King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - JOSHUA 14
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Jos 14:1
ואלה אשׁר נחלו בני ישׂראל בארץ כנען אשׁר נחלו אותם אלעזר הכהן ויהושׁע בן נון וראשׁי אבות  המטות  לבני  ישׂראל׃
Jos 14:2
בגורל נחלתם כאשׁר צוה יהוה ביד משׁה לתשׁעת המטות וחצי המטה׃
Jos 14:3
כי נתן משׁה נחלת שׁני המטות וחצי המטה מעבר לירדן וללוים לא נתן נחלה בתוכם׃
Jos 14:4
כי היו בני יוסף שׁני מטות מנשׁה ואפרים ולא נתנו חלק ללוים בארץ כי אם ערים לשׁבת ומגרשׁיהם למקניהם ולקנינם׃
Jos 14:5
כאשׁר צוה יהוה את משׁה כן עשׂו בני ישׂראל ויחלקו את הארץ׃
Jos 14:6
ויגשׁו בני יהודה אל יהושׁע בגלגל ויאמר אליו כלב בן יפנה הקנזי אתה ידעת את הדבר אשׁר דבר יהוה אל משׁה אישׁ האלהים על אדותי ועל אדותיך בקדשׁ  ברנע׃  
Jos 14:7
בן ארבעים שׁנה אנכי בשׁלח משׁה עבד יהוה אתי מקדשׁ  ברנע  לרגל  את  הארץ  ואשׁב  אתו  דבר  כאשׁר  עם  לבבי׃  
Jos 14:8
ואחי אשׁר עלו עמי המסיו את לב העם ואנכי מלאתי אחרי יהוה אלהי׃
Jos 14:9
וישׁבע משׁה ביום ההוא לאמר אם לא הארץ אשׁר דרכה רגלך בה  לך  תהיה  לנחלה  ולבניך עד עולם כי מלאת אחרי יהוה אלהי׃
Jos 14:10
ועתה הנה החיה יהוה אותי כאשׁר דבר זה ארבעים וחמשׁ שׁנה מאז דבר יהוה את הדבר הזה אל משׁה אשׁר הלך ישׂראל במדבר ועתה הנה אנכי היום בן חמשׁ ושׁמונים שׁנה׃
Jos 14:11
עודני היום חזק כאשׁר ביום שׁלח אותי משׁה ככחי אז וככחי עתה למלחמה ולצאת ולבוא׃
Jos 14:12
ועתה תנה לי  את  ההר  הזה  אשׁר  דבר  יהוה  ביום  ההוא  כי  אתה  שׁמעת  ביום  ההוא  כי  ענקים  שׁם  וערים  גדלות  בצרות  אולי  יהוה  אותי  והורשׁתים כאשׁר דבר יהוה׃
Jos 14:13
ויברכהו יהושׁע ויתן את חברון לכלב בן יפנה לנחלה׃
Jos 14:14
על כן היתה חברון לכלב בן יפנה הקנזי לנחלה עד היום הזה יען אשׁר מלא אחרי יהוה אלהי ישׂראל׃
Jos 14:15
ושׁם חברון לפנים קרית  ארבע  האדם  הגדול  בענקים הוא והארץ שׁקטה ממלחמה׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.