny, aby uval dobrch vc?

  34:14 Zdruj jazyk svj od zlho, a rty sv od mluven lsti.

  34:15 Odstup od zlho, a i dobr, hledej pokoje, a sthej jej.

  34:16 Oi Hospodinovy obrcen jsou k spravedlivm, a ui jeho k voln jejich:

  34:17 Ale ziv oblej Hospodinv proti tm, kte p zl vci, aby vyplnil z zem pamtku jejich.

  34:18 Volaj-li spravedliv, Hospodin vyslch, a ze vech jejich zkost je vytrhuje.

  34:19 Nebo blzko jest Hospodin tm, kte jsou srdce skrouenho, a potenm v duchu spomh.

  34:20 Mnoh zkosti jsou spravedlivho, ale Hospodin ze vech jej vytrhuje.

  34:21 On osth vech kost jeho, dn z nich nebv zlmna.

  34:22 Bezbonka zahub zlost, a ti, kte nenvid spravedlivho, zkaeni budou.

  34:23 Sluebnk pak svch due vykoup Hospodin, a nebudou zkaeni, kte doufaj v nho.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .