King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - ISAIAH 29
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Isa 29:1
הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד ספו שׁנה על שׁנה חגים ינקפו׃
Isa 29:2
והציקותי לאריאל והיתה תאניה ואניה והיתה לי  כאריאל׃
Isa 29:3
וחניתי כדור עליך וצרתי עליך מצב והקימתי עליך מצרת׃
Isa 29:4
ושׁפלת מארץ תדברי ומעפר תשׁח אמרתך והיה כאוב מארץ קולך ומעפר אמרתך תצפצף׃
Isa 29:5
והיה כאבק  דק  המון זריך וכמץ עבר המון עריצים והיה לפתע פתאם׃
Isa 29:6
מעם יהוה צבאות תפקד ברעם וברעשׁ וקול גדול סופה וסערה ולהב אשׁ אוכלה׃
Isa 29:7
והיה כחלום חזון לילה המון כל הגוים הצבאים על אריאל וכל צביה ומצדתה והמציקים׃
Isa 29:8
והיה כאשׁר יחלם הרעב והנה אוכל והקיץ וריקה נפשׁו וכאשׁר יחלם הצמא והנה שׁתה והקיץ והנה עיף ונפשׁו שׁוקקה כן יהיה המון כל הגוים הצבאים על הר ציון׃
Isa 29:9
התמהמהו ותמהו השׁתעשׁעו ושׁעו שׁכרו ולא יין נעו ולא שׁכר׃
Isa 29:10
כי נסך עליכם יהוה רוח תרדמה ויעצם את עיניכם את הנביאים ואת ראשׁיכם החזים כסה׃
Isa 29:11
ותהי לכם  חזות  הכל כדברי הספר החתום אשׁר יתנו אתו אל יודע הספר לאמר קרא נא זה ואמר לא אוכל כי חתום הוא׃
Isa 29:12
ונתן הספר על אשׁר לא ידע ספר לאמר קרא נא זה ואמר לא ידעתי ספר׃
Isa 29:13
ויאמר אדני יען כי נגשׁ העם הזה בפיו ובשׂפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ותהי יראתם אתי מצות אנשׁים מלמדה׃
Isa 29:14
לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה  חכמת חכמיו ובינת נבניו תסתתר׃
Isa 29:15
הוי המעמיקים מיהוה לסתר עצה והיה במחשׁך מעשׂיהם ויאמרו מי ראנו ומי יודענו׃
Isa 29:16
הפככם אם כחמר היצר יחשׁב כי יאמר מעשׂה לעשׂהו לא עשׂני ויצר אמר ליוצרו לא הבין׃
Isa 29:17
הלוא עוד מעט מזער ושׁב לבנון לכרמל והכרמל ליער יחשׁב׃
Isa 29:18
ושׁמעו ביום ההוא החרשׁים דברי ספר ומאפל ומחשׁך עיני עורים תראינה׃
Isa 29:19
ויספו ענוים ביהוה שׂמחה ואביוני  אדם בקדושׁ ישׂראל יגילו׃
Isa 29:20
כי אפס עריץ וכלה לץ ונכרתו כל שׁקדי און׃
Isa 29:21
מחטיאי אדם בדבר ולמוכיח בשׁער יקשׁון ויטו בתהו צדיק׃
Isa 29:22
לכן כה אמר יהוה אל בית יעקב אשׁר פדה את אברהם  לא  עתה יבושׁ יעקב ולא עתה פניו יחורו׃
Isa 29:23
כי בראתו ילדיו מעשׂה ידי בקרבו יקדישׁו שׁמי והקדישׁו את קדושׁ יעקב ואת אלהי ישׂראל יעריצו׃
Isa 29:24
וידעו תעי רוח בינה ורוגנים ילמדו לקח׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.