Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 18

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  18:1 Potom pak Pavel vyed z Atn, piel do Korintu.

  18:2 A nalezl jednoho ida, jmnem Akvilu, jen byl rodem z Pontu, kter nedvno byl piel z Vlach, i s Priscillou manelku svou, (protoe byl rozkzal Klaudius, aby vickni id z ma vyli), i pivinul se k nim.

  18:3 A e byl tho emesla jako oni, bydlil u nich a dlal; a bylo emeslo jejich stany dlati.

  18:4 I hdal se v kole na kadou sobotu a k zskn pivodil i idy i eky.

  18:5 A kdy pili z Macedonie Slas a Timoteus, rozncoval se v duchu Pavel, osvduje idm, e Je jest Kristus.

  18:6 A kdy jemu oni odporovali a rouhali se, vyraziv prach z roucha svho, ekl k nim: Krev vae budi na hlavu vai. J ist jsa, hned pjdu ku pohanm.

  18:7 A jda odtud, vel do domu lovka jednoho, jmnem Justa, ctitele Boho, kterho dm byl u sam koly.

  18:8 Krispus pak, kne koly, uvil Pnu se vm domem svm, a mnoz z Korintskch slyce, uvili a ktni byli.

  18:9 I ekl Pn v noci u vidn Pavlovi: Neboj se, ale mluv a neml.

  18:10 Neb j s tebou jsem, a dn neshne na tebe, a by zle uinil; nebo mnoho mm lidu v tomto mst.

  18:11 I byl tu pl druhho lta, ke jim slovo Bo.

  18:12 Kdy pak Gallio vladaem byl v Achaii, povstali jednomysln id proti Pavlovi, a pivedli jej ped soudnou stolici,

  18:13 Pravce: Tento navod lidi, aby proti Zkonu ctili Boha.

  18:14 A kdy Pavel ml ji otevti sta, ekl Gallio k idm: id, jestlie by co nepravho stalo se, nebo nelechetnost njak, slun bych vs vyslyel.

  18:15 Pakli jsou jak hdky o slovch a o jmnch a Zkonu vaem, vy sami k tomu pihldnte. J toho soudce bti nechci.

  18:16 I odehnal je od soudn stolice.

  18:17 Tedy ekov vickni, uchopive Sostena, kne koly idovsk, bili jej tu ped soudnou stolic, a Gallio na to nic nedbal.

  18:18 Pavel pak, pobyv tam jet za mnoho dn, i rozehnav se s bratmi, plavil se do Syrie, a s nm spolu Priscilla a Akvila, oholiv hlavu v Cenchreis; nebo byl uinil slib.

  18:19 I piel do Efezu a nechal jich tu; sm pak ved do koly, hdal se s idy.

  18:20 A kdy ho prosili, aby tu dle pobyl u nich, nepovolil.

  18:21 Ale poehnav jich, ekl: Musm j jistotn svtek ten, kter nastv, v Jeruzalm slaviti, ale navrtm se k vm zase, bude-li vle Bo. I bral se z Efezu.

  18:22 A pied do Cesaree, vstoupil do Jeruzalma, a pozdraviv crkve, odtud el do Antiochie.

  18:23 A pobyv tu za nkter as, odel a prochzel pod Galatskou krajinu a Frygii, potvrzuje vech uedlnk.

  18:24 id pak njak, jmnem Apollo, rodem z Alexandrie, mu vmluvn, piel do Efezu, uen v Psm.

  18:25 Ten byl poten nauen cest Pn, a jsa vroucho ducha, horliv mluvil a uil piln tm vcem, kter jsou Pn, znaje toliko kest Janv.

  18:26 A ten poal smle a svobodn mluviti v kole. Kterho slyeve Priscilla a Akvila, pijali ho k sob a dokonaleji vypravovali jemu o cest Bo.

  18:27 A kdy chtl jti do Achaie, brat napomenuve ho, psali uedlnkm, aby jej pijali. Kterto kdy tam piel, mnoho prospl tm, kte uvili skrze milost Bo.

  18:28 Nebo nramn pemhal idy, zjevn pede vemi jim toho dokazuje z Psem, e Je jest Kristus.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .