Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • DUTCH BIBLE - NEHEMIAH 12

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  12:1 Dit nu zijn de priesters en de Levieten, die met Zerubbabel, den zoon van Sealthiel, en Jesua, optogen: Seraja, Jeremia, Ezra,

  12:2 Amarja, Malluch, Hattus,

  12:3 Sechanja, Rehum, Meremoth,

  12:4 Iddo, Ginnethoi, Abia,

  12:5 Mijamin, Maadja, Bilga,

  12:6 Semaja, en Jojarib, Jedaja,

  12:7 Sallu, Amok, Hilkia, Jedaja; dat waren de hoofden der priesteren, en hun broederen, in de dagen van Jesua.

  12:8 En de Levieten waren: Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebja, Juda, Matthanja; hij en zijn broederen waren over de dankzeggingen.

  12:9 En Bakbukja, en Unni, hun broederen, waren tegen hen over in de wachten.

  12:10 Jesua nu gewon Jojakim, en Jojakim gewon Eljasib, en Eljasib gewon Jojada,

  12:11 En Jojada gewon Jonathan, en Jonathan gewon Jaddua.

  12:12 En in de dagen van Jojakim waren priesters, hoofden der vaderen: van Seraja was Meraja; van Jeremia, Hananja;

  12:13 Van Ezra, Mesullam; van Amarja, Johanan;

  12:14 Van Melichu, Jonathan; van Sebanja, Jozef;

  12:15 Van Harim, Adna; van Merajoth, Helkai;

  12:16 Van Iddo, Zacharia; van Ginnethon, Mesullam;

  12:17 Van Abia, Zichri; van Minjamin, van Moadja, Piltai;

  12:18 Van Bilga, Sammua; van Semaja, Jonathan;

  12:19 En van Jojarib, Matthenai; van Jedaja, Uzzi;

  12:20 Van Sallai, Kallai; van Amok, Heber;

  12:21 Van Hilkia, Hasabja; van Jedaja, Nethaneel.

  12:22 Van de Levieten werden in de dagen van Eljasib, Jojada, en Johanan, en Jaddua, de hoofden der vaderen beschreven; mitsgaders de priesteren, tot het koninkrijkvan Darius, den Perziaan.

  12:23 De kinderen van Levi, de hoofden der vaderen, werden beschreven in het boek der kronieken, tot de dagen van Johanan, den zoon van Eljasib, toe.

  12:24 De hoofden dan der Levieten waren Hasabja, Serebja, en Jesua, de zoon van Kadmiel, en hun broederen tegen hen over, om te prijzen en te danken, naar het gebodvan David, den man Gods, wacht tegen wacht.

  12:25 Matthanja en Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon en Akkub, waren poortiers, de wacht waarnemende bij de schatkamers der poorten.

  12:26 Dezen waren in de dagen van Jojakim, den zoon van Jesua, den zoon van Jozadak, en in de dagen van Nehemia, den landvoogd, en van den priester Ezra, denschriftgeleerde.

  12:27 In de inwijding nu van Jeruzalems muur, zochten zij de Levieten uit al hun plaatsen, dat zij hen te Jeruzalem brachten, om de inwijding te doen met vreugde, en metdankzeggingen, en met gezang, cimbalen, luiten, en met harpen.

  12:28 Alzo werden de kinderen der zangers verzameld, zo uit het vlakke veld rondom Jeruzalem, als uit de dorpen van de Netofathieten;

  12:29 En uit het huis van Gilgal, en uit de velden van Geba en Asmaveth; want de zangers hadden zich dorpen gebouwd rondom Jeruzalem.

  12:30 En de priesters en de Levieten reinigden zichzelven; daarna reinigden zij het volk, en de poorten, en den muur.

  12:31 Toen deed ik de vorsten van Juda opgaan op den muur; en ik stelde twee grote dankkoren en omgangen, een ter rechterhand op den muur, naar de Mistpoort toe.

  12:32 En achter hen ging Hosaja, en de helft der vorsten van Juda.

  12:33 En Azarja, Ezra, en Mesullam,

  12:34 Juda, en Benjamin, en Semaja, en Jeremia;

  12:35 En van de priesters kinderen met trompetten: Zecharja, de zoon van Jonathan, den zoon van Semaja, den zoon van Matthanja, den zoon van Michaja, den zoon vanZakkur, den zoon van Asaf;

  12:36 En zijn broeders, Semaja, en Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel, en Juda, Hanani, met muziekinstrumenten van David, den man Gods; en Ezra, deschriftgeleerde, ging voor hun aangezicht heen.

  12:37 Voorts naar de Fonteinpoort, en tegen hen over, gingen zij op bij de trappen van Davids stad, door den opgang des muurs, boven Davids huis, tot aan de Waterpoort,tegen het oosten.

  12:38 Het tweede dankkoor nu ging tegenover, en ik achter hetzelve, met de helft des volks, op den muur, van boven den Bakoventoren, tot aan den breden muur;

  12:39 En van boven de poort van Efraim, en boven de Oude poort, en boven de Vispoort, en den toren Hananeel, en den toren Mea, tot aan de Schaapspoort, en zij blevenstaan in de Gevangenpoort.

  12:40 Daarna stonden de beide dankkoren in Gods huis; ook ik en de helft der overheden met mij.

  12:41 En de priesters, Eljakim, Maaseja, Minjamin, Michaja, Eljoenai, Zacharja, Hananja, met trompetten;

  12:42 Voorts Maaseja, en Semaja, en Eleazar, en Uzzi, en Johanan, en Malchia, en Elam, en Ezer; ook lieten zich de zangers horen, met Jizrahja, den opziener.

  12:43 En zij offerden deszelven daags grote slachtofferen, en waren vrolijk; want God had hen vrolijk gemaakt met grote vrolijkheid; en ook waren de vrouwen en dekinderen vrolijk; zodat de vrolijkheid van Jeruzalem tot van verre gehoord werd.

  12:44 Ook werden ten zelfden dage mannen gesteld over de kameren, tot de schatten, tot de hefofferen, tot de eerstelingen en tot de tienden, om daarin uit de akkers dersteden te verzamelen de delen der wet, voor de priesteren en voor de Levieten; want Juda was vrolijk over de priesteren en over de Levieten, die daar stonden.

  12:45 En de wacht huns Gods waarnamen, en de wacht der reiniging, ook de zangers, en de poortiers, naar het gebod van David en zijn zoon Salomo.

  12:46 Want in de dagen van David en Asaf, van ouds, waren er hoofden der zangers, en des lofgezangs, en der dankzeggingen tot God.

  12:47 Daarom gaf gans Israel, in de dagen van Zerubbabel, en in de dagen van Nehemia, de delen der zangers en der poortiers, van elk dagelijks op zijn dag; en zijheiligden voor de Levieten, en de Levieten heiligden voor de kinderen van Aaron.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine